red. prof. dr. Miroslav Verbič

 • Katedre za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (predstojnik katedre)
 • Katedra za denar in finance (pridruženi član)
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 14.30 v RZ-402
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Govorilne ure do nadaljnjega odpadejo. Dosegljiv sem po elektronski pošti.
Kratek življenjepis
Miroslav Verbič je redni profesor za področje ekonometrije in redni profesor za področje denarja in financ na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter znanstveni svetnik na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. Magistriral je iz ekonometrije leta 2006 na Univerzi v Amsterdamu, doktoriral pa iz ekonomije leta 2007 na Univerzi v Ljubljani. Predava ekonometrijo na dodiplomskih in podiplomskih programih Ekonomske fakultete in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter kot gostujoči profesor v tujini. Od leta 2010 je gostujoči profesor ekonometrije na Univerzi v Sarajevu, Bosna in Hercegovina. Leta 2013 je preživel tri mesece kot gostujoči profesor in raziskovalec na Nacionalni univerzi Kyungpook v Daeguju, Južna Koreja. Od leta 2015 je strokovni evalvator programa Obzorje 2020 Izvajalske agencije za raziskave Evropske komisije. Od leta 2016 je član Etične komisije za znanstveno-raziskovalno delo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo ekonometrično modeliranje, modeliranje splošnega ravnovesja, modeliranje finančnega premoženja, analizo sistemov socialnega zavarovanja, ekonomiko blaginje ter okoljsko ekonomiko. Je avtor petih znanstvenih monografij ter več kot šestdesetih znanstvenih člankov v prestižnih mednarodnih revijah s faktorjem vpliva, kot so Annals of Tourism Research, Applied Economics, Applied Energy, Ecological Economics, Economic Modelling, Energy, Journal of Choice Modelling, Journal of Environmental Psychology, Journal of Happiness Studies, Landscape and Urban Planning ter Macroeconomic Dynamics. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je njegovo raziskovalno delo trikrat prepoznala kot najvidnejši znanstveni dosežek, trikrat pa je bil nagrajen tudi za najboljši objavljeni znanstveni članek Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Svojo raziskovalno dejavnost promovira kot član Econometric Society, International Association for Research in Income and Wealth, Royal Economic Society ter drugih profesionalnih združenj. Kot vodja ali sodelavec je vpleten v številne domače projekte in projekte Evropske komisije.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Halužan Marko, Verbič Miroslav, Zorić Jelena
  An Integrated Model for Electricity Market Coupling Simulations: Evidence from the European Power Market Crossroad
 • Utilities Policy, 79(2022), 101456. 20 p. [ISSN 0957-1787] [JCR IF (2021): 3.247] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Šumrada Tanja, Japelj Anže, Verbič Miroslav, Erjavec Emil
  Farmers’ Preferences for Result-based Schemes for Grassland Conservation in Slovenia
 • Journal for Nature Conservation, 66(2022), 126143. 12 p. [ISSN 1617-1381] [JCR IF (2021): 2.575] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Verbič Miroslav, Šatrović Elma, Muslija Adnan
  Environmental Kuznets Curve in Southeastern Europe: The Role of Urbanization and Energy Consumption
 • Environmental Science and Pollution Research, 28(2021), 41, pp. 57807-57817. [ISSN 0944-1344] [JCR IF: 5.190] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Dominko Miha, Verbič Miroslav
  The Effect of Income and Wealth on Subjective Well-Being in the Context of Different Welfare State Regimes
 • Journal of Happiness Studies, 22(2021), 1, pp. 181-206. [ISSN 1389-4978] [JCR IF: 4.087] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Sever Ivan, Verbič Miroslav, Klarić Sever Eva
  Estimating Attribute-specific Willingness-to-pay Values from a Health Care Contingent Valuation Study: A Best-worst Choice Approach
 • Applied Health Economics and Health Policy, 18(2020), 1, pp. 97-107. [ISSN 1175-5652] [JCR IF: 2.561] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Halužan Marko, Verbič Miroslav, Zorić Jelena
  Performance of Alternative Electricity Price Forecasting Methods: Findings from the Greek and Hungarian Power Exchanges
 • Applied Energy, 277(2020), 115599. 15 p. [ISSN 0306-2619] [JCR IF: 9.746] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Sever Ivan, Verbič Miroslav
  Assessing Recreational Values of a Peri-urban Nature Park by Synthesizing Perceptions and Preferences of Trail Users
 • Journal of Environmental Psychology, 63(2019), pp. 101-108. [ISSN 0272-4944] [JCR IF: 3.301] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Dominko Miha, Verbič Miroslav
  The Economics of Subjective Well-Being: A Bibliometric Analysis
 • Journal of Happiness Studies, 20(2019), 6, pp. 1973-1994. [ISSN 1389-4978] [JCR IF (2018): 2.511] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Sever Ivan, Verbič Miroslav, Klarić Sever Eva
  Cost Attribute in Health Care DCEs: Just Adding Another Attribute or a Trigger of Change in the Stated Preferences?
