lekt. mag. Vita Kilar

 • Katedra za jezike za poslovne in ekonomske vede (redna članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 9.00 v R-207
Kratek življenjepis
Vita Kilar, magistrica znanosti s področja modernega nemškega jezika, je lektorica za nemški jezik na Ekonomski fakulteti. Na raziskovalnem področju se poleg proučevanja in poučevanja nemščine v jezikovno mešanih skupinah ter aplikacije koncepta »avtonomnega učenja« v takšno delovno okolje posveča med drugim tudi problematiki oseb s posebnimi potrebami v procesih visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja, predvsem študentov z disleksijo ter po poškodbi glave (TBI-traumatic brain injury). Ob tem poskuša zamejiti težavnostna področja, analizirati posebnosti, ki se pri takšnih osebah pojavljajo na posameznih jezikovnih ravneh in izdelati okvirni model prilagoditev, ki bi študentom v kar največji meri približale tuji (nemški) jezik. Sodeluje z društvi Verband für Dyslexie Schweiz ter s švedskim združenjem LearningTeacherNetwork. Izsledke raziskav je predstavila na mednarodnih konferencah v Nemčiji, Italiji, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji ter na Hrvaškem. Po uvedbi bolonjske reforme, ki je jezikovno izpopolnjevanje v visokošolskem in univerzitetnem prostoru omejila na en sam tuji jezik, se je ukvarjala tudi s prenovo jezikovnih programov z vidika povezljivosti z matičnimi predmeti ter z njihovo naravnanostjo v konkretno poslovno okolje ter izdala učbenika Geschäftssprache 1 in 2 ter gradiva za izbirni predmet Business Communication in German. Aktivno deluje v Slovenskem društvu učiteljev tujega jezika stroke SDUTSJ, med drugim tudi kot članica organizacijskih in znanstvenih odborov mednarodnih konferenc, recenzentka, članica Uredniškega odbora znanstvene publikacije Scripte Manent ter gostujoča urednica. Sodeluje s strokovnjaki s področja raziskovanja in poučevanja strokovnega jezika doma in v tujini, tudi kot coach in mentor. Na področju jezikoslovja/uporabne lingvistike jo zanimajo predvsem pragmatični vidiki verbalne in neverbalne komunikacije v virtualnih okoljih. Primerja tudi, kako se različna govorna dejanja v izbranih besedilnih vrstah z vidika sintakse udejanjajo v različnih jezikih(nemščina, angleščina, italijanščina).
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Kilar, Vita
  Heterogenität der Studierenden beim Erwerb des Deustchen als Wirtschafts- und Geschäftssprache auf der Tertiätebene: der Faktor der Nationalität.
 • International Conference of Association of LSP Teachers of Higher Education Institutions.From theory to practice in language for specific purposes. Zagreb 2016. (Znanstveni prispevek na konferenci)
 • Kilar, Vita
  People with special needs in the foreign language classroom.
 • The Learning Teacher's Network's 10th International Conference Zagreb, Croatia: Development in Learning and Sustainability May 2015. (Znanstveni prispevek na konferenci)
 • Kilar, Vita
  Neue Entwicklungen auf dem Sprachmarkt: Renaissance des Deutschen als internationale Verkehrssprache?
 • In: Bungarten, Theo (ed.):Von Fukushima zum Tanz der Bunker- Die (un)sichtbare Hand in der Globalisierungskommunikation. Ausgewählte Beiträge des III. Internationalen Hamburger Kongresses zur Wirtschaftskommunikation (IHCW 2011). Berlin: Logos Verlag. 2015. 167-178. (Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci)
 • Kilar, Vita
  Praktisch für die Praxis: Geschäftskommunkation auf Deutsch. Vorstellung eines Studienfachs an der Wirtschaftsfakultät der Universität Ljubljana.
 • In: XHAFERRI, Brikena (ed.): Promoting learner autonomy in higher education.Tetovo: South East European University. 2015. 249-262. (Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci)
 • Kilar, Vita
  Ein LSP Kurs für Beginner auf der Tertiärebene: Motivation als Faktor des Erfolgs.
 • 8th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Language for Communication between Cultures. University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences. Zagreb 2015. (Znanstveni prispevek na konferenci)
 • Kilar, Vita
  Ein LSP-Kurs für Anfänger: Herausforderungen auf der Tertiärebene
 • III. Int. Conference Language for Specific Purposes: Past, Preset, Future. Foreign Language and Literature Association of Serbia. Faculty of Philology, University of Belgrade.September 2014. (Znanstveni prispevek na konferenci)
 • Kilar, Vita
  Der Geschäftsbrief und der Aspekt der Sprachwahl.
 • HAHN, Walter von (ed), VERTAN, Christina: XVI. Europäisches Fachsprachesymposium-Specialized language in global communication. In: Sprache in der Gesellschaft 30. Frankfurt am Main: Peter Lang. 2010. 268-277. (Objavljeni znanstveni članek)
 • Kilar, Vita
  Deutsch für den Beruf und Menschen mit besonderen Bedürfnissen im Hochschulbereich: Problemstellungen, Vorgehensweisen, Lösungsvorschläge. Business German in higher Eucation and people with special needs: issues, approaches and solutions.
 • Ipavec,V.M, VICIC, P., PLOS, A (ed). Proceedings of the sixth Int. Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Language for Communication between Cultures. 2013.University of Maribor. 138-147. (Objavljeni znanstveni članek)
 • Kilar, Vita
  Poslovna korespondenca v nemškem jeziku : analiza napak pri študentih ekonomije pred in po uvedbi bolonjskega sistema. .
 • Izzivi jezika stroke 21. stoletja. Ljubljana: Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika, 2010. (Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci)
 • Kilar,VIta
  Problematik des Deutschen als zweiter Fremdsprache im Rahmen des Universitätstudiums in Slowenien. Versuch einer Fehleranalyse bei Ökonomiestudenten: Thema Geschäftskorrespondenz.
 • KABIĆ, Slavija (ur.), LOVRIĆ, Goran (ur.).Mobilität und Kontakt: Deutsche Sprache, Literatur und Kultur in ihrer Beziehung zum südosteuropäischen Raum.Sveučilište v Zadru. Zadar 2009. str. 77-89. (Objavljeni znanstveni članek)
 • Kilar, Vita
  Geschäftssprache 1. 1. natis. V Ljubljani: Ekonomska fakulteta, 2010. 136 str., ilustr.
 • (Učna gradiva)
 • Kilar, Vita
  Geschäftssprache 2. 1. natis. V Ljubljani: Ekonomska fakulteta, 2010. 149 str., tabele.
 • (Učna gradiva)
 • Kilar, Vita.
  Der Geschäftsbrief : ein Versuch der Analyse auf der Basis der Sprechakttheorie und der Konversationsmaximen
 • PRELJEVIĆ, Vahidin (ur.), SMAILAGIĆ, Vedad (ur.). Transformationsräume: Aspekte des Wandels in deutscher Sprache, Literatur und Kultur. Sarajevo: Bosansko filološko društvo: = Bosnian Philological Society: = Bosnische philologische Gesellschaft. 2008. 52-65. (Objavljeni znanstveni članek)
 • Kilar, Vita.
  Geschäftsprache 2, VPŠ - Modul 2. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Katedra za jezike za poslovne in ekonomske vede, 2008. 83 str., ilustr.
 • (Učna gradiva)
 • Kilar, Vita.
  Deutsche Geschäftskorrespondenz - Deutsch als Kommunikationssprache im slowenischen Geschäftsbereich.
 • BRKAN, Metka (ur.), GODNIČ VIČIČ, Šarolta (ur.), JARC, Mojca (ur.), JURKOVIČ, Violeta (ur.), ZORKO, Vida (ur.).Jezik stroke in vloga učitelja tujega jezika stroke v slovenskem izobraževalnem prostoru : zbornik posveta ob 10. obletnici delovanja Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, (Inter Alia, št. 1). [Ljubljana]: Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika, cop. 2008, str. 70. InterAlia/2008/Kilar. http://www.sdutsj.edus.si/InterAlia/2008/ (Objavljeni strokovni članek)
 • Vita Kilar
  New Developments on the language market: The return of German as an international lingua franca?
 • The Fourth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures. University of Maribor, Faculty of Logistics, Slovenia. 100-116. (Znanstveni prispevek na konferenci)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani