EF SEB LU logo

red. prof. dr. Tomaž Čater

 • Katedra za management in organizacijo (redni član)
 • Govorilne ure
 • torek ob 11.00 v P-327
 • Govorilne ure potekajo preko Zooma. Udeležbo najavite po emailu (do ponedeljka, 16h) in prejeli boste link na Zoom. // Office hours take place via Zoom. Announce your participation by email (until Monday, 4 pm) and you will receive a Zoom link.
Kratek življenjepis
Tomaž Čater se je rodil 5. junija 1976 v Brežicah, kjer je leta 1990 končal osnovno šolo in nato leta 1994 še gimnazijo. Izobraževanje je nadaljeval na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1998 diplomiral, leta 2000 magistriral in nato leta 2003 še doktoriral na področju managementa in organizacije. V okviru doktorskega študija se je leta 2001 usposabljal na Poslovni šoli Kelley na Univerzi v Indiani v ZDA. Za svoje študijske dosežke in zaključna dela na univerzitetnem, magistrskem in doktorskem študiju je prejel več fakultetnih in drugih nagrad. Odlično govori angleško in hrvaško, dobro pa tudi nemško. Od leta 1998 je zaposlen na Katedri za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Sprva je delal kot asistent, nato kot docent in izredni profesor, od maja 2014 naprej pa kot redni profesor za področje managementa. Med njegovimi pomembnimi preteklimi in sedanjimi funkcijami na fakulteti so predstojnik Študija na daljavo, predstojnik Katedre za management in organizacijo ter vodja magistrskega programa Management v športu. Pedagoško deluje kot nosilec in izvajalec več predmetov na dodiplomskem (Strateški management 1, Taktično planiranje in kontrola, Ekonomika podjetja) in podiplomskem (Strateški management 2, Strateški management v športu, Management v športu, Management sprememb, Management okolja in naravnih virov) študiju. Njegovo glavno raziskovalno področje je strateški management, rezultate raziskav pa je med drugim objavil tudi v uglednih znanstvenih revijah, kot so Organizational Research Methods, Industrial Marketing Management, Journal of Business Economics and Management ter Personnel Review. Je avtor oziroma soavtor več prispevkov v znanstvenih monografijah, prispevkov iz konferenc ter učbenikov in drugih študijskih gradiv. Svoje ugotovitve kot svetovalec prenaša tudi v poslovno prakso. Na strokovnem področju je bil sourednik ene tuje znanstvene monografije, gostujoči urednik ene tuje znanstvene revije, urednik več zbornikov iz konferenc ter recenzent za več tujih in domačih znanstvenih revij. Bil je predsednik organizacijskega in programskega odbora 13., 14., 15., 16., 17. in 18. posvetovanja Zveze ekonomistov Slovenije o Sodobnih vidikih analize poslovanja in organizacije. Deluje kot predsednik Slovenske akademije za management, poleg tega pa je tudi član več strokovnih in znanstvenih združenj v Sloveniji in tujini.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Ivašković Igor, Čater Tomaž (2018):
  The Influence of Public Funding on the Strategies and Performance of Non-profit Basketball Clubs from South-Eastern Europe.
 • Economic Research – Ekonomska istraživanja, let. 31, št. 1, str. 796-810. (Izbrani znanstveni članki)
 • Čater Barbara, Čater Tomaž, Prašnikar Janez, Ivašković Igor (2018):
  Environmental Strategy and Its Implementation: What’s in It for Companies and Does It Pay Off in a Post-transition context?
 • Journal of East European Management Studies, let. 23, št. 1, str. 55-88. (Izbrani znanstveni članki)
 • Ivašković Igor, Čater Tomaž, Čater Barbara (2017):
  The Strategic Influence of Stakeholders in Non-profit Organisations: The Role of the Municipality in Basketball Clubs from South-East Europe.
 • Journal of East European Management Studies, let. 22, št. 4, str. 596-620. (Izbrani znanstveni članki)
 • Primc Kaja, Čater Tomaž (2016):
  The Influence of Organizational Life Cycle on Environmental Proactivity and Competitive Advantage: A Dynamic Capabilities View.
 • Organization & Environment, London, vol. 29, no. 2, pp. 212-230. (Izbrani znanstveni članki)
 • Primc Kaja, Čater Tomaž (2016):
  Environmental Strategies in Different Stages of Organisational Evolution: Theoretical Foundations.
 • Australasian Journal of Environmental Management, Melbourne, vol. 23, no. 1, pp. 100-117. (Izbrani znanstveni članki)
 • Primc Kaja, Čater Tomaž (2015):
  Environmental Proactivity and Firm Performance: A Fuzzy-set Analysis.
 • Management Decision, London, vol. 53, no. 3, pp. 648-667. (Izbrani znanstveni članki)
 • Župič Ivan, Čater Tomaž (2015):
  Bibliometric Methods in Management and Organization.
 • Organizational Research Methods, London, vol. 18, no. 3, pp. 429-472. (Izbrani znanstveni članki)
 • Žabkar Vesna, Čater Tomaž, Bajde Domen, Čater Barbara (2013):
  Environmental Strategy: A Typology of Companies Based on Managerial Perceptions of Customers’ Environmental Activeness and Deterrents.
 • E & M Ekonomie a Management, Liberec, vol. 16, no. 3, pp. 57-74. (Izbrani znanstveni članki)
 • Dermol Valerij, Čater Tomaž (2013):
  The Influence of Training and Training Transfer Factors on Organisational Learning and Performance.
 • Personnel Review, Bradford, vol. 42, no. 3, pp. 324-348. (Izbrani znanstveni članki)
 • Čater Tomaž, Lang Rainhart, Szabo Erna (2013):
  Values and Leadership Expectations of Future Managers: Theoretical Basis and Methodological Approach of the GLOBE Student Project.
 • Journal for East European Management Studies, Chemnitz, vol. 18, no. 4, pp. 442-462. (Izbrani znanstveni članki)
 • Čater Tomaž, Lang Rainhart, Szabo Erna (2013):
  The GLOBE Student Project: Methods and Sample Structures.
 • Journal for East European Management Studies, Chemnitz, vol. 18, no. 4, pp. 544-550. (Izbrani znanstveni članki)
 • Čater Barbara, Žabkar Vesna, Čater Tomaž (2011):
  Commitment in Marketing Research Services: Two Alternative Models.
 • Journal of Business Economics and Management, Vilnius, vol. 12, no. 4, pp. 603-628. (Izbrani znanstveni članki)
 • Čater Tomaž, Pučko Danijel (2010):
  Factors of Effective Strategy Implementation: Empirical Evidence from Slovenian Business Practice.
 • Journal for East European Management Studies, Chemnitz, vol. 15, no. 3, pp. 207-236. (Izbrani znanstveni članki)
 • Čater Tomaž, Čater Barbara (2010):
  Product vs. Relationship Value in Business-to-Business Manufacturing Relationships.
 • Transformations in Business & Economics, Kaunas, vol. 9, no. 2, pp. 139-154. (Izbrani znanstveni članki)
 • Čater Tomaž, Čater Barbara (2010):
  Product and Relationship Quality Influence on Customer Commitment and Loyalty in B2B Manufacturing Relationships.
 • Industrial Marketing Management, New York, vol. 39, no. 8, pp. 1321-1333. (Izbrani znanstveni članki)
 • Čater Tomaž, Čater Barbara (2009):
  (In)Tangible Resources as Antecedents of a Company's Competitive Advantage and Performance.
 • Journal for East European Management Studies, Chemnitz, vol. 14, no. 2, pp. 186-209. (Izbrani znanstveni članki)
 • Čater Barbara, Čater Tomaž (2009):
  Relationship-value-based Antecedents of Customer Satisfaction and Loyalty in Manufacturing.
 • Journal of Business and Industrial Marketing, Santa Barbara, vol. 24, no. 8, pp. 585-597. (Izbrani znanstveni članki)
 • Čater Barbara, Čater Tomaž (2009):
  Emotional and Rational Motivations for Customer Loyalty in Business-to-Business Professional Services.
 • Service Industries Journal, Abingdon, vol. 29, no. 7-8, pp. 1151-1169. (Izbrani znanstveni članki)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani