EF SEB LU logo

Smiljana Zajec, mag. posl. ved

vodja službe za študijske zadeve 

  • Služba za študijske zadeve
  •  
  •  
  •  
  •  
Kratek življenjepis
Smiljana Zajec je aktivno vkljucena v proces spremljanja in zagotavljanja kakovosti na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani od leta 2003. Je vodja Službe za kakovost, ki skrbi za razvoj celovitega sistema vrednotenja in spremljanja kakovosti. Aktivno sodeluje in vodi projekte vezane na kakovost v visokem šolstvu. Je clanica Komisije za kakovost Ekonomske fakultete in predstavnica fakultete v Komisiji za kakovost Univerze v Ljubljani. Od leta 2011 je vpisana v register strokovnjakov pri Nacionalni agenciji za kakovost visokega šolstva (NAKVIS).
Na vrh strani