izr. prof. dr. Nina Ponikvar

 • Katedra za ekonomijo (redna članica)
 • Katedra za management in organizacijo (pridružena članica)
 • Katedra za podjetništvo (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • petek ob 10.00 v P-346
 • Dragi študenti, govorilne ure bodo potekale po predhodnem dogovoru preko e-pošte v mojem kabinetu ali preko aplikacije Zoom..
Kratek življenjepis
Nina Ponikvar je izredna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pedagoško pokriva področja mikroekonomije, makroekonomije in s področja poslovne ekonomike. Njeno raziskovalno delo sega predvsem na področje panožne in podjetniške dinamike, v okviru katerega proučuje dejavnike rasti in preživetja ter vpliv internacionalizacije, inovacij in drugih značilnosti panog in podjetij na uspešnost poslovanja ter oblikovanje cen. Je članica programske skupine raziskovalnega programa »Trajnostna konkurenčnost slovenskega gospodarstva v evropskem in globalnem okviru«. Na strokovnem področju se ukvarja predvsem s temami s področja ekonomike poslovanja ter finančne in ekonomske evalvacije projektov.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • PONIKVAR, Nina, ZAJC KEJŽAR, Katja, PELJHAN, Darja
  The role of financial constraints for alternative firm exit modes
 • Small business economics, [in p[code345]ess] 2017, doi: 10.1007/s11187-017-9918-y. (Objavljeni znanstveni članki)
 • SHANG, Yuhong, PONIKVAR, Nina, ZAJC KEJŽAR, Katja
  The changing patterns of China-CEE trade
 • Eu[code345]ope-Asia studies, 2016, vol. 68, iss. 9, st[code345]. 1486-1505, doi: 10.1080/09668136.2016.1244259. (Objavljeni znanstveni članki)
 • PONIKVAR, Nina, TAJNIKAR, Maks, PUŠNIK, Ksenja
  Performance ratios for managerial decision-making in a growing firm.
 • Journal of business economics and management, 2009, vol. 10, no. 2, str. 109-120 (Objavljeni znanstveni članki)
 • PONIKVAR, Nina, TAJNIKAR, Maks
  Are the determinants of markup size industry-specific?: The case of Slovenian manufacturing firms
 • Panoeconomicus, 2011, god. 58, no. 2, str. 229-244 (Objavljeni znanstveni članki)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani