EF SEB LU logo

doc. dr. Melita Balas Rant

  • Katedra za management in organizacijo (redna članica)
  • Govorilne ure
  • torek ob 15.00 v R-301
Kratek življenjepis
Dr. Melita Rant je docentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani,kjer je nosilka ali so-nosilka predmetov Analiza in oblikovanje organizacije, Razvijanje vodstvenih sposobnosti in Strateško vodenje in odgovornost. Melita je tudi akademska direktorica na Centru poslovne odlo?nosti Ekonomske fakultete, kjer svetuje in razvija poslovna izobraževanja ta trg in specifi?ne potrebe podjetij. Poleg tega zaseda mesto so-direktorice na FELU MBA programu, je vodja svetovalnih projektov na tem programu, je direktorica akademije strateške prodaje ter akademije vodenja. Na raziskovalnem podro?ju se ukvarja predvsem s preu?evanjem strateške organizacije in strateškega vodenja v srednje velikih podjetjih, ki sledijo strategijo globalne specializacije. Znotraj tega jo zanima osebnostna mo? voditelja, premagovanje inercije in odporov proti spremembam v podjetju, na?ini preoblikovanja sistema poslovnih aktivnosti, organizacijski in kognitivni gradniki konkuren?ne prednosti podjetja.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani