EF SEB LU logo

strok. sod. Rebeka Koncilja Žgalin, spec.

predstojnica enote za znanstveno raziskovalno dejavnost 

  • Tajništvo
  •  
  •  
  •  
  •  
Kratek življenjepis
Rebeka Koncilja Žgalin je od leta 2009 zaposlena na delovnem mestu Predstojnica enote za znanstveno raziskovalno dejavnost. Po izobrazbi je specialistka managementa. Na fakulteti se je zaposlila takoj po opravljeni diplomi leta 2000, kot samostojna strokovna sodelavka v Raziskovalnem centru. Leta 2004 je postala Vodja Raziskovalnega centra, leta 2009 pa je napredovala v Predstojnico enote. V obdobju 2009-2014 je bila Direktorica COBIK-Centra odli?nosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo.Je ?lanica Komisije za kakovost in ?lanica Komisije za kadrovske zadeve in habilitacije Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. V mandatnem obdobju 2011-2013 je bila ?lanica Upravnega odbora Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Rebekine prioritete so mo?na predanost delu in doseganju ciljev ter stalen razvoj vodstvenih in komunikacijskih spretnosti.
Na vrh strani