EF SEB LU logo

red. prof. dr. Sergeja Slapničar

 • Katedra za računovodstvo in revizijo (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
Kratek življenjepis
Sergeja Slapničar je redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava na dodiplomskem in podiplomskem študiju predmete s področja finančnega računovodstva in finančne analize. Od leta 2007 do leta 2013 je bila predstojnica katedre za računovodstvo in revizijo. Doktorirala je leta 2001 na Ekonomski fakulteti, med magistrskim, doktorskim in postdoktorskim študijem pa se je izpopolnjevala na University of Bristol, University of Glasgow, London School of Economics v Veliki Britaniji ter na Queensland University of Technology, v Avstraliji. Z eksperimentalnimi in nevroznanstvenimi metodami proučuje vpliv merjenja uspešnosti in nagrajevanja managerjev na njihovo odločanje. Je članica evropskega in ameriškega akademskega računovodskega združenja, združenja Society for Neuroeconomics in SINAPSA, združenja za nevroznanost. Od leta 2013 do 2017 je bila predsednica revizijske komisije nadzornega sveta NLB, od leta 2010 do 2015 je bila članica nadzornega sveta Krke, od leta 2008 do 2010 je bila članica Sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem in od leta 2008 do 2018 je bila predsednica poravnalnega odbora po 609. členu ZGD-1 za preizkuse menjalnih razmerij pri lastniškem preoblikovanju družb. Redno predava na poslovnih izobraževanjih na Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, pri Združenju nadzornikov Slovenije in Združenju bank.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Hartmann, Frank, Slapničar, Sergeja (2009). How formal performance evaluation affects trust between superior and subordinate managers. Accounting, Organizations and Society, vol. 34, št. 6-7, str. 722-737.
 • (Objavljeni članki)
 • Gregorič, Aleksandra, Polanec, Sašo & Slapničar, Sergeja (2010): Pay me Right: Reference Values and Executive Compensation, European Financial Management, vol. 16, št. 3.
 • (Objavljeni članki)
 • Hartmann, Frank, Slapničar, Sergeja
  The perceived fairness of performance evaluation: the role of uncertainty
 • Management Accounting Research, 2012, vol. 23, iss. 1, str. 17-33 (Objavljeni članki)
 • Hartmann, Frank, Slapničar, Sergeja (2012)
  Pay fairness and intrinsic motivation: The role of pay transparency
 • International Journal of Human Resource Management (vol. 23, iss. 20, str. 4283-4300) (Objavljeni članki)
 • Hartmann, F., Kramer, S., Slapničar, S., Bosman C., Dalla Via, N.
  Can neuroscience inform management accountants?.
 • Financial management, Jun. 2012, str. 50-53. (Objavljeni članki)
 • Slapničar S., Zaman Groff M., Štumberger N. (2013)
  Does professional accounting qualification matter for the provision of accounting services?
 • Emerald, Research in Accounting in Emerging Economies; Vol 13; Accounting in Central and Eastern Europe; ISBN: 978-1-78190-938-6; Chapter 11 (Objavljeni članki)
 • Slapničar S., Rejc Buhovac A. (2014)
  Identifying temporal relationships within multidimensional performance measurement
 • Journal of Business Economics and Management (vol. 15, no. 5, str. 978-993) (Objavljeni članki)
 • Zaman Groff M., Slapničar S., Štumberger N. (2015)
  The influence of professional qualification on customer perceptions of accounting services quality and retention decisions
 • Journal of Business Economics and Management (vol. 15, št. 4, str 753-768) (Objavljeni članki)
 • GENORIO, Meta, MADON, Maša, SLAPNIČAR, Sergeja (2015)
  Analiza managerskih zaslužkov v nejavnih družbah v Sloveniji (The analysis of managerial remuneration in closely held companies in Slovenia)
 • Economic and business review (letn. 17, pos. št., str. 71-87) (Objavljeni članki)
 • Hartmann F., Slapničar S. (2015)
  An experimental study of the effects of negative, capped and deferred bonuses
 • Journal of Management and Governance (vol. 19, iss. 4, str. 875-896) (Objavljeni članki)
 • SLAPNIČAR, Sergeja, LONČARSKI, Igor, ZAMAN GROFF, Maja. (2015)
  Can oversight mitigate auditor's motivated reasoning? An experimental study.
 • Economic and business Review (vol. 17, no. 3, str. 371-391) (Objavljeni članki)
 • Ličen, M., Hartmann, F., Repovš, G., Slapničar, S. (2016)
  The impact of social pressure and monetary incentive on cognitive control
 • Frontiers in Psychology (Objavljeni članki)
 • Pustoslemšek T., Slapničar S., Valentinčič A.
  Uporabnost modela donosnosti lastniškega kapitala na slovenskem kapitalskem trgu (Usefulness of CAPM on the Slovenian capital market)
 • Economic and Business Review, Special Issue, 2016 (Objavljeni članki)
 • Oblak K., Ličen M., Slapničar S. (2017)
  The role of cognitive frames in combined decisions about risk and effort
 • Management Accounting Research (accepted for publication) (working papers)
 • Slapničar S., Oblak K. (2017)
  Incentive sensitivity to achievement motivation in cognitive tasks
 • In review (working papers)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani