EF SEB LU logo

Smiljana Zajec, mag. posl. ved

vodja Službe za študijske zadeve 

  • Služba za študijske zadeve
  •  
  •  
  •  
  •  
Kratek življenjepis
Smiljana Zajec je od septembra leta 2019 vodja Službe za študijske zadeve. Odgovorna je za vodenje službe z organizacijskega in strokovnega vidika. Sodeluje pri pripravi študijskih programov in učnih načrtov, v postopku razpisa in vpisa na 1. in 2. stopenjskem študiju, pri izvedbi pedagoškega procesa na vseh načinih študija, vodenju študentskih zadev, vodenju postopkov o priznavanju in vrednotenju izobraževanja v tujini pridobljene izobrazbe, itd. Do leta 2019 je opravljala delo vodje Službe za kakovost UL EF, ki skrbi za razvoj celovitega sistema vrednotenja in spremljanja kakovosti. V mandatnem obdobju 2019-2023 je članica Komisije za kadrovske zadeve in habilitacije EF UL in Komisije za kakovost UL EF. Od leta 2011 je vpisana v register strokovnjakov pri Nacionalni agenciji za kakovost visokega šolstva (NAKVIS).
Na vrh strani