izr. prof. dr. Mojca Marc

 • Katedra za management in organizacijo (redna članica)
 • Katedra za računovodstvo in revizijo (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 11.00 v P-336
Kratek življenjepis
Dr. Mojca Marc je izredna profesorica na Katedri za management in organizacijo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Na dodiplomskih in podiplomskih programih matične fakultete predava teme iz ekonomike poslovanja, poslovodnega računovodstva ter ekonomike projektov, sodeluje pa tudi na podiplomskih programih Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Poučuje tudi na Ekonomski fakulteti Univerze v Rijeki in je gostujoča predavateljica na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu. Trenutno gostuje na Department of Management, Economics and Industrial Engineering univerze Politecnico di Milano. Diplomirala in magistrirala je na Ekonomski fakulteti. Za diplomsko nalogo je prejela nagrado Banke Slovenije. Doktorirala je na Univerzi v Sieni (Italija). Med doktorskim študijem se je raziskovalno izpopolnjevala tudi na Univerzi v Oxfordu (Velika Britanija). Raziskovalno se ukvarja s problematiko merjenja uspešnosti poslovanja podjetij, managerskimi sistemi kontrole in sistemi za obvladovanje tveganj. Bila je članica WIPO-ve skupine strokovnjakov za ekonomske vidike intelektualne lastnine v državah v tranziciji v letu 2011. Sodeluje izvedbi svetovalnih projektov za različna slovenska podjetja, kjer običajno pokriva vsebine vezane na ekonomiko in financiranje poslovanja. Sodelovala je v EU Tempus projektu "Third-Cycle Doctoral Programme in Economics and Business" s katerim je Ekonomska fakulteta Univerze v Sarajevu (Bosna in Hercegovina) uspešno razvila in vzpostavila doktorski program iz ekonomije in poslovanja. V okviru Erasmus projekta sodeluje pri razvoju izobraževalnega programa s področja merjenja družbene stopnje donosa na investicije. Od leta 2013 deluje kot predsednica Uredniškega odbora Založništva EF, je recenzentka za več znanstvenih revij, pred kratkim pa je bila imenovana za glavno urednico Economic and Business Review.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • DIMOVSKI, Vlado, MARC, Mojca, PELJHAN, Darja, ZAJC KEJŽAR, Katja
  Analiza sprememb na trgu sladkorja po sprostitvi kvot v Evropski uniji v letu 2017
 • Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2018. VII. ISBN 978-961-240-331-7 (Monograph)
 • MARC, Mojca, PELJHAN, Darja
  Tipologija kulture interpretiranja številk.
 • Izzivi managementu, feb. 2018, vol. 5, n. 1, pp. 5-15 (Peer-reviewed article)
 • MAZUREK, Zdenko, MARC, Mojca
  Obvladovanje tveganj in managerska kontrola : primer vključevanja kazalnikov tveganja v presojanje uspešnosti poslovanja
 • Izzivi managementu, okt. 2017, vol. 9, n. 2, pp. 5-12. (Peer-reviewed article)
 • PELJHAN, Darja, MILOŠ SPRČIĆ, Danijela, MARC, Mojca
  Vpliv sistemov za obvladovanje tveganj in strateške usmeritve na uspešnost poslovanja
 • Economic and business review. 2019, letn. 21, pos. st., str. 133-140. (Peer-reviewed article)
 • PELJHAN, Darja, MARC, Mojca
  Vloga načina uporabe sistemov obvladovanja tveganj pri doseganju večje učinkovitosti obvladovanja tveganj
 • Izzivi managementu : revija o izzivih in dosežkih sodobnega managementa. Okt. 2022, let. 9, št. 1-2, str. 59-65 (Peer-reviewed article)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani