red. prof. dr. Nada Zupan

 • Katedra za management in organizacijo (redna članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 15.00 v P-313
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Zaradi nujne zadržavnosti, govorilne ure 10.4.2024 odpadjeo. Hvala za razumevanje, Nada Zupan
Kratek življenjepis
Nada Zupan je redna profesorica za management na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer se je zaposlila leta 1992 po štirih letih dela v praksi. Doktorirala je leta 1999 z disertacijo Ravnanje s ?loveškimi viri v slovenskih podjetjih, magistrirala pa leta 1990 v ZDA na Cornell University, School of Industrial and Labor Relations. Od leta 2013 do 2017 je bila predstojnica Katedre za management in organizacijo, je članica senata EF in koordinatorica mednarodnih akreditacij. Poleg pedagoškega dela na dodiplomskem in podiplomskem študiju EF, kjer predava predmete, povezane z managementom ?loveških virov in poslovnim komuniciranjem (v slovenš?ini in angleš?ini), predava tudi na programih EF v Makedoniji in Bosni in Hercegovini, ve? let pa je tudi sodelovala kot gostujo?a predavateljica z IESEG, Lille, Francija, Univerza Sv. Cirila in Metoda, Skopje, Severna Makedonija, KNU, Daegu, Južna Koreja, in CNU, Gwangju, Južna Koreja. Vklju?uje se tudi v raziskovalno delo na fakulteti in je doslej sodelovala v ve? raziskovalnih projektih, md drugim je vodila projekt GETM3 (Global Entrpreneurial Talent Management) v okviru pobude MSCA Rise, Horizont 2020. Njena glavna raziskovalna podro?ja so strateški management ?loveških virov, ?loveški kapital in kompetence, management talentov, sistemi zagotavljanja uspešnosti zaposlenih ter sistemi pla? in nagrajevanja. Objavila je prek 60 znanstvenih in strokovnih prispevkov z omenjenih podro?ij ter se udeležila ve? doma?ih in mednarodnih konferenc. Je avtorica knjige Nagradite uspešne in sourednica knjige Menedžment ?loveških virov. Ceni povezovanje teorije s prakso, zato pogosto sodeluje pri managerskih usposabljanjih in izvaja svetovalne projekte. Vrsto let se aktivno vklju?uje tudi v razvoj kadrovske stroke v Sloveniji kot ?lanica Slovenske kadrovske zveze.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Kaše Robert, Paauwe Jaap, Zupan Nada
  HR practices, interpersonal relations, and intrafirm knowledge transfer in knowledge-intensive firms: a social network perspective.
 • Human Resource Management, 48 (2009)/ 4, pp. 615-640 (Objavljeni članki)
 • Kaše Robert, Zupan Nada
  Human capital and structural position in knowledge networks as determinants when classifying employee groups for strategic human resource management purposes
 • European Journal of International Management, 3 (2009)/4, pp. 478-494 (Objavljeni članki)
 • Zupan Nada, Kaše Robert
  The role of HR actors in knowledge networks.
 • International Journal of Manpower, 28 (2007)/3-4, pp. 243-259 (Objavljeni članki)
 • Zupan Nada, Kaše Robert
  Strategic Human Resource Management in European Transition Economies: Building a Conceptual Model on the Case of Slovenia
 • International Journal of Human Resource Management, 16 (2005)/6, pp. 885-909 (Objavljeni članki)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani