EF SEB LU logo

Sandra Lazar, univ. dipl. org.

strokovna sodelavka 

  • Centralna ekonomska knjižnica (CEK)
  •  
  •  
  •  
  •  
Kratek življenjepis
CURRICULUM VITAEOSEBNI PODATKI:Sandra Lazar, Roje 1, 1235 Radomlje. Rojena 30.5.1975, v Ljubljani. Tel. Št.: 064-126-840, E-mail: sandra.g.falcon@gmail.comZAPOSLITVE: -Sedanja zaposlitev: Ekonomska fakulteta, UL, Kardeljeva ploš?ad 17, 1000 Ljubljana.Delovno mesto: samostojna strokovna delavka (VII/III).Delovno podro?je: služba za mednarodno sodelovanje, služba za kakovost, glavna pisarna, dokumentarno in arhivsko gradivo. -Dosedanje zaposlitve:Traffic Design d.o.o., Kamniška ulica 50, 1000 Ljubljana.Delovno mesto: samostojna administrativna delavka.Delovna podro?ja: priprava ponudb in pogodb, ohranjanje stikov z obstoje?imi partnerji in pridobivanje novih, podpora promocijskim aktivnostim, iskanje novih pristopov promocije in druge kreativne rešitve komuniciranja, zagotavljanje administrativne pomo?i, finan?no stanje podjetja, izvajanje in odprema nastalih odhodkov ter prihodkov. Sintal d.d., Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana.Delovno mesto: varnostnica.Delovna podro?ja: recepcija na Ministrstvu za promet, recepcija v podjetju Adria Media d.o.o., Varovanje nogometnih in drugih športnih prireditev, deportacija oseb iz ter v države, usklajevanje urnikov zaposlenih varnostnikov.Intelekta d.o.o., Prežihova ulica 5, 9000 Murska Sobota.Delovno mesto: turisti?na vodnica.Delovno podro?je: turisti?na vodnica v Gr?iji- Karpatos ter na Malti. Administracija vezana na prihode in odhode potnikov, organiziranje in vodenje izletov na otokih.Pro Plus d.o.o., Kranj?eva ulica 25, 1521 Ljubljana.Delovno mesto: administratorka.Delovno podro?je: administrativna dela v generalnem tajništvu.Svoboda d.d., Gerbi?eva ulica 61, 1000 Ljubljana.Delovno mesto: trenerka kotalkanja.Delovno podro?je: u?enje za?etnikov ter nadaljevalnih skupin kotalkanja, vodenje kondicijskih treningov, organizacija, spremstvo, podpora, treniranje udeležencev na tekmovanjih, revijskih prireditvah.IZOBRAZBA: Fakulteta za organizacijske vede, UM, Kidri?eva cesta 55 a, 4000 Kranj.Pridobljena stopnja izobrazbe: VII/II.Pridobljen naziv: univerzitetna diplomirana organizatorka.VEŠ?INE, AKTIVNOSTI, DOSEŽKI:-Znanje jezikov: angleš?ina- odli?no nemš?ina- osnovno italijanš?ina- osnovno hrvaš?ina- odli?no latinš?ina- osnovno-Ra?unalniško znanje: okolje Windows, MS Office (Word, Excel, Power Point)-Osebne lastnosti: komunikativnost, samostojnost, vztrajnost, profesionalnost, organiziranost, sposobnost ohranjanja mirne krvi v stresnih situacijah in sposobnost hitrega odlo?anja ter prilagajanja v nepri?akovanih situacijah. -Športno aktiven slog življenja.-Sposobnost individualnega opravljanja delovnih nalog ter sposobnost delovanja v timu.-Objavljena raziskava: Vpliv socializacije v organizacijo na primeru policistov ter gostincev. Raziskava je objavljena v Zborniku Varstvoslovje, junij 2000. Raziskavo sem predstavila na Dnevih varstvoslovja, na Bledu, junija 2000. Sandra Lazar
Na vrh strani