EF FELU logo

Petra Rus, univ. dipl. ekon.

vodja službe za študijske zadeve 

  • Služba za študijske zadeve
  •  
  •  
  •  
  •  
Kratek življenjepis
Petra Rus je leta 1996 zaključila univerzitetni študij Ekonomije, smer Trženje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po končanem študiju se je kot strokovna sodelavka zaposlila v Službi za študijske zadeve, kjer je občasno delala že v času študija. Od leta 2010 je na fakulteti zaposlena kot vodja te službe. Poleg koordiniranja dela službe je zadolžena predvsem za organizacijo študijskega procesa, načrtovanje pedagoškega dela in usklajevanje medsebojnega sodelovanja pedagoškega dela med članicami Univerze v Ljubljani.
Na vrh strani