EF SEB LU logo

asist. dr. Nuša Petek

  • Služba za kakovost
  •  
  •  
  •  
  •  
Kratek življenjepis
Nuša Petek je zaposlena v Službi za kakovost na Ekonomski fakulteti od leta 2014. Vkljucena je v raznovrstne projekte zagotavljanja in spremljanja kakovosti in mednarodnih akreditacij. Kot zunanja sodelavka je v preteklosti sodelovala pri predmetih Trženje v turizmu in Management blagovnih znamk. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja s tematiko blagovnih znamk, novih trženjsko-komunikacijskih orodjih, trženja blagovnih znamk destinacij in trženja v turizmu. Svoje raziskave je do sedaj objavila v mednarodnih znanstvenih revijah kot so Economic Research, Managing Global Transitions, Anatolia in drugih ter sodelovala na vec raziskovalnih konferencah.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani