EF SEB LU logo

strok. sod. Rebeka Koncilja Žgalin, spec.

predstojnica enote za znanstvenoraziskovalno dejavnost 

  • Služba za znanstvenoraziskovalno delo
  •  
  •  
  •  
  •  
Kratek življenjepis
Rebeka Koncilja Žgalin je od leta 2009 zaposlena na delovnem mestu Predstojnica enote za znanstveno raziskovalno dejavnost. Po izobrazbi je specialistka managementa. Na fakulteti se je zaposlila takoj po opravljeni diplomi leta 2000, kot samostojna strokovna sodelavka v Raziskovalnem centru. Leta 2004 je postala Vodja Raziskovalnega centra, leta 2009 pa je napredovala v Predstojnico enote. V obdobju 2009-2014 je bila Direktorica COBIK-Centra odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo.Je članica Komisije za kakovost Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani ter članica IO Slovenske akademije za management. V mandatnem obdobju 2011-2013 je bila članica Upravnega odbora Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani ter v mandatnem obdobju 2015-2017 in 2017-2019 članica Komisije za kadrovske zadeve in habilitacije Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Rebekine prioritete so močna predanost delu in doseganju ciljev ter stalen razvoj vodstvenih in komunikacijskih spretnosti.
Na vrh strani