red. prof. dr. Tanja Dmitrović

 • Katedra za trženje (redna članica)
 • Katedra za ekonomijo (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 0.00 v R-406
 • Govorilne ure potekajo po dogovoru, Za dogovor o terminu pošljite e-sporočilo na naslov: tanja.dmitrovic@ef.uni-lj.si
Kratek življenjepis
Tanja Dmitrović je redna profesorica za področje trženja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je v letu 1998 tudi doktorirala s področja ekonomije. V okviru dodiplomskega in podiplomskega študija predava predmete s področja trženja (npr. Tržne poti, Razvoj in trženje novih izdelkov, Management odnosov z odjemalci) in ekonomije (Organizacija in struktura trga). Trenutni raziskovalni projekti posegajo na področje trženja, turizma in industrijske organizacije, svetovalni pa na področje razvoja novih izdelkov, trženjskih strategij in analiz trga. Rezultate raziskovalnega dela publicira v različnih znanstvenih in strokovnih publikacijah, npr. v European Journal of Marketing, International Business Review, Economic and Business Review, Tourism Management, Tourism Economics, ipd.V preteklosti je bila predstojnica Katedre za trženje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in Svetovalka Kluba BGS, med leti 2017-2021 pa je opravljala funkcijo prorektorice za področje prenosa znanja na Univerzi v Ljubljani.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • PERVIZ, Lejla, GEČ, Tina, VIDA, Irena, DMITROVIĆ, Tanja.
  The origins and consequences of consumer animosity in Slovenia : a qualitative study.
 • Economic and business review, 2014, vol. 16, no. 2, str. 133-161. (Znanstveni članki)
 • ŽABKAR, Vesna, MAKOVEC BRENČIČ, Maja, DMITROVIĆ, Tanja
  Modelling perceived quality, visitor satisfaction and behavioural intentions at the destination level.
 • Tourism Management, 2010, August, Vol. 31, No. 4, pp. 537-546, (Znanstveni članki)
 • DMITROVIĆ, Tanja, ŽABKAR, Vesna
  Assessing tourism supply quality using formative indicators.
 • Tourism Economics, 2010, June, Vol. 16, No. 2, pp. 405-425. (Znanstveni članki)
 • DMITROVIĆ, Tanja, VIDA, Irena, REARDON, James
  Purchase behavior in favor of domestic products in the West Balkans,
 • International Business Review, 2009, October, Vol. 18, No. 5, pp. 523-535, (Znanstveni članki)
 • VIDA, Irena, DMITROVIĆ, Tanja, OBADIA, Claude
  The role of ethnic affiliation in consumer ethnocentrism.
 • European Journal of Marketing, 2008, Vol. 42, No. 3/4, pp. 327-343. (Znanstveni članki)
 • VIDA, Irena, DMITROVIĆ, Tanja
  Product nationality, consumer ideologies and consumption : an appraisal of the literature with illustration of empirical work in South-East Europe. 
 • Ljubljana: Ekonomska fakulteta. ISBN 978-961-240-162-7. (Monografije)
 • DMITROVIĆ, Tanja, BODLAJ, Mateja.
  Retailing in Slovenia : current landscape and trends.
 • European Retail Reseach, 2014, Vol. 27, iss. 2, pp. 93-123 (Monografije)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani