EF SEB LU logo

izr. prof. dr. Matej Švigelj

 • Katedra za ekonomijo (redni član)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 11.00 v Zoom
 • Prosim, da se na govorilne ure predhodno najavite preko e-pošte.
Kratek življenjepis
Matej Švigelj je izredni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja z ekonomiko energetike in telekomunikacij. Pri pedagoškem delu sodeluje pri vrsti predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju (glej seznam spodaj). Že vrsto let je tudi clan Telecommunications Society (ITS), International Association for Energy Economics (IAEE) ter Slovenskega združenja za energetsko ekonomiko (SAEE).
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • -
  ŠVIGELJ, Matej, HROVATIN, Nevenka, ZORIĆ, Jelena. Are Internet users in Slovenia willing to pay for fast broadband and what drives them to migrate. Ekonomska istraživanja, ISSN 1331-677X, 2019, vol. 32, iss. 1, str. 1001-1018, doi: 10.1080/1331677X.2019.1595081.
 • - (Raziskovalna in svetovalna dejavnost )
 • -
  PREDOVNIK, Anže, ŠVIGELJ, Matej. The impact of implicit electricity market coupling on the Slovenian-Austrian border on the efficiency of cross-border transmission capacity allocation and social welfare in Slovenia. Economic and business review, ISSN 1580-0466. [Tiskana izd.], 2017, vol. 19, no. 2, str. 131-154, 267, ilustr., doi: 10.15458/85451.47.
 • - (Raziskovalna in svetovalna dejavnost )
 • .
  HROVATIN, Nevenka, ŠVIGELJ, Matej. The interplay of regulation and other drivers of NGN deployment : a real-world perspective. Telecommunications policy, ISSN 0308-5961. [Print ed.], nov. 2013, vol. 37, issue 10, str. 836-848, tabele; graf. prikazi, doi: 10.1016/j.telpol.2013.05.007
 • . (Raziskovalna in svetovalna dejavnost )
 • .
  HROVATIN, Nevenka, CIBIC, Damir, ŠVIGELJ, Matej. Development of the fibre network in Slovenia : what can be learnt?. Transformations in business & economics, ISSN 1648-4460, 2013, vol. 12, no. 1 (28), str. 182-205.
 • . (Raziskovalna in svetovalna dejavnost )
 • .
  ŠVIGELJ, Matej, HROVATIN, Nevenka. Network effects and choice of mobile operator in Slovenia. E M, ISSN 1212-3609, 2011, vol. 14, no. 3, str. 87-99.
 • . (Raziskovalna in svetovalna dejavnost )
 • HROVATIN, Nevenka, CIBIC, Damir, ŠVIGELJ, Matej. Liberalisation and (de)regulation of Slovenian telecommunications markets. Commun. stratégies (Montpellier), 2004, iss. 56, str. 151-177.
 • (Raziskovalna in svetovalna dejavnost )
 • HROVATIN, Nevenka, ŠVIGELJ, Matej, ZORIĆ, Jelena. Analiza uporabljenih modelov ekonomskega reguliranja : končno poročilo : naročnik Javna agencija RS za energijo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2008. 65 str.
 • (Raziskovalna in svetovalna dejavnost )
 • HROVATIN, Nevenka, CIBIC, Damir, ŠVIGELJ, Matej. Slovenian communication markets : why is the incumbent still so dominant?. V: KITTL, Jörg (ur.). Telecommunications markets in Central and South Eastern Europe : market developments and regulatory frameworks, (Regulierungsrecht und Regulierungsökonomie, Bd. 6). Lohmar - Köln: J. Eul, 2006, str. 27-46.
 • (Raziskovalna in svetovalna dejavnost )
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani