red. prof. dr. Matej Lahovnik

 • Katedra za management in organizacijo (redni član)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 15.00 v P-332
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
Kratek življenjepis
Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je zaposlen od leta 1995. Je redni profesor za področje managementa. Bil je mentor vrsti študentov pri diplomskih in magistrskih delih ter mentor pri doktorskih disertacijah. Kot gostujoči raziskovalec se je izpopolnjeval na Indiana University-Kelley School of Business. Sodeloval je pri znanstveno-raziskovalnih projektih: »Obnašanje podjetij in finančnih institucij v obdobju prehoda«, »New Finance for Central Europe«, »Strategija gospodarskega razvoja Slovenije«, »Uspešne konkurenčne strategije slovenskih in hrvaških podjetij«, »Strateški dejavniki prevzemov podjetij v državah v tranziciji« in »Regulacija trgov po vstopu v EU«. Je avtor ali soavtor številnih prispevkov s področja strateškega managementa in korporacijskega upravljanja, objavljenih v znanstveno-raziskovalnih revijah in na konferencah, soavtor znanstvene monografije ter avtor oziroma soavtor dveh univerzitetnih učbenikov.

Dvakrat je bil tudi minister za gospodarstvo v vladi Republike Slovenije. Med pogajanji za vstop Slovenije v OECD je vodil pogajalski skupini za področje Korporativnega upravljanja in Investicij. Od oktobra 2010 do februarja 2011 je bil gostujoči predavatelj na Caledonian Business School, Glasgow University. V obdobju 2012-2022 je bil predsedujoči nadzornega sveta družbe Mercator, od leta 2020 pa je član in namestnik predsednika nadzornega sveta farmacevtske družbe Krka. Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je nosilec predmetov: Strateški management, Organizacija in management, Korporacijsko upravljanje ter Združitve in prevzemi. Poleg znanstvenega in predagoškega dela piše tudi redne kolumne v slovenskih tiskanih medijih na temo aktualnih družbeno-političnih dogodkov. V času korona krize je koordiniral skupino ekonomistov, ki je pomagala pripraviti vladi proti krizne ekonomske ukrepe. Je član strateškega sveta vlade za makroekonomska vprašanja.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Lahovnik Matej
  Strategic factors underlying acquisitions performance in a post-communist economy : experience from Slovenia.
 • Post-communist economies,vol. 17(4), 2005, pp. 503-521. (Izvirni znanstveni članek)
 • Matej Lahovnik
  Corporate strategies in the post-transition economy : the case of Slovenian companies.
 • The journal of applied business reseach, Jan/Feb 2011, vol. 27, no. 1, pp. 61-68. (Izvirni znanstveni članek)
 • Lahovnik Matej, Breznik Lidija
  Technological innovation capabilities as a source of competitive advantage : a case study from the home appliance industry.
 • Transfomations in business and economics journal, 2014, vol. 13, no. 2 (32), pp. 144-160. (Izvirni znanstveni članek)
 • Matej Lahovnik
  Corporate governance in Slovenia after sixteen years of transition.
 • Transformations in business and economics journal, 2010, vol. 9, no. 2, pp. 118-127. (Izvirni znanstveni članek)
 • Breznik Lidija, Lahovnik Matej
  Renewing the resource base in line with the dynamic capabilities view : a key to sustained competitive advantage in the IT industry.
 • Journal for East European Management Studies, 2014, vol. 19, no. 4, pp. 453-485 (Izvirni znanstveni članek)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani