red. prof. dr. Polona Domadenik Muren

 • Katedra za ekonomijo (redna članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 11.00 v RZ-301
 • V letnem semestru 23/24 so govorilne ure po dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Kratek življenjepis
Sem redna profesorica ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in ?lanica upravnega odbora Agencije za raziskovalno dejavnost RS. Leta 2003 sem doktorirala iz ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med študijem sem eno leto preživela kot gostujo?a raziskovalka na CERGE-EI, Charles University v Pragi. Leta 2004 sem pridobila raziskovalno štipendijo Global Development Networka za 5 tedensko poglobljeno raziskovalno delo na sedežu IMF v Washingtonu. Leta 2007 sem bila s strani Univerze v Ljubljani nagrajena za izredne dosežke pri pou?evanju in raziskovanju. V obdobju 2009-2010 sem bila Fulbrightova štipendistka na University of California, Davis.V zadnjih 15 letih sem objavila ve? ?lankov v prestižnih znanstvenih revijah (Journal of Business Ethics, International Journal of Manpower, Journal of International Business Studies, Review of Comparative Economics in drugih), ki so razpravljali o problemih korporativnega upravljanja, prestrukturiranja podjetij, institucij na trgu dela in brezposelnost mladih v tranzicijskih gospodarstvih. V zadnjem desetletju sem sodelovala na ve? mednarodnih konferencah. V obdobju 2013 - 2015 sem bila ?lanica izvršnega odbora EALE ter koordinatorica dveh mednarodnih projektov GDN, ?lanica raziskovalne skupine pri ve? raziskovalnih projektih, ki jih je financirala slovenska agencija za raziskovalno delo, program PHARE in Evropska komisija.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • DOMADENIK, Polona, OGRAJENŠEK, Irena, REDEK, Tjaša. Ageing in Slovenia and the European Union : the macroeconomic and the microeconomic perspective. 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2008. 77 str., graf. prikazi.

  DOMADENIK, Polona, KOMAN, Matjaž. Togost stroškov dela pri prilagajanju gospodarskim gibanjem. 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2009. 83 str., graf. prikazi, tabele.
 • (Znanstvene monografije)
 • PRAŠNIKAR, Janez, DOMADENIK, Polona, SVEJNAR, Jan. Prestrukturiranje slovenskih podjetij v poprivatizacijskem obdobju. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.), CIRMAN, Andreja. Poprivatizacijsko obnašanje slovenskih podjetij. 1. natis. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1999, str. 251-272.

  DOMADENIK, Polona, PRAŠNIKAR, Janez, SVEJNAR, Jan. Prestrukturiranje slovenskih podjetij. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.), BEŠTER, Primož, KONIČ, Marko. Internacionalizacija slovenskega podjetja. 1. natis. V Ljubljani: Časnik Finance, 2000, str. 59-90.

  DOMADENIK, Polona, PRAŠNIKAR, Janez. Enterprise restructuring in the first decade of independence. V: MRAK, Mojmir (ur.), ROJEC, Matija (ur.), SILVA-JÁUREGUI, Carlos (ur.). Slovenia : from Yugoslavia to the European Union. Washington: The World Bank, 2004, str. 244-263.

  PRAŠNIKAR, Janez, DOMADENIK, Polona, GREGORIČ, Aleksandra, PAHOR, Marko. Corporate governance in Slovenian firms : from self-management to blockholder control. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.). Medium-sized firms and economic growth. New York: Nova Science Publishers, cop. 2005, str. 141-155.

  DOMADENIK, Polona, KAŠE, Robert, ZUPAN, Nada. Flexibility throught labor market regulation : comparing Slovenia with other European countries. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.). Competitiveness, social responsibility and economic growth. New York: Nova Science, 2006, str. 137-150.

  KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica, DOMADENIK, Polona, PRAŠNIKAR, Janez. Zamenjava managerjev kot dejavnik vladanja v privatiziranih slovenskih podjetjih. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.), CIRMAN, Andreja (ur.), BAJDE, Domen. Priložnosti finančnega sektorja v tranzicijskih državah. 1. natis. V Ljubljani: Časnik Finance, 2006, str. 255-271.

  DOMADENIK, Polona, MULAJ, Isa, REDEK, Tjaša. Kosovo na poti v tržno gospodarstvo. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.), CIRMAN, Andreja (ur.), BAJDE, Domen. Priložnosti finančnega sektorja v tranzicijskih državah. 1. natis. V Ljubljani: Časnik Finance, 2006, str. 363-378.

  DOMADENIK, Polona, KOMAN, Matjaž, REDEK, Tjaša, TROBEC, Domen. Energijska učinkovitost slovenskih podjetij. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.), CIRMAN, Andreja (ur.). Globalna finančna kriza in eko strategije podjetij : dopolnjevanje ali nasprotovanje. 1. natis. V Ljubljani: Časnik Finance, 2008, str. 251-263.

  REDEK, Tjaša, DOMADENIK, Polona, OGRAJENŠEK, Irena. The economic impacts of ageing in the EU with special focus on the labour market. V: VEHOVEC, Maja (ur.). New perspectives on a longer working life in Croatia and Slovenia. Zagreb: The Institute of Economics: Friedrich-Ebert Stiftung, 2008, str. 37-52.

  REDEK, Tjaša, DOMADENIK, Polona, OGRAJENŠEK, Irena. Slovenia and the challenge of the ageing population. V: VEHOVEC, Maja (ur.). New perspectives on a longer working life in Croatia and Slovenia. Zagreb: The Institute of Economics: Friedrich-Ebert Stiftung, 2008, str. 65-78.

  DOMADENIK, Polona, REDEK, Tjaša, OGRAJENŠEK, Irena. The employment prospects of the ageing population : evidence from Slovenia. V: VEHOVEC, Maja (ur.). New perspectives on a longer working life in Croatia and Slovenia. Zagreb: The Institute of Economics: Friedrich-Ebert Stiftung, 2008, str. 101-115.

  OGRAJENŠEK, Irena, VEHOVEC, Maja, DOMADENIK, Polona, REDEK, Tjaša. Employer attitudes towards older workers : a comparative study of Croatia and Slovenia. V: VEHOVEC, Maja (ur.). New perspectives on a longer working life in Croatia and Slovenia. Zagr
 • (Poglavja v knjigah)
 • PRAŠNIKAR, Janez, SVEJNAR, Jan, DOMADENIK, Polona. Enterprises in the post-privatization period : firm-level evidence for Slovenia. East. Europ. econ., September-October 2000, vol. 38, no. 5, str. 60-92.

  KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica, DOMADENIK, Polona, PRAŠNIKAR, Janez. Performance, ownership, and management turnover in privatized Slovenian companies. East. Europ. econ., Jul./Aug. 2008, vol. 46, no. 4, str. 77-93.

  DOMADENIK, Polona, KOMAN, Matjaž. The energy efficiency of firms in electronics industry in Slovenia : do they perform better than average manufacturing firms? = Energijska učinkovitost podjetij v elektronski industriji v Sloveniji : ali so ta podjetja boljša od povprečja v predelovalni industriji?. Inf. MIDEM, dec. 2008, letn. 38, št. 4, str. 297-304. 

  DOMADENIK, Polona, PRAŠNIKAR, Janez, SVEJNAR, Jan. Restructuring of firms in transition : ownership, institutions and openness to trade. J. int. bus. stud., 2008, vol. 39, no. 4, str. 725-746.

  DOMADENIK, Polona, PRAŠNIKAR, Janez, SVEJNAR, Jan. How to increase R&D in transition economies? : evidence from Slovenia. Rev. dev. econ. (Print), 2008, vol. 12, no. 1, str. 193-208.

  OGRAJENŠEK, Irena, REDEK, Tjaša, DOMADENIK, Polona. Slovenian employers and the challenge of the longer working life. Rev. soc. polit., srp. 2009, god. 16, br. 2, str. 141-158.

  ČOK, Mitja, DOMADENIK, Polona, REDEK, Tjaša, VERBIČ, Miroslav. Labour market reforms in the context of political power theory : the case of Slovenia. Zb. rad. Ekon. fak. Rij., 2009, vol. 27, sv. 1, str. 57-82.
 • (Članki objavljeni v recenziranih revijah)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani