EF SEB LU logo

red. prof. dr. Tanja Mihalič

 • Katedra za ekonomijo (redna članica)
 • Katedra za management in organizacijo (pridružena članica)
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 8.00 v RZ-101
Kratek življenjepis
Tanja Mihali?, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva pl. 17, 1000 Ljubljana, Slovenia, EU; tanja.mihalic@ef.uni-lj.si. Prodekanja za študijske zadeve na Ekonomski fakulteti. Je tudi koordinatorica magistrskega programa Turizem in EF vodja programa Erasmus Mundus European Master in Tourism Management (EMTM) ter vodja Instituta za turizem Ekonomske fakultete. Raziskuje na podro?ju razvoja turizma, konkuren?nosti, ekonomije okolja, trajnosti in turisti?nega izobraževanja. Je ?lanica UN WTO World Committee on Tourism Ethics in ?lanica izvršnega odbora v International Association of Tourism Economics. Je tudi podro?na urednica in aktivna ?lanica ve? uredniških odborov mednarodnih akademskih revij. Je tudi prodekanja za študijske zadeve EFUL.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • MIHALIČ, T. (2013). Performance of environmental resources of a tourist destination : concept and application. J. travel res., 2013, doi: 10.1177/0047287513478505. !!!OPEN ACCESS: http://jtr.sagepub.com/content/early/2013/07/17/0047287513478505.full.pdf html
 • (Izbrani članki)
 • MIHALIČ, Tanja, FENNELL, David A.
  In pursuit of a more just international tourism : the concept of trading tourism rights.
 • Journal of sustainable tourism, ISSN 0966-9582, 2015, vol. 23, no. 2, str. 205-206, doi: 10.1080/09669582.2014.943763. (Izbrani članki)
 • MIHALIČ, Tanja
  Sustainable-responsible tourism discourse – Towards ‘responsustable’ tourism
 • Journal of Cleaner Production 01/2015; in print, doi:10.1016/j.jclepro.2014.12.062. OPEN ACCESS: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614013596 (Izbrani članki)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani