EF SEB LU logo

red. prof. dr. Tjaša Redek

 • Katedra za ekonomijo (redna članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 9.00 v R-303
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • DOMADENIK, Polona, OGRAJENŠEK, Irena, REDEK, Tjaša. Ageing in Slovenia and the European Union : the macroeconomic and the microeconomic perspective. 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2008. 77 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-240-152-8.

  REDEK, Tjaša, ZAKRAJŠEK, Nina. Diskriminacija starejših kot dejavnik zaposlovanja : analiza mnenja nezaposlenih. HRM (Ljubl.), feb. 2010, letn. 8, št. 33, str. 74-78
 • (Trg dela)
 • DOMADENIK, Polona, PRAŠNIKAR, Janez, REDEK, Tjaša. Tangible and intangible investment in Slovene firms in the 1990s. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.). The role of intangible assets in exiting the crisis. 1st printing. Ljubljana: Časnik Finance, 2010, str. 79-94.

  REDEK, Tjaša, KOPRIVA, Gregor, MIHELIČ, Nina, SIMIČ, Martin. Investments in intangible activities : innovation in the Slovenian manufacturing sector. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.). The role of intangible assets in exiting the crisis. 1st printing. Ljubljana: Časnik Finance, 2010, str. 149-159.
 • (Neotipljivi kapital, podjetja in gospodarska rast)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani