EF SEB LU logo

lekt. dr. Matjaž Martič

 • Katedra za jezike za poslovne in ekonomske vede (redni član)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 15.30 v VS R203
 • Prosim za najavo po elektronski pošti.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Martič, M.
  Semantic Prosody in Specialized Texts: The Case of Slovene and English Annual Reports
 • Journal for Foreign Languages, 14(1), 7–26. (Izvirni znanstveni članek)
 • Martič, M.
  Razširjena enota pomena v slovenskih in angleških letnih poročilih
 • Ljubljana: Univerza v Ljubljani (doktorska disertacija)
 • MARTIČ, Matjaž
  Kolokacije v poslovni angleščini.
 • Vestnik za tuje jezike, 2009, letn. 1, št. 1/2, str. 121-146, ilustr. [COBISS.SI-ID 41548898] (Izvirni znanstveni članek)
 • MARTIČ, Matjaž
  Frazeološka analiza specializiranih besedil
 • magistrsko delo iz angleškega jezika. Ljubljana: [M. Martič], 2005. 176 f. [COBISS.SI-ID 28579170] (Magistrsko delo)
 • MARTIČ, Matjaž, TRAMPUŠ, Sonja
  English for Business and Economics 1 VPŠ
 • Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2008. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-240-141-2. [COBISS.SI-ID 241021952] (Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo)
 • MARTIČ, Matjaž
  Effective Business Communication in English : Business English 1 - FELU Summer School
 • samozal. M. Martič, 2014, [COBISS.SI-ID 22382566] (Drugo učno gradivo)
 • MARTIČ, Matjaž, KANSKY-ROŽMAN, Ženja, UMEK, Alenka
  Business English 1
 • Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012. I, 178 str., ilustr. ISBN 978-961-240-224-2. [COBISS.SI-ID 260214528] (Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani