red. prof. dr. Vlado Dimovski

  • Katedra za management in organizacijo (redni član)
  • Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje (pridruženi član)
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 12.30 v R-407
  • Govorilne ure so v omenjenem terminu po predhodnem dogovoru.
Kratek življenjepis
Prof. dr. Vlado Dimovski je redni profesor za področje managementa in organizacije na Katedri za management in organizacijo. Leta 1984 je diplomiral na Ekonomski fakulteti, narodnogospodarska smer, leta 1989 pa tudi na Filozofski fakulteti, smer filozofija. Študij je nadaljeval na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1988 tudi magistriral. Leta 1990 je pričel z doktorskim študijem iz managementa in poslovnih financ na Cleveland State University ter ga leta 1994 zaključil. Njegova primarna področja ekspertize so organizacijsko učenje, management znanja in vodenje. Prof. dr. Dimovski je poučeval in raziskoval na številnih mednarodnih univerzah in inštitutih ter objavil članke v priznanih revijah (80 objavljenih znanstvenih člankov; dne, 28. 1. 2015). Je avtor številnih knjig (7 znanstvenih monografij; dne, 28. 1. 2015), poglavij (27; dne, 28. 1. 2015), študij (17; dne, 28. 1. 2015), tako v domačem kot mednarodnem okolju. Je zelo aktiven na področju objavljanja znanstvenih mednarodnih člankov s področja managementa znanja in vodenja in diseminacijo znanja v slovenskem poslovnem okolju. Njegova knjiga Učeča se organizacija (objavljena 2005 s priznanimi soavtorji) je odličen doprinos k paradigmi učeče se organizacije v slovenski ekonomiji in je rezultat raziskovalne študije, ki je opazovala specifične razvojne značilnosti slovenskega organizacijskega in managerskega okolja/sistema v letih 2000-2006. Knjiga Avtentično vodenje v učeči se organizaciji (objavljena 2009 s priznanimi soavtorji) je ključen doprinos k razvoju pristopa avtentičnega vodenja v slovenskem poslovnem okolju. Njegova zadnja knjiga Napredni management (objavljena 2013 s priznanimi soavtorji) pomeni teoretično in praktično razvojno priložnost za akterje v slovenskem poslovnem okolju. V obdobju 1995-1997 je profesor Dimovski opravljal tudi funkcijo državnega sekretarja za industrijsko politiko, v letih 1997-2000 pa je poleg zaposlitve na Ekonomski fakulteti, kjer je vodil program Visoke Poslovne Šole, z njenim soglasjem predsedoval Centru za mednarodno konkurenčnost. V letih 2000-2004 je opravljal funkcijo ministra za delo, družino in socialne zadeve v Vladi Republike Slovenije. V letih 2005-2006 je bil profesor Dimovski svetovalec predsedniku vlade Republike Makedonije. Profesor Dimovski je aktiven tudi v svetovalni vlogi, kjer podaja svoje znanje in izkušnje podjetjem v slovenskem in regijskem okvirju. Za svoje družbeno, strokovno in znanstveno delo je prejel več priznanj in nagrad, izpostaviti gre Beta Gamma Sigma (1992), Harvard Directory of Scholars (1993), Kdo je kdo (1999), Priznanje Plavalne Zveze Slovenije (2001), nagrado Zlata knjiga najuspešnejših podjetnikov (2001) ter Who is Who Statesmen (2004). Prof. dr. Vlado Dimovski je vodja programske raziskovalne skupine "Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije" in Vodja ekonomskega in poslovnega oddelka pri IFIMES (Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije).
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani