EF SEB LU logo

red. prof. dr. Mojca Indihar Štemberger

 • Katedra za poslovno informatiko in logistiko (redna članica)
 • Govorilne ure
 • torek ob 11.00 v R-404
 • https://uni-lj-si.zoom.us/j/99826717981
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • V torek 7. 11. bodo govorilne ure nekoliko prej, ob 10.30.
Kratek življenjepis
Mojca Indihar Štemberger je redna profesorica poslovne informatike na Ekonomski fakulteti. Raziskovalno se ukvarja predvsem z digitalno preobrazbo, managementom poslovnih procesov in managementom informatike. Rezultate raziskovalnega dela je objavljala v revijah International Journal of Information management, International journal of Production Economics, Simulation, Supply chain management, Business process management journal ter drugih mednarodnih in domacih revijah. Aktivna je tudi na podrocju svetovanja in aplikativnega raziskovanja na podrocju prenove in informatizacije poslovnih procesov v zasebnem in javnem sektorju. Kot svetovalka je med drugimi sodelovala s Splošno bolnišnico Jesenice, GURS, SID banko, Novo KBM, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Od leta 2011 do 2015 je bila predsednica poslovne konference Management poslovnih procesov, v preteklosti je bila tudi predsednica konference Dnevi slovenske informatike. Kot prodekanja za gospodarske zadeve se je od leta 2009 do leta 2013 ukvarjala z izboljševanjem poslovnih procesov ter informatizacijo poslovanja na fakulteti. Trenutno je vodja magistrskega študijskega programa poslovna informatika. V preteklosti je bila tudi predstojnica Katedre za poslovno informatiko in logistiko in predsednica upravnega odbora Ekonomske fakultete.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • INDIHAR ŠTEMBERGER, Mojca, MANFREDA, Anton, KOVAČIČ, Andrej.
  Achieving top management support with business knowledge and role of IT/IS personnel.
 • Intenational jounal of infomation management, ISSN 0268-4012. [Print ed.], Dec. 2011, vol. 31, iss. 5, str. 428-436, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2011.01.001. (Najpomembnejši znanstveni članki)
 • INDIHAR ŠTEMBERGER, Mojca, BUH, Brina, MILANOVIĆ GLAVAN, Ljubica, MENDLING, Jan.
  Propositions on the interaction of organizational culture with other factors in the context of BPM adoption.
 • Business process management journal, ISSN 1463-7154, 2018, vol. 24, iss. 1, str. 425-445, doi: 10.1108/BPMJ-02-2017-0023 (Najpomembnejši znanstveni članki)
 • Modelling, analysis and re-engineering of business processes, 2009 - 2010, grantor: Health Insurance Institute of Slovenia, role: project manager
 • (Svetovalni projekti)
 • ŠKRINJAR, Rok, BOSILJ-VUKŠIĆ, Vesna, INDIHAR ŠTEMBERGER, Mojca. The impact of business process orientation on financial and non-financial performance. Business process management journal, 2008, 14(5), 738-754
 • (Najpomembnejši znanstveni članki)
 • INDIHAR ŠTEMBERGER, Mojca, JAKLIČ, Jurij. Towards E-government by business process change - a methodology for public sector. Int. j. inf. manage., 2007, 27, 4, 221-232.
 • (Najpomembnejši znanstveni članki)
 • BOSILJ-VUKŠIĆ, Vesna, INDIHAR ŠTEMBERGER, Mojca, JAKLIČ, Jurij, KOVAČIČ, Andrej. Assessment of E-business transformation using simulation modeling. Simulation (S. Diego Calif.). 2002, 78 (12), 731-744.
 • (Najpomembnejši znanstveni članki)
 • ŠKERLAVAJ, Miha, INDIHAR ŠTEMBERGER, Mojca, ŠKRINJAR, Rok, DIMOVSKI, Vlado. Organizational learning culture - the missing link between business process change and organizational performance. Int. j. prod. econ., 2007, 106 (2), 346-367.
 • (Najpomembnejši znanstveni članki)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani