EF SEB LU logo

lekt. dr. Polonca Svetlin Gvardjančič

 • Katedra za jezike za poslovne in ekonomske vede (redna članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 12.00 v R-207
 • Online oziroma na EF po predhodni najavi.
Kratek življenjepis
Dr. Polona Svetlin Gvardjančič je lektorica za nemški jezik na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti UL je končala študij nemščine in primerjalne književnosti, poklicno pot pa je začela v gospodarstvu v zunanji trgovini.Na EF je zaposlena od leta 1995, leta 2005 je na Filozofski fakulteti končala magistrski, leta 2019 pa še doktorski študij s področja didaktike tujih jezikov. Didaktika in metodika tujega jezika stroke je tudi njeno raziskovalno področje, posveča se zlasti vlogi in specifikam učitelja tujega jezika stroke, ocenjevanju znanja pri tujem jeziku stroke ter avtonomnemu učenju in alternativnim pristopom pri pouku tujega jezika. Kot prevajalka in občasna predavateljica na seminarjih za ljudi iz poslovnega okolja ohranja stike z gospodarstvom. Na EF je oblikovala predmete na različnih stopnjah. Je avtorica dveh učbenikov za program Ekonomija EF (Wirtschaftsdeutsch I in II) in številnih učnih materialov za seminarje iz poslovne nemščine. Je članica Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika (SDUTSJ).
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Svetlin Gvardjančič, Polona. Wirtschaftliche Kooperation mit Subjekten aus den deutschsprachigen Ländern vs. Interesse an deutscher Sprache und Kultur am Beispiel Sloweniens. V: BLAHAK,  Boris (ur.), PIBER, Clemens (ur: Deutsch als fachbezogene Fremdsprache in Grenzregionen. Bratislava: Ekonom, 2008, str. 105-114. COBISS.SI-ID 19199974

 • (Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci)
 • SVETLIN GVARDJANČIČ, Polona. Unterrichtsmateriale zur Förderung der Lernerautonomie. V: VUČO, Juliana (ur.), IGNJAČEVIĆ, Anđelka (ur.), MIRIĆ, Milica (ur.). Jezik struke: teorija i praksa: zbornik radova. Beograd: Univerzitet, 2009, str. 335-368. CONISS.SI-ID 19200486

 • (Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci)
 • PEROVIĆ, Slavica, SVETLIN GVARDJANČIČ, Polona, IGNJAČEVIĆ, Anđelka. Strani jezik struke u bolonjskom procesu: status predmeta i organizacija nastave. V: VUČO, Julijana (ur.), IGNJAČEVIĆ, Anđelka (ur.), MIRIĆ, Milica (ur.). Jezik struke: teorija i praksa: zbornik radova. Beograd: Univerzitet, 2009, str. 721-735. COBISS.SI-ID 19200742
 • (Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci)
 • SVETLIN GVARDJANČIČ, Polona. Delo z besedili pri pouku strokovnega tujega jezika. V: PLOS, Alenka (ur.). Strokovna konferenca, Maribor, 26. september 2007. Pomen tujih jezikov v globalnem gospodarstvu: strokovna konferenca, Maribor, 26. september 2007. Maribor: Ekonomsko poslovna fakulteta, 2007, 18 str. COBISS.SI-ID 19200230
 • (Objavljeni strokovni prispevek na konferenci)
 • SVETLIN GVARDJANČIČ, Polona. Učitelj tujega jezika stroke. V: BRKAN, Metka (ur.), GODNIČ VIČIČ, Šarolta (ur.), JARC, Mojca (ur.), JURKOVIČ, Violeta (ur.), ZORKO, Vida (ur.). Jezik stroke in vloga učitelja tujega jezika stroke v slovenskem izobraževalnem prostoru. zbornik posveta ob 10.obletnici delovanja Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, (Inter Alia, št. 1). (Ljubljana): Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika, cop. 2008, str. 152-160. http://www.sdutsj.edus.si/InterAlia/2008/SvetlinGvardjancic.pdf. (COBISS.SI-ID 18910694
 • (Objavljeni strokovni prispevek na konferenci)
 • Svetlin Gvardjančič Polona
  FachsprachenlehrerInnen - Aneignung der Fachkenntnisse und ihre Auswirkung aufdie Vorbereitung von Unterrichtsmaterialien : präsentiert auf der XIV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer IDT 2009, Jena-Weimar, 3. bis 8. August 2009. Jena: Universität, 2009.
 • (Objavljeni strokovni prispevek na konferenci)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani