EF SEB LU logo

Pedagogi in raziskovalci Ekonomske fakultete

zaposleni (po katedri)


 • E
 • DFI
 • ME
 • MO
 • TRŽ
 • PO
 • RR
 • PIL
 • MSOR
 • KJPEV
 • ŠV
Katedra za ekonomijo
izr. prof. dr. Došenović Bonča Petra, predstojnica katedre
izr. prof. dr. Koman Matjaž, namestnik predstojnice katedre
Assaf Albert George, PhD, Associate Professor, gostujoči profesor
red. prof. dr. Domadenik Polona
Dwyer Larry, PhD, Professor, gostujoči profesor
asist. Erjavec Eva, mag. posl. ved
doc. dr. Farčnik Daša
Prof. Dr. Filippini Massimo, gostujoči profesor
Fransoo Jan C., PhD, gostujoči profesor
asist. Guštin Habuš Ada, mag. posl. ved
red. prof. dr. Hrovatin Nevenka
doc. dr. Istenič Tanja
red. prof. dr. Jaklič Marko
asist. Jovović Ivana, MSc
dr. Kelton Stephanie A., gostujoča profesorica
Kester George, D.B.A., Mamie Fox Twyman Martel Professor, gostujoči profesor
izr. prof. dr. Kešeljević Aleksandar
red. prof. dr. Knežević Cvelbar Ljubica
red. prof. dr. Kovač Bogomir
Krishnamurthi Lakshman, PhD, Professor, gostujoči profesor
doc. dr. Kuščer Kir
red. prof. dr. Mihalič Tanja
Miyagawa Tsutomu, PhD, Professor, gostujoči profesor
red. prof. dr. Polanec Sašo
izr. prof. dr. Ponikvar Nina
doc. dr. Pustovrh Aleš
Reardon James F., PhD, Professor, gostujoči profesor
red. prof. dr. Redek Tjaša
Robertson Robert W., PhD, Professor, gostujoči profesor
asist. Ropret Homar Aja, MSc
dr. Schober Dominik, gostujoči profesor
Schögel Marcus, PhD, Associate Professor, gostujoči profesor
doc. dr. Spruk Rok
red. prof. dr. Sušjan Andrej
Svejnar Jan, PhD, Professor, gostujoči profesor
Swaminathan Jay, PhD, gostujoči profesor
izr. prof. dr. Švigelj Matej
red. prof. dr. Tajnikar Maks
Vardi Yoav, PhD, Associate Professor, gostujoči profesor
izr. prof. dr. Zorić Jelena
red. prof. dr. Čok Mitja
red. prof. dr. Damijan Jože
red. prof. dr. Dmitrović Tanja
izr. prof. dr. Gregorič Aleksandra
red. prof. dr. Kostevc Črt
doc. dr. Kotnik Patricia
red. prof. dr. Sambt Jože
Katedra za denar in finance
red. prof. dr. Košak Marko, predstojnik katedre
izr. prof. dr. Rant Vasja, namestnik predstojnika katedre
red. prof. dr. Ahčan Aleš
red. prof. dr. Berk Skok Aleš
Boot Arnoud W.A., Phd, Professor, gostujoči profesor
red. prof. dr. Cirman Andreja
red. prof. dr. Čok Mitja
Dhaene Jan, PhD, gostujoči profesor
Durukan Mübeccel Banu, PhD, gostujoča profesorica
asist. Ferjančič Urša, mag. posl. ved
doc. dr. Foye James Patrick
izr. prof. dr. Gregorič Aleksandra
asist. dr. Ichev Riste
izr. prof. dr. Lončarski Igor
red. prof. dr. Marinč Matej
Massoud Nadia, PhD, gostujoča profesorica
red. prof. dr. Masten Igor
Mcgoun Elton George, PhD, Professor, gostujoči profesor
red. prof. dr. Mrak Mojmir, Jean Monnet Chair
red. prof. dr. Mramor Dušan
prof. dr. sc. Podobnik Boris, PhD, gostujoči profesor
asist. Porenta Jan, mag. ekon. ved
asist. Sitar Šuštar Katarina, mag. posl. ved
asist. Slapnik Ursula, mag. ekon. ved
red. prof. dr. Valentinčič Aljoša
doc. dr. Črnigoj Matjaž
izr. prof. dr. Kaše Robert
doc. dr. Mörec Barbara
red. prof. dr. Pahor Marko
red. prof. dr. Verbič Miroslav
Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
red. prof. dr. Kostevc Črt, predstojnik katedre
red. prof. dr. Zajc Kejžar Katja, namestnica predstojnika katedre
red. prof. dr. Damijan Jože
asist. Ding Zhonghui, mag. posl. ved
Dolšak Nives, PhD, Professor, gostujoča profesorica
Konings Jozef, PhD, Full Professor, gostujoči profesor
doc. Pavasović Trošt Tamara, PhD
izr. prof. dr. Pfajfar Gregor
Shoham Aviv, PhD, Associate Professor, gostujoči profesor
doc. dr. Šlander Wostner Sonja
asist. Vuchkovski Davor, mag. posl. ved
red. prof. dr. Zalaznik (Ex Makovec Brenčič) Maja
red. prof. dr. Dimovski Vlado
red. prof. dr. Jaklič Marko
red. prof. dr. Kovač Bogomir
red. prof. dr. Mrak Mojmir, Jean Monnet Chair
red. prof. dr. Vida Irena
Katedra za management in organizacijo
izr. prof. dr. Korže Branko, predstojnik katedre
izr. prof. dr. Kaše Robert, namestnik predstojnika katedre
doc. dr. Aleksić Darija
doc. dr. Balas Rant Melita
doc. dr. Božič Katerina
izr. prof. dr. Cepec Jaka
red. prof. dr. Čater Tomaž
izr. prof. dr. Černe Matej
doc. dr. Čertanec Ana
red. prof. dr. Dimovski Vlado
Dysvik Anders, PhD, Professor, gostujoči profesor
doc. dr. Grah Barbara
doc. dddr. Ivašković Igor
izr. prof. dr. Jakšič Marko
izr. prof. dr. Kovač Mitja
red. prof. dr. Lahovnik Matej
Lamovšek Amadeja, mag. posl. ved
asist. Leskovec Fabijan, mag. posl. ved
izr. prof. dr. Marc Mojca
Meglich Patricia Ann, PhD, SPHR, Associate Professor, gostujoča profesorica
asist. Merkuž Ajda, mag. posl. ved
izr. prof. dr. Mihelič Katarina Katja
red. prof. dr. Peljhan Darja
red. prof. dr. Penger Sandra
izr. prof. dr. Peterlin Judita
red. prof. dr. Rejc Buhovac Adriana
red. prof. dr. Rusjan Borut
asist. Sadarić Antonio, MSc
doc. dr. Sitar Aleša Saša
Snow Charles C., PhD, Full Professor, gostujoči profesor
red. prof. dr. Škerlavaj Miha
red. prof. dr. Tekavčič Metka
red. prof. dr. Zupan Nada
izr. prof. dr. Žnidaršič Jana
red. prof. dr. Berk Skok Aleš
red. prof. dr. Gradišar Miro
red. prof. dr. Jaklič Marko
red. prof. dr. Kolar Tomaž
red. prof. dr. Mihalič Tanja
izr. prof. dr. Ponikvar Nina
red. prof. dr. Vida Irena
Katedra za trženje
red. prof. dr. Konečnik Ruzzier Maja, predstojnica katedre
red. prof. dr. Kolar Tomaž, namestnik predstojnice katedre
doc. dr. Bodlaj Mateja
doc. dr. Culiberg Barbara
red. prof. dr. Čater Barbara
red. prof. dr. Dmitrović Tanja
asist. Fux Patricia, MSc
asist. Gidaković Petar, mag. posl. ved.
doc. dr. Kolbl Živa
izr. prof. dr. Kos Koklič Mateja
red. prof. dr. Vida Irena
Vlašić Goran, PhD, Professor, gostujoči profesor
asist. Zečević Mila, mag. posl. ved.
red. prof. dr. Žabkar Vesna
red. prof. dr. Ograjenšek Irena
izr. prof. dr. Pfajfar Gregor
Katedra za podjetništvo
doc. dr. Kotnik Patricia, predstojnica katedre
doc. dr. Zupan Blaž, namestnik predstojnice katedre
red. prof. dr. Antončič Boštjan
red. prof. dr. Drnovšek Mateja
Hisrich Robert, PhD, Garvin Professor, gostujoči profesor
asist. dr. Hvalič Erzetič Barbara
Lazonick William, PhD, Professor, gostujoči profesor
doc. dr. Lindič Jaka
asist. Repovš Eva, mag. posl. ved
izr. prof. dr. Slavec Gomezel Alenka
asist. Svetek Mojca, mag. psih. in mag. posl. ved
izr. prof. dr. Svetina Nabergoj Anja
izr. prof. dr. Došenović Bonča Petra
red. prof. dr. Kolar Tomaž
red. prof. dr. Kovač Bogomir
izr. prof. dr. Ponikvar Nina
doc. dr. Pustovrh Aleš
red. prof. dr. Škerlavaj Miha
red. prof. dr. Tajnikar Maks
Katedra za računovodstvo in revizijo
izr. prof. dr. Zaman Groff Maja, predstojnica katedre
red. prof. dr. Čadež Simon, namestnik predstojnice katedre
Di Pietra Roberto, PhD, Full Professor, gostujoči profesor
Hartmann Frank Gerard Hans, PhD, gostujoči profesor
red. prof. dr. Hočevar Marko
viš. pred. mag. Igličar Aleksander
asist. dr. Ličen Mina
doc. dr. Mörec Barbara
asist. Poje Tamara, mag. posl. ved
asist. mag. Stanković Tamara
izr. prof. dr. Marc Mojca
red. prof. dr. Peljhan Darja
red. prof. dr. Rejc Buhovac Adriana
red. prof. dr. Tekavčič Metka
red. prof. dr. Valentinčič Aljoša
Katedra za poslovno informatiko in logistiko
red. prof. dr. Turk Tomaž, predstojnik katedre
red. prof. dr. Indihar Štemberger Mojca, namestnica predstojnika katedre
asist. dr. Budler Marko
red. prof. dr. Damij Talib
doc. dr. Erjavec Jure
red. prof. dr. Gradišar Miro
red. prof. dr. Groznik Aleš
red. prof. dr. Jaklič Jurij
asist. Krizmanič Bor, mag. posl. ved
doc. dr. Manfreda Anton
Univ.-Prof. Dr. Mendling Jan, PhD, gostujoči profesor
asist. mag. Simonovič Mojca
doc. dr. Tomat Luka
red. prof. dr. Trkman Peter
izr. prof. dr. Jakšič Marko
Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave
red. prof. dr. Ferbar Tratar Liljana, predstojnica katedre
red. prof. dr. Verbič Miroslav, namestnik predstojnice katedre
izr. prof. dr. Bavdaž Mojca
izr. prof. dr. Kokol Bukovšek Damjana
doc. dr. Korenjak Černe Simona
doc. dr. Lotrič Dolinar Aleša
doc. dr. Marinšek Denis, CFA
doc. dr. Mojškerc Blaž
red. prof. dr. Ograjenšek Irena
red. prof. dr. Pahor Marko
Požun Rok, mag. ekon. ved
učit. veščin mag. Rogelj Roman
red. prof. dr. Sambt Jože
asist. dr. Toman Aleš
učit. veščin mag. Vrečar Peter
Winship Christopher , PhD, Diker-Tishman Professor, gostujoči profesor
doc. dr. Istenič Tanja
izr. prof. dr. Koman Matjaž
red. prof. dr. Masten Igor
red. prof. dr. Polanec Sašo
izr. prof. dr. Zorić Jelena
Katedra za jezike za poslovne in ekonomske vede
lekt. mag. Umek Alenka, predstojnica katedre
doc. dr. Lenassi Nives, namestnica predstojnice katedre
doc. dr. Čepon Slavica
lekt. dr. Dobnik Nadja
lekt. dr. Dostal Mateja
lekt. mag. Kansky - Rožman Ženja
lekt. mag. Kilar Vita
lekt. mag. Martič Matjaž
lekt. dr. Svetlin Gvardjančič Polonca
red. prof. dr. Vrbinc Alenka
Izobraževalna enota za športno vzgojo
viš. pred. mag. Zovko Vinko, predstojnik katedre
pred. Breskvar Peter, prof., namestnik predstojnika katedre
pred. Jeram Nina, prof.
Za ogled osebnih strani posameznega pedagoga kliknite njegovo ime. Za lažje brskanje si pomagajte z razvrstitvenimi orodji.

Razvrsti po:

Na vrh strani