 • Journal of Choice Modelling, 32(2019), 100135. 12 p. [ISSN 1755-5345] [JCR IF: 2.071] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Sever Ivan, Verbič Miroslav, Marušić Zrinka
  Measuring Trail Users’ Perception of Crowding in a Peri-urban Nature Park: A Best-worst Scaling Experiment
 • Urban Forestry & Urban Greening, 35(2018), pp. 202-210. [ISSN 1618-8667] [JCR IF: 3.043] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Srakar Andrej, Čopič Vesna, Verbič Miroslav
  European Cultural Statistics in a Comparative Perspective: Index of Economic and Social Condition of Culture for the EU Countries
 • Journal of Cultural Economics, 42(2018), 2, pp. 163-199. [ISSN 0885-2545] [JCR IF: 1.825] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Sever Ivan, Verbič Miroslav
  Providing Information to Respondents in Complex Choice Studies: A Survey on Recreational Trail Preferences in an Urban Nature Park
 • Landscape and Urban Planning, 169(2018), pp. 160-177. [ISSN 0169-2046] [JCR IF: 5.144] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Verbič Miroslav, Filipović Sanja, Radovanović Mirjana
  Electricity Prices and Energy Intensity in Europe
 • Utilities Policy, 47(2017), pp. 58-68. [ISSN 0957-1787] [JCR IF: 2.098] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Verbič Miroslav, Slabe-Erker Renata, Klun Maja
  Contingent Valuation of Urban Public Space: A Case Study of Ljubljanica Riverbanks
 • Land Use Policy, 56(2016), pp. 58-67. [ISSN 0264-8377] [JCR IF: 3.089] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Filipović Sanja, Verbič Miroslav, Radovanović Mirjana
  Determinants of Energy Intensity in the European Union: A Panel Data Analysis
 • Energy, 92(2015), pp. 547-555. [ISSN 0360-5442] [JCR IF: 4.292] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Sharifi-Tehrani Mohammad, Verbič Miroslav, Chung Jin Young
  An Analysis of Adopting Dual Pricing for Museums: The Case of the National Museum of Iran
 • Annals of Tourism Research, 43(2013), pp. 58-80. [ISSN 0160-7383] [JCR IF: 2.795] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Hommes Cars H., Kiseleva Tatiana, Kuznetsov Yuri A., Verbič Miroslav
  Is More Memory in Evolutionary Selection (De)stabilizing?
 • Macroeconomic Dynamics, 16(2012), 3, pp. 335-357. [ISSN 1365-1005] [JCR IF: 0.420] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Verbič Miroslav, Slabe-Erker Renata
  An Econometric Analysis of Willingness-to-pay for Sustainable Development: A Case Study of the Volčji Potok Landscape Area
 • Ecological Economics, 68(2009), 5, pp. 1316-1328. [ISSN 0921-8009] [JCR IF: 2.422] (Objavljeni znanstveni članki)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani