EF SEB LU logo

izr. prof. dr. Mateja Bodlaj

 • Katedra za trženje (redna članica)
 • Govorilne ure
 • sreda ob 10.30 v P-323
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
Kratek življenjepis
Mateja Bodlaj je izredna profesorica za področje trženja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pred zaposlitvijo na fakulteti je bila zaposlena kot vodja programa v trženjskem oddelku. Leta 2009 je doktorirala s področja povezanosti med tržno naravnanostjo, inovacijami in uspešnostjo podjetja. Sodelovala je pri različnih trženjskih predmetih; v zadnjih letih predava predmete Uvod v trženje, Načrtovanje trženja, Trženje v majhnih podjetjih in Cenovne strategije. Njeno raziskovalno delo je usmerjeno predvsem v proučevanje tržne naravnanosti,trženja v majhnih podjetjih in izvozne uspešnosti majhnih in srednje velikih podjetij. Med drugim je objavila prispevke v revijah, kot so Journal of Business Research, Journal of Small Business Management, Journal of East European Management Studies, Journal of Business Economics and Management in Economic and Business Review, ter v monografiji European Retail Research. Je članica uredniškega odbora slovenske znanstvene revije za trženje Akademija MM ter članica združenj European Marketing Academy (EMAC) in Društva za marketing Slovenije (DMS).
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • BODLAJ, Mateja, & ČATER, Barbara (2022).
  Responsive and proactive market orientation in relation to SMEs’ export venture performance: The mediating role of marketing capabilities
 • Journal of Business Research, 138, 256-265 (Objavljeni znanstveni članki)
 • BODLAJ, Mateja, KADIC-MAGLAJLIC, Selma, & VIDA, Irena (2020).
  Disentangling the impact of different innovation types, financial constraints and geographic diversification on SMEs' export growth.
 • Journal of Business Research, 108, 466-475. doi: 10.1016/j.jbusres.2018.10.043 (Objavljeni znanstveni članki)
 • BODLAJ, Mateja, & ČATER, Barbara (2019).
  The impact of environmental turbulence on the perceived importance of innovation and innovativeness in SMEs.
 • Journal of Small Business Management, 57(S2), 417-435. doi: 10.1111/jsbm.12482 (Objavljeni znanstveni članki)
 • BODLAJ, Mateja, VIDA, Irena.
  Factors underlying cultural and psychical distance in cross-national activities of export managers: Qualitative insights from a CEE Country. Journal for East-European Management Studies (2018).
 • doi: 10.5771/0949-6181-2018-3-351 (Objavljeni znanstveni članki)
 • BODLAJ, Mateja, POVŠE, Helena, VIDA, Irena.
  Cross-border relational exchange in SMEs : the impact of flexibility-based trust on export performance. Journal for East European management studies, ISSN 0949-6181, 2017, vol. 22, iss. 2, str. 199-220, doi: 10.5771/0949-6181-2017-2-1.
 • [COBISS.SI-ID 23774694] (Objavljeni znanstveni članki)
 • VIDA, Irena, BODLAJ, Mateja.
  Izzivi kulturnih razlik v mednarodnem trženju : vloga psihične razdalje v odnosih izvoznik - uvoznik, (Znanstvene monografije Ekonomske fakultete). Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2016. VII, 118, 6 str., ilustr. ISBN 978-961-240-308-9.
 • [COBISS.SI-ID 286199296] (Znanstvena monografija)
 • DMITROVIĆ, Tanja, BODLAJ, Mateja.
  Retailing in Slovenia : current landscape and trends. V: FOSCHT, Thomas (ur.), et al. European retail research : 2. Vol. 27, (European Retail Research, ISSN 1867-8785, Vol. 27, iss. 2). Wiesbaden: Springer Fachmedien. 2015, str. 93-123, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22199782]
 • [COBISS.SI-ID 22199782] (Del monografije)
 • BODLAJ, Mateja, ROJŠEK, Iča.
  Marketing in small firms : the case of Slovenia. Economic and business review, ISSN 1580-0466. 2014, vol. 16, no. 2, str. 101-119.
 • [COBISS.SI-ID 22287846] (Objavljeni znanstveni članki)
 • BODLAJ, Mateja.
  Do managers at two hierarchical levels differ in how they assess their company's market orientation? Journal for East European management studies, ISSN 0949-6181, 2012, vol. 17, no. 3, str. 292-312.
 • [COBISS.SI-ID 21068006] (Objavljeni znanstveni članki)
 • BODLAJ, Mateja, COENDERS, Germa, ŽABKAR, Vesna.
  Responsive and proactive market orientation and innovation success under market and technological turbulence. Journal of business economics and management, 2012, vol. 13, no. 4, str. 666-687, doi: 10.3846/16111699.2011.620143.
 • [COBISS.SI-ID 21306086] (Objavljeni znanstveni članki)
 • BODLAJ, Mateja.
  Market orientation and degree of novelty. Managing Global Transitions, 2011, vol. 9, no. 1., str. 63-79.
 • [COBISS.SI-ID 20100070] (Objavljeni znanstveni članki)
 • BODLAJ, Mateja, ROJŠEK, Iča.
  The market orientation of Slovenian companies: Two-group comparisons. Economic and Business Review, 2010, vol. 12, no. 2, str. 89-108.
 • [COBISS.SI-ID 19899622] (Objavljeni znanstveni članki)
 • BODLAJ, Mateja, VIDA, Irena.
  Multinationals in Central and Eastern Europe: A case study of international expansion by a Slovenian retailer. European Retail Research, 2008, vol. 22, str. 137-157. 
 • [COBISS.SI-ID 18113254] (Del monografije)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani