EF SEB LU logo

lekt. dr. Nadja Dobnik

 • Katedra za jezike za poslovne in ekonomske vede (redna članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 15.00 v R-206
 • Govorilne ure po predhodnem dogovoru (nadja.dobnik@ef.uni-lj.si), lahko na fakulteti ali preko zooma.
Kratek življenjepis
Nadja Dobnik je lektorica za francoski jezik. Diplomirala je leta 1989 na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz francoskega in italijanskega jezika ter primerjalne književnosti. Po magistrskem študiju andragogike (didaktika tujih jezikov in študij na daljavo) je leta 2011 doktorirala iz didaktike prevajanja. Na Ekonomski fakulteti je od leta 1995 nosilka predmetov poslovne francoščine, je avtorica več učbenikov za poslovno francoščino in soavtorica učbenikov za poslovno italijanščino. Od leta 1999 sodeluje z Oddelkom za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer poučuje prevajanje iz francoščine in mentorsko vodi prevajalske delavnice za študente. Na področju literarnega prevajanja je uveljavljena prevajalka francoskih in italijanskih sodobnih klasikov in avtorica številnih študij in spremnih besed. Raziskovalno se ukvarja z didaktiko prevajanja in uporabno lingvistiko, predvsem z analizo napak v prevodih strokovnih besedil. Je članica izvršnega odbora Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije, članica Društva slovenskih književnih prevajalcev in več mednarodnih raziskovalnih skupin s področja prevajalstva in poslovnih jezikov.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • DOBNIK, Nadja
  Didactics of specialized translation - experiences and observations on student translation errors in the case of a wine-related document.
 • Scripta manent : Revija Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, ISSN 1854-2042, 2019, vol. 14, iss. 1, str. 49-69. (Izvirni znanstveni članek)
 • DOBNIK, Nadja
  Nekatere težave mladih prevajalcev pri prevajanju strokovnih besedil : primeri napak v prevodih komercialnega besedila.
 • Vestnik za tuje jezike, ISSN 1855-8453. [Tiskana izd.], 2019, letn. 11, [code353]t. 1, st[code345]. 7-28. (Izvirni znanstveni članek)
 • DOBNIK, Nadja
  Les enjeux didactiques de l'enseignement de la traduction du français vers le slovène face aux nouvelles technologies et à la multiplication des ressources.
 • Cent ans d'études du français à l'Université de Ljubljana : contacts linguistiques, littéraires, culturels. Ljubljana: Université de Ljubljana, Faculté des Lettres. 2019, str. 59. [COBISS.SI-ID 25263846] (Izvirni znanstveni članek)
 • DOBNIK, Nadja
  Francoski testament v kolesju pozabe in zgodovine.
 • Slovenistika in slavistika v zamejstvu - Videm, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 28). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 2018, str. 352-362. [COBISS.SI-ID 24720870] (Izvirni znanstveni članek)
 • LENASSI, Nives, DOBNIK, Nadja.
  Nuovi Affari in italiano
 • Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2018. V, 225 str. ISBN 978-961-240-332-4. [COBISS.SI-ID 293625088] (Univerzitetni učbenik)
 • DOBNIK, Nadja
  Kako sladka so francoska vina : analiza napak študentov v prevodih besedil s področja vin in vinske kulture.
 • Vestnik za tuje jezike, ISSN 1855-8453. [Tiskana izd.], 2012, letn. 4, št. 1/2, str. 7-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 50952802] (Izvirni znanstveni članek)
 • DOBNIK, Nadja
  Programiranje v jezikovnem izobraževanju odraslih : vsebina programa kot dogovor med izobraževalcem in udeleženci izobraževanja.
 • AS. Andragoška spoznanja, 2001, letn. 7, št. 2, str. 56-75. [COBISS.SI-ID 17467746] (Izvirni znanstveni članek)
 • DOBNIK, Nadja
  Vloga učbenika v izobraževanju na daljavo : načrtovanje strukture učbenika, tipologija besedil in funkcija grafičnega oblikovanja.
 • AS. Andragoška spoznanja, 1998, št. 3/4, str. 34-47. [COBISS.SI-ID 8960866] (Izvirni znanstveni članek)
 • DOBNIK, Nadja
  Teaching technical and specialised translation : error analysis in translations of a commercial text.
 • Proceedings of the Fourth International Language Conference. Celje: Faculty of Logistics, 2011, str. 33-40. [COBISS.SI-ID 20271846] (Izvirni znanstveni članek)
 • DOBNIK, Nadja
  Business culture and business environment in the context of the business French curriculum development.
 • The importance of learning professional foreign languages for communication between cultures. Celje: Faculty of Logistics, 2008. [COBISS.SI-ID 18368742] (Izvirni znanstveni članek)
 • DOBNIK, Nadja, FRIN, Dominique
  La langue de l'entreprise. La communication externe de l'entreprise : correspondance - téléphone,
 • Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1996. 86 str. ISBN 961-6081-30-6. [COBISS.SI-ID 63341568] (Univerzitetni učbenik)
 • DOBNIK, Nadja
  Le français de l'entreprise
 • Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2002. VI, 225 str., ilustr. ISBN 961-6430-28-9. [COBISS.SI-ID 119184896] (Univerzitetni učbenik)
 • DOBNIK, Nadja, LENASSI, Nives
  Affari in italiano : corso di italiano commerciale
 • Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2002. VI, 225 str., ilustr. ISBN 961-6430-28-9. [COBISS.SI-ID 119184896] (Univerzitetni učbenik)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani