Diferencialni izpiti

Skladno z vpisnimi pogoji diferencialna izpita, kot pogoj za vpis v prvi letnik magistrskih študijskih programov, opravljajo kandidati, ki so končali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z drugih strokovnih (nesorodnih) področij.

Diferencialna izpita sta pogoj za vpis in ju morajo kandidati opraviti PRED VPISOM.

Dodiplomski programi, ki se upoštevajo kot ustrezna strokovna področja in pri katerih niso potrebni diferencialni izpiti pri vpisu v prvi letnik magistrskih študijskih programov >>>

Urnik izvedbe diferencialnih izpitov je objavljen na povezavi.

PRIJAVA >>>

Cena

Cena posameznega predmeta vključno s tremi izpitnimi roki izvedenimi do 30. 9. 2024 je 170,00 EUR.

Predmet: Mikroekonomija 1

Prof. dr. Polona Domadenik, prof. dr. Matjaž Koman

Predpisana literatura:
Janez Prašnikar, Polona Domadenik, Matjaž Koman:
Mikroekonomija, EF 2015.
Domadenik Polona, Farčnik Daša, Feldin Aljoša, Gregorič
Aleksandra, Koman Matjaž, Redek Tjaša, Trobec Domen:
Mikroekonomija – zbirka rešenih nalog, EF 2015.

Do on-line konzultacij na diferencialni izpit morate predpisano literaturo predelati sami.

Predmet: Uvod v poslovanje

prof. dr. Metka Tekavčič, prof. dr. Darja Peljhan, prof. dr. Mojca Marc

Predpisana literatura:
Urška Kosi, Darja Peljhan, Mojca Marc:
Uvod v poslovanje, EF 2007.

Do on-line konzultacij na diferencialni izpit morate predpisano literaturo predelati sami.

Predmet: Matematika za poslovne in ekonomske vede (samo za program Kvantitativne finance in aktuarstvo)

prof. dr. Damjana Kokol Bukovšek, prof. dr. Liljana Ferbar Tratar

Predpisana literatura:

  • Ferbar Tratar L., Kokol Bukovšek D.: Matematika za poslovne in ekonomske vede, Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2019.
  • Kokol Bukovšek D., Mojškerc B.: Matematika za poslovne in ekonomske vede - naloge in izpitni primeri, Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2017.
  • Toman, A.: Mathematics for Business and Economics - Theory Review and Problems, Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2019.

Do priprav na diferencialni izpit morate predpisano literaturo predelati sami.

Na vrh strani