Tadeja Žabkar Lebič, spec.

vodja Službe za znanstvenoraziskovalno delo 

  • Služba za znanstvenoraziskovalno delo
  •  
  •  
  •  
  •  
Kratek življenjepis
Tadeja Žabkar Lebi? je diplomantka Ekonomske fakultete Univerze Ljubljani in je na fakulteti zaposlena od leta 2003. Njena prvotna zadolžitev so bili evropski in mednarodni projekti, od julija 2010 pa opravlja delo vodje službe za znanstveno – raziskovalno delo. Je ?lanica Slovenskega društva za prou?evanje evropskih integracij (ECSA).
Na vrh strani