red. prof. dr. Vesna Žabkar

  • Katedra za trženje (redna članica)
  • Govorilne ure
  • četrtek ob 13.00 v P-331
Kratek življenjepis
prof.dr. Vesna Žabkar, redna profesorica za podrocje trženja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, v preteklih letih predstojnica katedre za trženje in vodja institute za trženje. Doktorat iz poslovno organizacijskih ved na Univerzi v Ljubljani v 1999, del doktorskega študija opravljala na Northwestern University (Fulbrightova štipendija); gostujoca profesorica na Univerzi na Dunaju (Mednarodno trženje), predava pri predmetih s podrocja trženjskega komuniciranja, analize za strateške trženjske odlocitve in trženja za managerje. Raziskovalni interesi vkljucujejo vlogo trženja znotraj podjetij, uspešnost trženjskega komuniciranja, odgovornosti in trajnosti.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani