red. prof. dr. Marko Pahor

 • Raziskovalni center EF (znanstveni svetnik)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 15.00 v Zoom Room
 • Join Zoom Meeting https://uni-lj-si.zoom.us/j/98328916611?pwd=TFlwZGhaV3JjMEZpMDNMdnh4Zk90Zz09 Meeting ID: 983 2891 6611 Passcode: 600451
Kratek življenjepis
Marko Pahor je redni profesor in raziskovalec na Ekonomski Fakulteti Univerze v Ljubljani. Pedagoško pokriva predmete s področja analize poslovnih podatkov, statistike in raziskovalne metodologije na vseh treh stopnjah bolonjskega študija ter na študiju MBA. Raziskovalno se ukvarja z aplikacijo sodobnih naprednih analitičnih metod na različnih področjih poslovnih ved, od managementa, trženja do financ. Njegove objave zajemajo široko področje ekonomskih in poslovnih ved.Poleg pedagoškega dela se redno vključuje v delo s poslovno prakso, tako preko svetovalnega dela, kot tudi preko članstev v nadzornih svetih različnih družb. Vključen je tudi v upravljanje fakultete. V preteklosti je deloval kot predstojnik katedre za matematiko, statistiko in operacijska raziskovanja, je član Senata Ekonomske fakultete, od leta 2008 pa tudi predstojnik doktorskega študija.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Pahor Marko, Knežević-Cvelbar Ljubica, Assaf Albert:
  The Efficiency Drivers in the Casino Industry
 • International Journal of Hospitality Management. [Print ed.], Mar. 2012, vol. 32, iss. 1, str. 149-154 (Objavljeni znanstveni članki)
 • DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, PAHOR, Marko, PRELOVŠEK, Mitja, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej
  Preliminary study for the adaptation of the "Heaven's Cave" for tourist purposes (Phong Nha-Ke Bang National Park, Vietnam) = Predhodna študija za turistično ureditev Nebeške jame (Narodni park Phong Nha-Ke Bang, Vietnam)
 • Acta ca[code345]sol., 2012, letn. 41, [code353]t. 1, st[code345]. 115-127 (Objavljeni znanstveni članki)
 • PRAŠNIKAR, Janez, RAU, Karl-Heinz, PAHOR, Marko, KLINAR, Monika.
  Making the transition from entrepreneurial to professional management in small and medium-sizes ICT businesses in Slovenia and Germany.
 • V: ULIJN, J. M. (ur.), DRILLON, Dominique (ur.), LASCH, Frank (ur.). Entrepreneurship, cooperation and the firm : the emergence and survival of high-technology ventures in Europe. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2007, str. 348-369. (Knjige in poglavja v knjigah)
 • FRANCA, Valentina, PAHOR, Marko.
  Influence of management attitudes on the implementation of employee participation
 • Econ. ind. democ[code345]., 2013 (Objavljeni znanstveni članki)
 • PRAŠNIKAR, Janez, OGRAJENŠEK, Irena, PAHOR, Marko, BAJDE, Domen, TROBEC, Domen
  An integral approach to corporate environmentalism and its application to a country in transition = Integralni pristup poslovnoj ekologiji i njegova primjena na zemlju u tranziciji
 • Zb. rad. Ekon. fak. Rij., 2012, vol. 30, sv. 1, str. 89-113 (Objavljeni znanstveni članki)
 • KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica, PAHOR, Marko. The influence of management turnover on enterprise performance and corporate governance : the case of Slovenia. Econ. bus. rev, Dec. 2004, vol. 6, no. 4, str. 297-32
 • (Objavljeni znanstveni članki)
 • KONDA, Iva, PAHOR, Marko: The Network of Relationships between a Company and its Customers
 • (Članki v delu ali v postopku objavljanja)
 • FRANCA, Valentina, PAHOR, Marko, KARAN, Monika. Blagovna znamka delodajalca : spoznajte slovenski trg dela in pritegnite najustreznejše kandidate, (Zbirka Kariera). Ljubljana: Moje delo, 2007. 360 str.
 • (Knjige in poglavja v knjigah)
 • PRAŠNIKAR, Janez, CIRMAN, Andreja, PAHOR, Marko, MILENKOVIĆ, Anja. Medium-sized firms, their expansion in the world and in Slovenia, and their genesis. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.). Medium-sized firms and economic growth. New York: Nova Science Publishers, cop. 2005, str. 3-25.
 • (Knjige in poglavja v knjigah)
 • PRAŠNIKAR, Janez, DOMADENIK, Polona, GREGORIČ, Aleksandra, PAHOR, Marko. Corporate governance in Slovenian firms : from self-management to blockholder control. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.). Medium-sized firms and economic growth. New York: Nova Science Publishers, cop. 2005, str. 141-155. ISBN 1-59454-253-8
 • (Knjige in poglavja v knjigah)
 • PRAŠNIKAR, Janez, LISJAK, Monika, MATAJ, Aleš, PAHOR, Marko, RAJKOVIČ, Tanja, SITAR, Aleša Saša, ŠTEMBERGAR, Mateja, ZAGORŠEK, Hugo, ZDOUC, Nataša. An application of the open innovation model in Gorenje d.d. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.). Competitiveness, social responsibility and economic growth. New York: Nova Science, 2006, str. 221-243.
 • (Knjige in poglavja v knjigah)
 • PAHOR, Marko, ŠKERLAVAJ, Miha, DIMOVSKI, Vlado. The network perspective to organizational learning - a comparison of two companies. V: STARY, Christian (ur.), BARACHINI, Franz (ur.), HAWAMDEH, Suliman (ur.). Knowledge management : innovation, technology and cultures, (Series on innovation and knowledge management, vol. 6). New Jersey [etc.]: World Scientific, 2007, str. 65-79.
 • (Knjige in poglavja v knjigah)
 • PRAŠNIKAR, Janez, PAHOR, Marko, ZAGORŠEK, Hugo. Comparison of cultural profiles of young managers from the countries of South-Eastern Europe and Russia. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.), CIRMAN, Andreja (ur.). New emerging economies and their culture. New York: Nova Science Publ., cop. 2007, str. 85-99. ISBN 978-1-60021-754-8
 • (Knjige in poglavja v knjigah)
 • PRAŠNIKAR, Janez, PAHOR, Marko, CIRMAN, Andreja. Late payments in accession countries : causes and international comparison. The journal of entrepreneurial finance & business ventures, Apr. 2004, vol. 9, no. 1, str. 51-69.
 • (Objavljeni znanstveni članki)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani