EF SEB LU logo

red. prof. dr. Robert Kaše

  • Katedra za management in organizacijo (namestnik predstojnika katedre)
  • Katedra za denar in finance (pridruženi član)
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 14.00 v P-334
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
Kratek življenjepis
Dr. Robert Kaše je izredni profesor za podro?je management in organizacije na Katedri za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer na dodiplomski in podiplomski ravni pou?uje predmete, ki se ukvarjajo z ljudmi in njihovimi interakcijami pri delu. Raziskovalno se ukvarja s socialnimi omrežji, strateškim managementom ?loveških virov, karierami in delom v timih. Svoje raziskovalno delo redno objavlja v uglednih mednarodnih revijah kot so na primer Organization Science, Human Resource Management, International Journal of Human Resource Management, International Journal of Manpower in European Journal of International Management. Je ?lan uredniškega odbora vodilne svetovne revije na podro?ju managmenta ?loveških virov Human Resource Managment (Wiley) in ambasador HR divizije Academy of Management za Slovenijo. Pogosto se pojavlja v vlogi organizatorja znanstvenih ter strokovnih sre?anj ali sekcij. Ker trdno verjame v nujnost povezovanja raziskovalne dejavnosti s prakso, aktivno sodeluje v Slovenski kadrovski zvezi in je predsednik Društva za kadrovsko dejavnost Ljubljana. Redno dela na aplikativnih projektih, kjer posreduje znanje in se u?i od zanimivih podjetij.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani