EF SEB LU logo

izr. prof. dr. Mojca Marc

 • Katedra za management in organizacijo (redna članica)
 • Katedra za računovodstvo in revizijo (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • Od 1.3. do 31.8.2020 bom odsotna zaradi poglobljenega izpopolnjevanja. V tem času govorilnih ur ne bom imela. Between March 1st and August 31st I will be absent due to sabbatical leave, in this period I will not have office hours.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Za govorilne ure se prosim predhodno dogovorite preko e-maila. Zoom link za govorilne ure: Join Zoom Meeting https://ef-ul.zoom.us/j/98989755570?pwd=VW9wNUo1VFUyUDdnWDQyR0N1OE9vQT09 Meeting ID: 989 8975 5570 Passcode: 464034
Kratek življenjepis
Dr. Mojca Marc je izredna profesorica na Katedri za management in organizacijo Ekonomske fakultete v Ljubljani. Na dodiplomskih in podiplomskih programih fakultete predava teme iz ekonomike poslovanja in poslovodnega računovodstva. Diplomirala in magistrirala je na Ekonomski fakulteti. Za diplomsko nalogo je prejela nagrado Banke Slovenije. Doktorirala je na Univerzi v Sieni (Italija). Med doktorskim študijem se je raziskovalno izpopolnjevala tudi na Univerzi v Oxfordu (Velika Britanija). Raziskovalno se ukvarja s problematiko merjenja uspešnosti poslovanja podjetij, managerskimi sistemi kontrole, intelektualnim kapitalom in pravicami v podjetjih ter z učinki bančnega financiranja na tržno strukturo panog. Bila je članica WIPO-ve skupine strokovnjakov za ekonomske vidike intelektualne lastnine v državah v tranziciji v letu 2011. Sodeluje izvedbi svetovalnih projektov za različna slovenska podjetja, kjer je običajno pokriva vsebine vezane na ekonomiko in financiranje poslovanja. Sodelovala je v EU Tempus projektu "Third-Cycle Doctoral Programme in Economics and Business" s katerim je Ekonomska fakulteta Univerze v Sarajevu (Bosna in Hercegovina) uspešno razvila in vzpostavila doktorski program iz ekonomije in poslovanja.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • DIMOVSKI, Vlado, MARC, Mojca, PELJHAN, Darja, ZAJC KEJŽAR, Katja
  Analiza sprememb na trgu sladkorja po sprostitvi kvot v Evropski uniji v letu 2017
 • Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2018. VII. ISBN 978-961-240-331-7 (Monograph)
 • MARC, Mojca, PELJHAN, Darja
  Tipologija kulture interpretiranja številk.
 • Izzivi managementu, feb. 2018, vol. 5, n. 1, pp. 5-15 (Peer-reviewed article)
 • MAZUREK, Zdenko, MARC, Mojca
  Obvladovanje tveganj in managerska kontrola : primer vključevanja kazalnikov tveganja v presojanje uspešnosti poslovanja
 • Izzivi managementu, okt. 2017, vol. 9, n. 2, pp. 5-12. (Peer-reviewed article)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani