EF SEB LU logo

doc. dr. Nives Lenassi

 • Katedra za jezike za poslovne in ekonomske vede (namestnica predstojnice katedre)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 11.15 v R-206
 • GU po predhodni najavi po e-mailu
Kratek življenjepis
Dr. Nives Lenassi je lektorica za poslovni italijanski jezik na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je zasnovala in razvila različne nadaljevalne stopnje programov za poučevanje italijanskega jezika. Je soavtorica štirih učbenikov italijanščine za poslovne in ekonomske vede, ki se uporabljajo za poučevanje bodočih slovenskih ekonomistov: Argomenti d’italiano commerciale, L’italiano per le relazioni commerciali, Affari in italiano, and L’italiano nella gestione e comunicazione aziendale. V svojih raziskavah se ukvarja predvsem z nekaterimi izbranimi jezikovnimi elementi, značilnimi za splošni in poslovni italijanski jezik, še posebej pa s poslovno korespondenco in z njenim učinkovitim poučevanjem.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • LENASSI, Nives. An analysis of Italian business e-mail produced by Italian native and Slovene non native speakers. V: 16th European Symposium on Language for Special Purposes (LSP), Hamburg, 27-31 August 2007. Book of abstracts : Specialised Language in Global Communication. Hamburg: University of Hamburg, 2007.

  LENASSI, Nives. Poslovna korespondenca v učbenikih in učbeniških kompletih za poslovni italijanski jezik. V: Izzivi jezika stroke 21. stoletja. Ljubljana: Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika, 2010

  LENASSI, Nives. Značilnosti poslovnih elektronskih sporočil v italijanskem jeziku, ki jih tvorijo rojeni govorci italijanščine in Slovenci kot tuji govorci italijanščine. V: Posvet ob 10-letnici delovanja SDUTSJ, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 23.11.2007. Jezik stroke in vloga učitelja tujega jezika stroke v slovenskem izobraževalnem prostoru. Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika: = The Slovene Association of LSP Teachers, 2007

 • (Znanstveni prispevek na konferencah)
 • LENASSI, Nives. Nekaj vidikov vrednosti italijanskih implicitnih glagolskih konstrukcij. Vestn. - Druš. tuje jez. književ., 2002, let. 36, št. 1-2, str. 95-118.

  LENASSI, Nives. Implicitne glagolske konstrukcije : problem njihovega poučevanja v okviru poslovnega italijanskega jezika. Vestn. - Druš. tuje jez. književ., 2004, letn. 38, št. 1/2, str. 173-195.

  LENASSI, Nives. Slovene speakers and their competence in writing Italian comercial correspondence. V: GRANIĆ, Jagoda (ur.). Znanstveni skup

 • (Objavljeni znanstveni članek)
 • LENASSI, Nives, PAOLUCCI, Sandro. L'italiano per le relazioni commerciali : corso teorico pratico di lingua commerciale con esercizi, (EF, Učbenik). 1. izd. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1999. II, 232 str.

  LENASSI, Nives, PAOLUCCI, Sandro. Argomenti d'italiano commerciale, (EF, Študij na daljavo, Učbenik). 1. izd. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2000. 276 str.

  LENASSI, Nives, PAOLUCCI, Sandro. L'italiano per le relazioni commerciali : corso teorico pratico di lingua commerciale con esercizi, (EF, Učbenik). 2. izd. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2001. 232 str.

  DOBNIK, Nadja, LENASSI, Nives. Affari in italiano : corso di italiano commerciale, (EF, Učbenik). 1. izd. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2002. VI, 225 str.

  LENASSI, Nives, PAOLUCCI, Sandro. Argomenti d'italiano commerciale, (EF, Študij na daljavo, Učbenik). 2. izd. Ljubljana: Založništvo Ekonomske fakultete, 2002. 264 str.


  DOBNIK, Nadja, LENASSI, Nives. Affari in italiano, (EF, Skripta, Vodnik po predmetu). 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2005. 85 str.,

  DOBNIK, Nadja, LENASSI, Nives. Affari in italiano : corso di italiano commerciale, (EF, Učbenik). 2. dopol. in popr. izd. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2008. VI, 241 str.

  LENASSI, Nives, PAOLUCCI, Sandro. L'italiano nella gestione e comunicazione aziendale, (EF, Učbenik). 1. izd. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2009. II, 281 str.


   

 • (Učna gradiva)
 • LENASSI, Nives.
  Cover letters for résumés in business Italian textbooks and manuals
 • V: Vicic, P. et al. (Eds.), Proceedings of the Fourth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures, 22 and 23 September 2011, University of Maribor, Faculty of Logistics, Slovenia. Celje: Faculty of Logistics, 2011. 145-151. (Znanstveni prispevek na konferencah)
 • Lenassi Nives
  Task types for Italian business correspondence withinin LSP
 • V: IGNJAcevic, A. et al. (Eds.) Language for Specific Purposes: challenges and prospects. Book of proceedings. Beograd: Drustvo za strane jezike i knjizvnost Srbije. 2011. 246-256. (Znanstveni prispevek na konferencah)
 • Lenassi, Nives
  Attivit? rivolte allo sviluppo e al consolidamento della competenza metalinguistica nell'ambito dell'italiano commerciale
 • Vestnik za tuje jezike, 2012, letn. 4,1/2, 227-242. (Objavljeni znanstveni članek)
 • Lenassi, Nives
  La corrispondenza commerciale nell'ambito dell'italiano per gli studenti universitari di economia sloveni
 • V: VUCO, Julijana, MILINKOVICana (Eds.). Izvan granica: transreegionalni i interkulturalni aspekti italijanskog: medzunarodna konferencija, Beograd, 25.-26. maj 2012 : zbornik rezimea. Beograd: Filoloski fakultet Univerziteta, 2012, 40-41. (Objavljeni znanstveni članek)
 • Lenassi, Nives
  Spie di lingua parlata nel corpus di e-mail commerciali italiane redatte dai non madrelingua
 • V: PESA, Ivica, LJUBIC, Maslina, KOVACIC, Vinko (Eds.). Riassunti delle relazioni del Convegno internazionale in onore del prof. Zarko Muljacic(1922-2009), Facolt? di lettere e filosofia dell'Universit? di Zagabria, 15-17 novembre 2012. Zagreb: Filozofski fakultet, FF-press, 2012, 60 (povzetek znanstvenega prispevka na konferenci)
 • Lenassi, Nives
  Tratti del parlato nelle e-mail d'affari in lingua italiana scambiate tra partner italiani e sloveni
 • Linguistica, 2012, 52, 201-211. (Objavljeni znanstveni članek)
 • Lenassi, Nives
  Elementi di lingue straniere nella corrispondenza commerciale italiana
 • Linguistica, 2013, 53, 221-237. (Objavljeni znanstveni članek)
 • Lenassi, Nives
  Graphemic characteristics of Italian business : texts produced by Italian and Slovene speakers
 • V: VICIC, Polona et al. (Eds.) Proceedings of the sixth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, 19 and 20 September 2013, University of Maribor, Faculty of Logistics, Slovenia. Celje: Faculty of Logistics, 2013, 164-174. (Znanstveni prispevek na konferencah)
 • Lenassi, Nives
  Elementi di lingue straniere nella corrispondenza commerciale italiana
 • Linguistica, 2013, 53, 221-237. (Objavljeni znanstveni članek)
 • LENASSI, Nives
  Graphemic characteristics of Italian business : texts produced by Italian and Slovene speakers
 • V: VICIC, P. et al. (Eds.) Proceedings of the sixth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, 19 and 20 September 2013, University of Maribor, Faculty of Logistics, Slovenia. Celje: Faculty of Logistics, 2013, str. 164-174 (znanstveni prispevek na konferenci)
 • LENASSI, Nives
  Aspetti lessicali e semantici nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la loro presenza nell'insegnamento della corrispondenza commerciale italiana.
 • V: LAH, Meta (ur.). Skupni evropski jezikovni okvir - navzkrizni pogledi = Cadre européen commun de référence pour les langues - regards croisés, (Linguistica, 54). Ljubljana: Znanstvena zalozba Filozofske fakultete: = Presses scientifiques de la Faculté des Lettres, 2014, letn. 54, str. 211-228, doi: 10.4312/linguistica.54.1.211-228. (Objavljeni znanstveni članek)
 • LENASSI, Nives
  Some linguistic and pragmatic aspects of Italian business email.
 • V: DARICS, Erika (ur.). Digital business discourse. New York: Palgrave Macmillan, 2015, str. 80-98 (znanstveni članek v monografiji)
 • LENASSI, Nives.
  Spie di lingua parlata nel corpus di e-mail commerciali Italiane redatte dai non madrelingua
 • Me[code273]una[code345]odni znanstveni skup u spomen na p[code345]of. d[code345]. [code381]a[code345]ka Mulja[code269]i[code263]a (1922.-2009.), Zag[code345]eb, 15. - 17. studenoga 2012. PE[code352]A, Ivica (u[code345].), et al. Zbo[code345]nik Me[code273]una[code345]odnog znanstvenog skupa u spomen na p[code345]of. d[code345]. [code381]a[code345]ka Mulja[code269]i[code263]a (1922.-2009.), Filozofski fakultet, Zag[code345]eb, 15. - 17. studenoga 2012 = Atti del Convegno inte[code345]nazionale in ono[code345]e del p[code345]of. [code381]a[code345]ko Mulja[code269]i[code263] (1922-2009), Facolt? di lette[code345]e e filosofia dell'Unive[code345]sit? di Zagab[code345]ia, 15-17 novemb[code345]e 2012. Zag[code345]eb: Filozofski fakultet, FF-p[code345]ess, 2014, st[code345]. 465-482 (Znanstveni prispevek na konferencah)
 • LENASSI, Nives
  Elements for expressing personal opinions in Italian business texts
 • 20th European Symposium on Languages for Special Purposes, Vienna, 8-10July, 2015. LUSICKY, Vesna (ur.), BUDIN, Gerhard (ed). Multilingualism in specialised communication: challenges and opporunities in the digital age : book of abstracts. Vienna: Centre for Translation Studies, 2015, str. 25. (povzetek znanstvenega prispevka na konferenci)
 • LENASSI, Nives
  Business Italian e-mail messages : how complex can they be?
 • Primenjena lingvistika danas - nove tendencije u teoriji i praksi", 27-29. novembar 2015, Novi Sad. GUDURIC, Snezana (ur.). Knjiga sazetaka = Cahier de résumés = Book of abstracts. Novi Sad: Filozofski fakultet; Beograd: Filoloski fakultet: Drustvo za primenjenu lingvistiku, 2015, str. 22. (povzetek znanstvenega prispevka na konferenci)
 • LENASSI, Nives
  Attitude markers and hedges in the corporate world : the case of Italian and Slovene e-mail messages.
 • OMRcEN, Da[code345]ija (u[code345].), CIGAN, Vesna (u[code345].). Od teo[code345]ije do p[code345]akse u jeziku st[code345]uke : knjizica sazetaka = F[code345]om theo[code345]y to p[code345]actice in language fo[code345] specific pu[code345]poses : book of abst[code345]acts = Von de[code345] Theo[code345]ie zu[code345] P[code345]axis in de[code345] Fachsp[code345]ache : Abst[code345]act-Band, (Od teo[code345]ije do p[code345]akse u jeziku st[code345]uke, ISSN 1849-6563). Zag[code345]eb: Ud[code345]uga nastavnika jezika st[code345]uke na visoko[code353]kolskih ustanovama: = Association of LSP Teache[code345]s at Highe[code345] Education Institutions, 2016, st[code345]. 34-35 (povzetek znanstvenega prispevka na konferenci)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani