EF SEB LU logo

lekt. mag. Ženja Kansky - Rožman

  • Katedra za jezike za poslovne in ekonomske vede (redna članica)
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • torek ob 12.00 v R201 /P120
  • GU po predhodnem dogovoru po e-mailu Office hours upon prior email notification
Kratek življenjepis
Mag. Ženja Kansky-Rožman je predavateljica poslovne angleš?ine na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Poleg predavanj za redne in izredne študente na Univerzitetnem študiju in VPŠ, je v svoji dolgoletni karieri vodila številne te?aje in seminarje za ban?nike, menedžerje in ljudi iz poslovnega okolja. Je avtorica u?nih materialov za seminarje iz poslovne angleš?ine, glavna avtorica u?benika za študente 2. letnika EF in soavtorica u?benikov na VPŠ EF. Njeno podro?je dela vklju?uje ustno komunikacijo (sestanki, pogajanja, javni nastopi), pisno komunikacijo (poslovna korespondenca, poro?ila, eseji), vljudnostne strategije in medkulturne razlike. Njeno raziskovalno podro?je zajema lingvistiko in pedagogiko.IZOBRAZBA 2002 znanstveni magisterij na Filozofski fakulteti UL 1984-86 specializacija iz strokovnega prevajanja (nedokon?ano) 1979 A-diplomski izpit iz angleškega jezika s književnostjo in B-diplomski izpit iz ruskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti UL ZAPOSLITVE Od 1995 dalje Ekonomska fakulteta (EF) Univerze v LjubljaniOd 1989 dalje Center za tuje jezike (CTJ) v Ljubljani7 let na srednji šoli, 2 leti na OŠ
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani