EF SEB LU logo

doc. dr. Slavica Čepon

 • Katedra za jezike za poslovne in ekonomske vede (redna članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • torek ob 13.00 v P-118
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Čepon, Slavica.
  Barbo, Matjaž. Slovenska glasbena zavest.
 • (Umetnost in kultura, št. 120). Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994. 79 str., [8] f. zganj. zvd. [COBISS.SI-ID 40679936] (prevajalec povzetka)
 • ČEPON, Slavica.
  V iskanju idealnega učbenika.
 • Vestn. - Druš. tuje jez. književ., 2003, letn. 37, št. 1-2, str. 43-64. [COBISS.SI-ID 15709670] (izvirni znanstveni članek)
 • ČEPON, Slavica.
  Textbook evaluation as an essential part of business English teacher' professional competence.
 • V: SANZ SAINZ, Inmaculada (ur.), FELICES LAGO, Ángel (ur.). Las nuevas tendencias de las lenguas de especialidad en un contexto internaciaonl y multicultural. Granada: Universidad, 2004, str. 597-608. [COBISS.SI-ID 16060390] (samostojni znanstveni članek v monografiji)
 • ČEPON, Slavica
  Snovanje in vrednotenje učnih gradiv za poučevanje poslovne angleščine
 • magistrska naloga. Ljubljana: [S. Čepon], 2004. 113 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25400418] (magistrska naloga)
 • ČEPON, Slavica.
  English language globalism = Globalnost engleskog jezika.
 • V: GRANIĆ, Jagoda (ur.). Znanstveni skup "Jeziki i mediji - jedan jezik : više svjetova", Split, 19. - 20. svibnja 2005. Jezik i mediji : jedan jezik: više svjetova : zbornik. Zagreb; Split: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2006, str. 155-164. [COBISS.SI-ID 16364006] (samostojni znanstveni članek v monografiji)
 • ČEPON, Slavica.
  Business English in practical terms = Poslovna angleščina v praksi.
 • Scripta manent, 2005, letn. 1, št. 1. [COBISS.SI-ID 16059110] (strokovni članek)
 • ČEPON, Slavica.
  Analiza jezikovnih potreb študentov poslovne angleščine na Ekonomski fakulteti v Ljubljani : doktorska disertacija.
 • [Ljubljana: S. Čepon, 2006]. IV, 337 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 232505088] (doktorska disertacija)
 • ČEPON, Slavica.
  Pre-use business English textbook evaluation for selection and implementation.
 • Strani jez., 2006, god. 35, br. 4, str. 383-393. [COBISS.SI-ID 16832230] (pregledni znanstveni članek)
 • ČEPON, Slavica, ZAVAŠNIK ARČNIK, Mihaela.
  General English attrition and its significance for business English teaching/learning of prospective economists.
 • ELOPE (Ljubl.), 2007, vol. 4, [no.] 1/2, str. 137-148. [COBISS.SI-ID 36982370] (izvirni znanstveni članek)
 • ČEPON, Slavica.
  Business English study for future economists : the role of greneral English attrition.
 • Strani jez., 2008, god. 37, br. 2, str. 111-122. [COBISS.SI-ID 18686950] (pregledni znanstveni članek)
 • ČEPON, Slavica.
  Pomen izgube/obrabe splošne angleščine za poučevanje/učenje poslovne angleščine.
 • Pedagoš. obz., 2008, letn. 23, št. 2, str. 91-104. [COBISS.SI-ID 18686438] (pregledni znanstveni članek)
 • ČEPON, Slavica.
  Business English materials : an experiential approach to textbook evaluation.
 • V: ORTHABER, Sara (ur.), VIČIČ, Polona (ur.). The importance of learning professional foreign languages for communication between cultures. Celje: Faculty of Logistics, 2008, 6 str. [COBISS.SI-ID 18687206] (objavljeni znanstveni prispevek na konferenci)
 • ČEPON, Slavica.
  Učbeniki za poslovno angleščino - načini iskanja najboljšega.
 • V: SKELA, Janez (ur.). Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem : pregled sodobne teorije in prakse. Ljubljana: Tangram, 2008, str. 106-121, ilustr. [COBISS.SI-ID 36715874]

  (samostojni znanstveni članek v monografiji)
 • ČEPON, Slavica.
  Sodobni pristopi k analizi potreb v kontekstu jezika stroke : študija primera v slovenskem izobraževalnem prostoru.
 • AS. Andrag. spoznan., 2008, letn. 14, št. 1/2, str. 86-94. [COBISS.SI-ID 39322722] (strokovni članek)
 • ČEPON, Slavica, ZAVAŠNIK ARČNIK, Mihaela
  Needs analysis revisited : two case studies in the Slovenian ESP context. V: As you write it: issues in literature, language, and translation in the context of Europe in the 21st century.
 • Ljubljana: Slovene Association for the Study of English (SDAŠ), 2008-, str. 6. http://www.sdas.edus.si/Conf2/SDAS 2008 Book of Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 20227302] (objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci)
 • Čepon, Slavica.
  English in public administration : authors: Manica Danko, Mihaela Zavašnik Arčnik : published by Faculty of administration : number of pages: 158 : ISBN: 978-961-262-021-9. first published: 2009.
 • Uprava (Ljubl.), dec. 2009, letn. 7, št. 4, str. 143-149. [COBISS.SI-ID 19210726] (recenzija)
 • ČEPON, Slavica
  Grammar-an obligatory 'optional extra'? Izzivi jezika stroke v 21. stoletju: zbornik konference SDUTSJ COBISS.SI-ID 19869414
 • http://www.sdutsj.edus.s/InterAlia/2011/Cepon.pdf (objavljeni znanstveni prispevek na konferenci)
 • Čepon, Slavica
  Interlingual Subtitling as a Mode of Facilitating Incidental Foreign Language Acquisition
 • ESP World (33), 2011 (izvirni znanstveni članek)
 • Čepon, Slavica
  Higher Education Institutions Without Foreign Language Continuity
 • English Language Teaching 2012, Vol 5 (8) (izvirni znanstveni članek)
 • Čepon, Slavica
  English for economic and business studies 2. Authors: DOSTAL, Mateja, UMEK, Alenka, ČERČE, Danica1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012. 229 str., ilustr. ISBN 978-961-240-242-6
 • [COBISS.SI-ID 263177216] (recenzija)
 • Čepon, Slavica
  Stalnost v poučevanju tujega jezika na ekonomski fakulteti
 • Ljubljana, Ekonomska fakulteta. 2012 (znanstvena monografija)
 • Čepon, Slavica
  The need for continuity in foreign language teaching: the importance of grammar
 • Didactica Slovenica, 2012, 27 (5): 94-109. (izvirni znanstveni članek)
 • ČEPON, Slavica.
  Business English teaching materials : Professional Degree Programme, Faculty of Economics, Ljubljana, 3rd year, 2012/2013.
 • [COBISS.SI-ID 21187302] (učno gradivo)
 • ČEPON, Slavica.
  Business English teaching materials : Professional Degree Programme, Faculty of Economics, Ljubljana, 2nd year, 2011/2012.
 • [COBISS.SI-ID 21186790] (učno gradivo)
 • ČEPON, Slavica.
  Business English teaching materials : University Degree Programme, Faculty of Economics, Ljubljana, 2nd year, 2011/2012.
 • [COBISS.SI-ID 21175782] (učno gradivo)
 • Čepon, Slavica.
  Business English teaching materials : University Degree Programme, Faculty of Economics, Ljubljana, 3rd year, 2012/2013.
 • . [COBISS.SI-ID 21296358] (učno gradivo)
 • ČEPON, Slavica.
  Review: English for Business and Economic Studies 2: Mateja Dostal, Alenka Umek and Danica Čerče.Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012
 • ISBN 978-961-240-242-6. Scripta manent, 2012, letn. 7, št. 2, str. 63-66. [COBISS.SI-ID 21344998] (recenzija)
 • ČEPON, Slavica.
  Effective use of the media : video in the foreign language classroom.
 • Medijska istraživanja, 2013, god. 19, br. 1, str. 83-104. [COBISS.SI-ID 21609446] (izvirni znanstveni članek)
 • ČEPON, Slavica
  (Ne)stalnost v tujejezikovnem poučevanju/učenju ob prehodu na visokošolsko ustanovo
 • Izzivi poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke : knjiga povzetkov. Ljubljana: SDUTSJ, 2014, str. 2. [COBISS.SI-ID 21948390] (objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci)
 • ČEPON, Slavica.
  Fear of failure in ESP in academic settings.
 • Integrating language, culture and purpose in ESP : proceedings of the 7th Austrian UAS Language Instructors' Conference, Wien 23-24 May 2014. Wien: UAS Technikum Wien, 2014, str. 3-11. [COBISS.SI-ID 22075366] (objavljeni znanstveni prispevek na konferenci)
 • Čepon, S., Stojković, N. in Nikčević-Batrićević, A.
  Business English in Practical Terms: Case of tertiary educational settings in Slovenia, Serbia and Montenegro
 • THE JOURNAL OF TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC AND ACADEMIC PURPOSES. 2014. Vol. 2, No 3, Special Issue, pp. 527-540 (strokovni članek)
 • ČEPON, Slavica.
  Fear of failure in a foreign language for students of economics.
 • Pedagoska obzorja, ISSN 0353-1392, 2014, letn. 29, st. 3/4, str. 125-138. (izvirni znanstveni članek)
 • ČEPON, Slavica.
  Non-native speakers of English at the general English secondary/business English tertiary interface
 • STOJKOVIĆ, Nadežda (ur.). Vistas of English for specific purposes. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2015, str. 23-35 (samostojni znanstveni članek v monografiji)
 • ČEPON, Slavica.
  (Ne)stalnost v tujejezikovnem poučevanju/učenju ob prehodu na visokošolsko ustanovo.
 • V: JURKOVIC, Violeta, CEPON, Slavica. Raziskovanje tujega jezika stroke v Sloveniji. Ljubljana: Slovensko drustvo uciteljev tujega strokovnega jezika, 2015, str. 11-51. [COBISS.SI-ID 22620390] (samostojni znanstveni članek v monografiji)
 • ČEPON, Slavica.
  Coping strategies for reducing English language speaking anxiety in the Balkans.
 • Pedagoska obzorja, 2015, letn. 30, st. 3/4, str. 50-62. [COBISS.SI-ID 514299255], (izvirni znanstveni članek)
 • ČEPON, Slavica.
  Business English speaking anxiety in the Balkans.
 • 8th Austrian UAS Language Instructors’ Conference Teaching ESP in higher education : examples from evidence-based practice. FH JOANNEUM University of Applied Sciences, GRAZ, 2016. (objavljeni znanstveni prispevek na konferenci)
 • Čepon, Slavica.
  Silence in a business English class
 • 3rd International Conference FOREIGN LANGUAGES AND TOURISM .University of Primorska, Faculty of Tourism Studies,Portoroz, September 2016 (objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci)
 • Čepon, Slavica
  Causes of Business English Speaking Anxiety in the Balkans
 • Journal of English studies, issue 14, 2016 (in press) (izvirni znanstveni članek)
 • ČEPON, Slavica.
  Teachers' and students' perspectives on the reasons for speaking anxiety in English for specific purposes.
 • ESP today, ISSN 2334-9050. , 2016, vol. 4, iss. 2, str. 184-201. (izvirni znanstveni članek)
 • ČEPON, Slavica.
  The dissonance between teachers' and students' views on speaking anxiety in foreign languages for specific purposes.
 • The New Educational Review, 2016/vol 46 (pp 152-163) (izvirni znanstveni članek)
 • STOJKOVIĆ, Nadežda, ČEPON, Slavica, NIKČEVIĆ-BATRIĆEVIĆ, Aleksandra.
  Reversing the perspective : how can English for specific purposes inform general English.
 • V: STOJKOVIĆ, Nadežda (ur.), TOSIĆ, Milorad (ur.), NEJKOVIĆ, Valentina (ur.). Synergies of English for specific purposes and language learning technologies. 1st unabridged ed. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, str. 204-209. [COBISS.SI-ID 23708902] (samostojni znanstveni članek v monografiji)
 • ČEPON, Slavica.
  Anglicizmi v poslovni nomenklaturi turističnih podjetij v Sloveniji.
 • Revija za ekonomske in poslovne vede, ISSN 2350-384X, 2017, vol. 4, no. 2, str. 35-49, tabele. (izvirni znanstveni članek)
 • Čepon, Slavica.
  Using Snapchat: A new way to learn English vocabulary?
 • Didactica Slovenica,2019. letn. 33, št.3/4, str.123-135. (izvirni znanstveni članek)
 • Slavica Čepon.
  Poslovne spletne strani uspešnih slovenskih podjetij - kakovost angleškega jezika
 • Revija za ekonomske in poslovne vede, ISSN 2350-384X. 2020, vol. 7, no. 2, st[code345]. 59-74, (izvirni znanstveni članek)
 • Čepon, Slavica
  TRIGGERS OF SPEAKING ANXIETY IN FOREIGN LANGUAGES FOR SPECIFIC PURPOSES: INSIDERS’ PERSPECTIVES
 • Jou[code345]nal of Teaching English fo[code345] Specific and Academic Pu[code345]poses (izvirni znanstveni članek)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani