EF SEB LU logo

Pedagogi in raziskovalci Ekonomske fakultete

zaposleni (po katedri)


 • E
 • DFI
 • ME
 • MO
 • TRŽ
 • PO
 • RR
 • PIL
 • MSOR
 • TJ
 • ŠV
Katedra za ekonomijo
izr. prof. dr. Došenović Bonča Petra, predstojnica katedre
izr. prof. dr. Koman Matjaž, namestnik predstojnice katedre
Assaf Albert George, PhD, Associate Professor, gostujoči profesor,
viš. pred. mag. Cibic Damir,
asist. Dolšak Janez, mag. mat.,
red. prof. dr. Domadenik Polona,
Dwyer Larry, PhD, Professor, gostujoči profesor,
asist. Erjavec Eva, mag. posl. ved,
doc. dr. Farčnik Daša,
Gartner William C., PhD, Professor, gostujoči profesor,
asist. Guštin Habuš Ada, mag. posl. ved,
red. prof. dr. Hrovatin Nevenka,
red. prof. dr. Jaklič Marko,
asist. Jovović Ivana, MSc,
izr. prof. dr. Kešeljević Aleksandar,
red. prof. dr. Knežević Cvelbar Ljubica,
red. prof. dr. Kovač Bogomir,
doc. dr. Kuščer Kir,
red. prof. dr. Mihalič Tanja,
red. prof. dr. Polanec Sašo,
izr. prof. dr. Ponikvar Nina,
asist. dr. Pustovrh Aleš,
red. prof. dr. Redek Tjaša,
asist. Ropret Homar Aja, MSc,
doc. dr. Spruk Rok,
red. prof. dr. Sušjan Andrej,
Svejnar Jan, PhD, Professor, gostujoči profesor,
izr. prof. dr. Švigelj Matej,
red. prof. dr. Tajnikar Maks,
izr. prof. dr. Zorić Jelena,
red. prof. dr. Čok Mitja,
red. prof. dr. Damijan Jože,
red. prof. dr. Dmitrović Tanja,
izr. prof. dr. Gregorič Aleksandra,
red. prof. dr. Kostevc Črt,
doc. dr. Kotnik Patricia,
red. prof. dr. Sambt Jože,
Katedra za denar in finance
red. prof. dr. Košak Marko, predstojnik katedre
izr. prof. dr. Rant Vasja, namestnik predstojnika katedre
red. prof. dr. Ahčan Aleš,
red. prof. dr. Berk Skok Aleš,
Boot Arnoud W.A., Phd, Professor, gostujoči profesor,
red. prof. dr. Cirman Andreja,
red. prof. dr. Čok Mitja,
Dhaene Jan, PhD, gostujoči profesor,
Durukan Mübeccel Banu, PhD, gostujoča profesorica,
asist. Ferjančič Urša, mag. posl. ved,
doc. dr. Foye James Patrick,
izr. prof. dr. Gregorič Aleksandra,
asist. dr. Ichev Riste,
izr. prof. dr. Lončarski Igor,
red. prof. dr. Marinč Matej,
Massoud Nadia, PhD, gostujoča profesorica,
red. prof. dr. Masten Igor,
Mcgoun Elton George, PhD, Professor, gostujoči profesor,
red. prof. dr. Mrak Mojmir, Jean Monnet Chair,
red. prof. dr. Mramor Dušan,
prof. dr. sc. Podobnik Boris, PhD, gostujoči profesor,
asist. Porenta Jan, mag. ekon. ved,
asist. Sitar Šuštar Katarina, mag. posl. ved,
asist. Slapnik Ursula, mag. ekon. ved,
red. prof. dr. Valentinčič Aljoša,
doc. dr. Črnigoj Matjaž,
izr. prof. dr. Kaše Robert,
doc. dr. Mörec Barbara,
red. prof. dr. Pahor Marko,
red. prof. dr. Verbič Miroslav,
Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
red. prof. dr. Kostevc Črt, predstojnik katedre
red. prof. dr. Zajc Kejžar Katja, namestnica predstojnika katedre
red. prof. dr. Damijan Jože,
asist. Ding Zhonghui, mag. posl. ved,
Dolšak Nives, PhD, Professor, gostujoča profesorica,
Konings Jozef, PhD, Full Professor, gostujoči profesor,
doc. Pavasović Trošt Tamara, PhD,
doc. dr. Pfajfar Gregor,
Shoham Aviv, PhD, Associate Professor, gostujoči profesor,
doc. dr. Šlander Wostner Sonja,
asist. Vuchkovski Davor, mag. posl. ved,
red. prof. dr. Zalaznik (Ex Makovec Brenčič) Maja,
red. prof. dr. Dimovski Vlado,
red. prof. dr. Jaklič Marko,
red. prof. dr. Kovač Bogomir,
red. prof. dr. Mrak Mojmir, Jean Monnet Chair,
red. prof. dr. Vida Irena,
Katedra za management in organizacijo
izr. prof. dr. Korže Branko, predstojnik katedre
izr. prof. dr. Kaše Robert, namestnik predstojnika katedre
doc. dr. Aleksić Darija,
doc. dr. Balas Rant Melita,
asist. Blažič Ajda, mag. posl. ved,
asist. dr. Božič Katerina,
doc. dr. Cepec Jaka,
red. prof. dr. Čater Tomaž,
izr. prof. dr. Černe Matej,
asist. dr. Čertanec Ana,
red. prof. dr. Dimovski Vlado,
Dysvik Anders, PhD, Professor, gostujoči profesor,
doc. dr. Grah Barbara,
doc. dddr. Ivašković Igor,
izr. prof. dr. Jakšič Marko,
izr. prof. dr. Kovač Mitja,
red. prof. dr. Lahovnik Matej,
asist. Leskovec Fabijan, mag. posl. ved,
izr. prof. dr. Marc Mojca,
Meglich Patricia Ann, PhD, SPHR, Associate Professor, gostujoča profesorica,
izr. prof. dr. Mihelič Katarina Katja,
izr. prof. dr. Peljhan Darja,
red. prof. dr. Penger Sandra,
doc. dr. Peterlin Judita,
red. prof. dr. Rejc Buhovac Adriana,
red. prof. dr. Rusjan Borut,
asist. Sadarić Antonio, MSc,
doc. dr. Sitar Aleša Saša,
Snow Charles C., PhD, Full Professor, gostujoči profesor,
red. prof. dr. Škerlavaj Miha,
red. prof. dr. Tekavčič Metka,
red. prof. dr. Zupan Nada,
izr. prof. dr. Žnidaršič Jana,
red. prof. dr. Berk Skok Aleš,
viš. pred. mag. Cibic Damir,
red. prof. dr. Gradišar Miro,
red. prof. dr. Jaklič Marko,
red. prof. dr. Kolar Tomaž,
red. prof. dr. Mihalič Tanja,
izr. prof. dr. Ponikvar Nina,
red. prof. dr. Vida Irena,
Katedra za trženje
red. prof. dr. Konečnik Ruzzier Maja, predstojnica katedre
red. prof. dr. Kolar Tomaž, namestnik predstojnice katedre
doc. dr. Bodlaj Mateja,
doc. dr. Culiberg Barbara,
izr. prof. dr. Čater Barbara,
red. prof. dr. Dmitrović Tanja,
asist. Fux Patricia, MSc,
asist. Gidaković Petar, mag. posl. ved.,
izr. prof. dr. Kos Koklič Mateja,
red. prof. dr. Vida Irena,
Vlašić Goran, PhD, Professor, gostujoči profesor,
asist. Zečević Mila, mag. posl. ved.,
red. prof. dr. Žabkar Vesna,
red. prof. dr. Ograjenšek Irena,
doc. dr. Pfajfar Gregor,
Katedra za podjetništvo
doc. dr. Kotnik Patricia, predstojnica katedre
doc. dr. Zupan Blaž, namestnik predstojnice katedre
red. prof. dr. Antončič Boštjan,
red. prof. dr. Drnovšek Mateja,
Hisrich Robert, PhD, Garvin Professor, gostujoči profesor,
asist. dr. Hvalič Erzetič Barbara,
Lazonick William, PhD, Professor, gostujoči profesor,
doc. dr. Lindič Jaka,
asist. Repovš Eva, mag. posl. ved,
izr. prof. dr. Slavec Gomezel Alenka,
asist. Svetek Mojca, mag. psih. in mag. posl. ved,
izr. prof. dr. Svetina Nabergoj Anja,
izr. prof. dr. Došenović Bonča Petra,
red. prof. dr. Kolar Tomaž,
red. prof. dr. Kovač Bogomir,
izr. prof. dr. Ponikvar Nina,
asist. dr. Pustovrh Aleš,
red. prof. dr. Škerlavaj Miha,
red. prof. dr. Tajnikar Maks,
Katedra za računovodstvo in revizijo
izr. prof. dr. Zaman Groff Maja, predstojnica katedre
red. prof. dr. Čadež Simon, namestnik predstojnice katedre
Di Pietra Roberto, PhD, Full Professor, gostujoči profesor,
Hartmann Frank Gerard Hans, PhD, gostujoči profesor,
red. prof. dr. Hočevar Marko,
viš. pred. mag. Igličar Aleksander,
asist. dr. Ličen Mina,
doc. dr. Mörec Barbara,
asist. Poje Tamara, mag. posl. ved,
asist. mag. Stanković Tamara,
izr. prof. dr. Marc Mojca,
izr. prof. dr. Peljhan Darja,
red. prof. dr. Rejc Buhovac Adriana,
red. prof. dr. Tekavčič Metka,
red. prof. dr. Valentinčič Aljoša,
Katedra za poslovno informatiko in logistiko
red. prof. dr. Turk Tomaž, predstojnik katedre
red. prof. dr. Indihar Štemberger Mojca, namestnica predstojnika katedre
asist. dr. Budler Marko,
red. prof. dr. Damij Talib,
doc. dr. Erjavec Jure,
red. prof. dr. Gradišar Miro,
red. prof. dr. Groznik Aleš,
red. prof. dr. Jaklič Jurij,
doc. dr. Manfreda Anton,
Univ.-Prof. Dr. Mendling Jan, PhD, gostujoči profesor,
red. prof. dr. Popovič Aleš,
asist. mag. Simonovič Mojca,
asist. dr. Tomat Luka,
red. prof. dr. Trkman Peter,
izr. prof. dr. Jakšič Marko,
Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave
red. prof. dr. Ferbar Tratar Liljana, predstojnica katedre
red. prof. dr. Verbič Miroslav, namestnik predstojnice katedre
izr. prof. dr. Bavdaž Mojca,
doc. dr. Istenič Tanja,
izr. prof. dr. Kokol Bukovšek Damjana,
doc. dr. Korenjak Černe Simona,
asist. dr. Lotrič Dolinar Aleša,
doc. dr. Marinšek Denis, CFA,
asist. dr. Mojškerc Blaž,
red. prof. dr. Ograjenšek Irena,
red. prof. dr. Pahor Marko,
izr. prof. dr. Rovan Jože,
red. prof. dr. Sambt Jože,
asist. dr. Toman Aleš,
asist. mag. Vrečar Peter,
Winship Christopher , PhD, Diker-Tishman Professor, gostujoči profesor,
izr. prof. dr. Koman Matjaž,
red. prof. dr. Masten Igor,
red. prof. dr. Polanec Sašo,
izr. prof. dr. Zorić Jelena,
Katedra za jezike za poslovne in ekonomske vede
lekt. mag. Umek Alenka, predstojnica katedre
doc. dr. Lenassi Nives, namestnica predstojnice katedre
doc. dr. Čepon Slavica,
lekt. dr. Dobnik Nadja,
lekt. dr. Dostal Mateja,
lekt. mag. Kansky - Rožman Ženja,
lekt. mag. Kilar Vita,
lekt. mag. Martič Matjaž,
lekt. dr. Svetlin Gvardjančič Polonca,
red. prof. dr. Vrbinc Alenka,
Izobraževalna enota za športno vzgojo
viš. pred. mag. Zovko Vinko, predstojnik katedre
pred. Breskvar Peter, prof., namestnik predstojnika katedre
pred. Jeram Nina, prof.,
Za ogled osebnih strani posameznega pedagoga kliknite njegovo ime. Za lažje brskanje si pomagajte z razvrstitvenimi orodji.

Razvrsti po:

Na vrh strani