doc. dr. Simon Colnar

  • Raziskovalni center EF (znanstveni sodelavec)
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 12.00 v P-321
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
Kratek življenjepis
Dr. Simon Colnar je raziskovalec in docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Simon je habilitiran kot docent za področje managementa in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sodeluje pri predmetih Organizacija in Management, Organization and Management, Management učenja in znanja in Napredni management. Diplomiral, magistriral in doktoriral je s področja poslovnih ved na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani. Njegova glavna raziskovalna področja so management znanja, socialno delo in javna uprava. Raziskovalno se ukvarja še s področji managementa starostnikov, dolgotrajno oskrbo in s področjem vodenja.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani