EF SEB LU logo

red. prof. dr. Miroslav Verbič

 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (namestnik predstojnice katedre)
 • Katedra za denar in finance (pridruženi član)
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 14.30 v RZ-402
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Govorilne ure do nadaljnjega odpadejo. Dosegljiv sem po elektronski pošti.
Kratek življenjepis
Miroslav Verbič je redni profesor za področje denarja in financ in izredni profesor za področje ekonometrije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter znanstveni svetnik na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. Magistriral je iz ekonometrije leta 2006 na Univerzi v Amsterdamu, doktoriral pa iz ekonomije leta 2007 na Univerzi v Ljubljani. Predava ekonometrijo na dodiplomskih in podiplomskih programih Ekonomske fakultete in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter kot gostujoči profesor v tujini. Od leta 2010 je gostujoči profesor ekonometrije na Univerzi v Sarajevu, Bosna in Hercegovina. Leta 2013 je preživel tri mesece kot gostujoči profesor in raziskovalec na Nacionalni univerzi Kyungpook v Daeguju, Južna Koreja. Od leta 2015 je strokovni evalvator programa Obzorje 2020 Izvajalske agencije za raziskave Evropske komisije. Od leta 2016 je član Etične komisije za znanstveno-raziskovalno delo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo ekonometrično modeliranje, modeliranje splošnega ravnovesja, modeliranje finančnega premoženja, analizo sistemov socialnega zavarovanja, ekonomiko blaginje ter okoljsko ekonomiko. Je avtor petih znanstvenih monografij ter več kot petdesetih SCI/SSCI znanstvenih člankov, vključno z objavami v znanstvenih revijah Annals of Tourism Research, Applied Economics, Ecological Economics, Economic Modelling, Economic Systems, Energy ter Macroeconomic Dynamics. Leta 2014 je Agencija RS za raziskovalno dejavnost njegovo raziskovalno delo prepoznala kot izjemni znanstveni dosežek na področju ekonomije, prejel pa je tudi prvo nagrado za najboljši objavljeni znanstveni članek Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Svojo raziskovalno dejavnost promovira kot član Econometric Society, International Association for Research in Income and Wealth, Royal Economic Society ter drugih profesionalnih združenj. Kot vodja ali sodelavec je vpleten v številne domače projekte in projekte Evropske komisije.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Sever Ivan, Verbič Miroslav, Klarić Sever Eva
  Estimating Attribute-specific Willingness-to-pay Values from a Health Care Contingent Valuation Study: A Best-worst Choice Approach
 • Applied Health Economics and Health Policy, 18(2020), accepted for publication. [ISSN 1175-5652] [JCR IF (2018): 2.664] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Sever Ivan, Verbič Miroslav
  Assessing Recreational Values of a Peri-urban Nature Park by Synthesizing Perceptions and Preferences of Trail Users
 • Journal of Environmental Psychology, 63(2019), pp. 101-108. [ISSN 0272-4944] [JCR IF (2018): 3.626] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Sever Ivan, Verbič Miroslav, Klarić Sever Eva
  Cost Attribute in Health Care DCEs: Just Adding Another Attribute or a Trigger of Change in the Stated Preferences?
 • Journal of Choice Modelling, 32(2019), 100135, pp. 1-12. [ISSN 1755-5345] [JCR IF (2018): 1.905] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Dominko Miha, Verbič Miroslav
  The Economics of Subjective Well-Being: A Bibliometric Analysis
 • Journal of Happiness Studies, 20(2019), 6, pp. 1973-1994. [ISSN 1389-4978] [JCR IF (2018): 2.511] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Sever Ivan, Verbič Miroslav, Marušić Zrinka
  Measuring Trail Users’ Perception of Crowding in a Peri-urban Nature Park: A Best-worst Scaling Experiment
 • Urban Forestry & Urban Greening, 35(2018), pp. 202-210. [ISSN 1618-8667] [JCR IF: 3.043] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Srakar Andrej, Čopič Vesna, Verbič Miroslav
  European Cultural Statistics in a Comparative Perspective: Index of Economic and Social Condition of Culture for the EU Countries
 • Journal of Cultural Economics, 42(2018), 2, pp. 163-199. [ISSN 0885-2545] [JCR IF: 1.825] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Sever Ivan, Verbič Miroslav
  Providing Information to Respondents in Complex Choice Studies: A Survey on Recreational Trail Preferences in an Urban Nature Park
 • Landscape and Urban Planning, 169(2018), pp. 160-177. [ISSN 0169-2046] [JCR IF: 5.144] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Verbič Miroslav, Filipović Sanja, Radovanović Mirjana
  Electricity Prices and Energy Intensity in Europe
 • Utilities Policy, 47(2017), pp. 58-68. [ISSN 0957-1787] [JCR IF: 2.098] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Verbič Miroslav, Slabe-Erker Renata, Klun Maja
  Contingent Valuation of Urban Public Space: A Case Study of Ljubljanica Riverbanks
 • Land Use Policy, 56(2016), pp. 58-67. [ISSN 0264-8377] [JCR IF: 3.089] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Filipović Sanja, Verbič Miroslav, Radovanović Mirjana
  Determinants of Energy Intensity in the European Union: A Panel Data Analysis
 • Energy, 92(2015), pp. 547-555. [ISSN 0360-5442] [JCR IF: 4.292] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Sharifi-Tehrani Mohammad, Verbič Miroslav, Chung Jin Young
  An Analysis of Adopting Dual Pricing for Museums: The Case of the National Museum of Iran
 • Annals of Tourism Research, 43(2013), pp. 58-80. [ISSN 0160-7383] [JCR IF: 2.795] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Hommes Cars H., Kiseleva Tatiana, Kuznetsov Yuri A., Verbič Miroslav
  Is More Memory in Evolutionary Selection (De)stabilizing?
 • Macroeconomic Dynamics, 16(2012), 3, pp. 335-357. [ISSN 1365-1005] [JCR IF: 0.420] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Verbič Miroslav, Slabe-Erker Renata
  An Econometric Analysis of Willingness-to-pay for Sustainable Development: A Case Study of the Volčji Potok Landscape Area
 • Ecological Economics, 68(2009), 5, pp. 1316-1328. [ISSN 0921-8009] [JCR IF: 2.422] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani