Način izvajanja študija

Redni študij

Redni študij se izvaja na sedežu fakultete, po študijskem koledarju.

Študijsko leto traja od 1.10. do 30.9. Razdeljeno je na dva semestra, in sicer zimski (od decembra do januarja) in poletni (od februarja do junija). Predavanja potekajo od 1. oktobra do sredine januarja, temu obdobju sledi štiri tedensko zimsko izpitno obdobje. Predavanja letnega semestra so razporejena med sredino februarja in začetkom junija, sledi junijsko izpitno obdobje, po poletnih počitnicah pa lahko študenti opravljajo izpite še v jesenskem izpitnem obdobju (od konca avgusta do sredine septembra). Pedagoški proces rednega študija je lahko organiziran preko celotnega dneva (dopoldne in popoldne) skladno z urnikom za posamezni semester.

Izredni študij

Poteka po posebnem razporedu tako, da se predmeti praviloma izvajajo zaporedno (lahko pa tudi vzporedno dva predmeta). Pedagoški proces posameznega predmeta se izvede kot celota in se zaključi s preverjanjem znanja, nato se prične izvedba naslednjega predmeta. Na izrednem študiju se pedagoški proces izvaja v popoldanskem času in občasno tudi ob sobotah, v okviru razpoložljivih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete. Ta način študija predvideva več samostojnega dela študenta.

Študent ob vpisu plača s cenikom določeno šolnino in stroške vpisa.

Študent lahko v času študija na Ekonomski fakulteti, pod pogoji, ki jih določi Senat Ekonomske fakultete, enkrat spremeni način študija.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

Na vrh strani