Podiplomsko izobraževanje: Pogosto zastavljena vprašanja - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Pogosto zastavljena vprašanja


Kateri programi so razpisani za redni študij in kateri za izredni študij in koliko vpisnih mest je na voljo za posamezen program?

Razpis za vpis v študijsko leto 2019/2020 si lahko ogledate tukaj.


Kdo se lahko vpiše na redni drugostopenjski bolonjski magistrski program?

V začetni letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje tako na redni kot na izredni študij se lahko vpiše, kdor je končal:

  • študijski program prve bolonjske stopnje
  • visokošolski strokovni študijski program po starem programu (npr. VPŠ)
  • Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah od a) in b) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
Čas, ki je minil od dneva diplomiranja na programu pod točko a) ali b) za vpis ni pomemben, torej lahko kandidirajo tudi tisti diplomanti, ki so svoj študij zaključili že pred leti.


Kako je z diferencialnimi izpiti za vpis na drugostopenjski bolonjski magistrski program, kdo jih mora opraviti, kdaj in kateri so?

Diferencialna izpita za vpis na drugostopenjski bolonjski magistrski program (redni ali izredni) morajo opraviti tisti diplomanti, ki so prvostopenjski ali visokošolski strokovni študij končali študij nesorodnih strokovnih področij. (Seznam sorodnih področij je na voljo tukaj.) Zanje velja, da morajo pred vpisom opraviti dva diferencialna izpita in sicer MIKROEKONOMIJA 1 in UVOD V POSLOVANJE (za program Kvantitativne finance in aktuarstvo MIKROEKONOMIJA 1 in MATEMATIKA ZA POSLOVNE IN EKONOMSKE VEDE). Izjema je magistrski študijski program POSLOVODENJE IN ORGANIZACIJA na katerega se brez diferencialnih izpitov lahko vpišejo študenti ne glede na področje iz katerega prihajajo.


Kaj je s študenti iz bolonjskih programov sistema 4+1 (npr. FDV), ki so iz sorodnih področij?

Študentom sorodnih področij visokošolskih zavodov s štiriletno prvo stopnjo študija se ob vpisu na drugostopenjske bolonjske magistrske študijske programe Ekonomske fakultete na podlagi 240 ECTS doseženih na prvi stopnji, priznajo izbirni predmeti programa. Sicer program opravijo v celoti (oba letnika).


Kakšna so merila – kriteriji ob omejitvi vpisa za redne bolonjske drugostopenjske magistrske programe?

Skladno z 41. členom Zakona o visokem šolstvu in akreditiranih študijskih programov, bodo v primeru omejitve vpisa kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija oz. dodiplomskega študija (70 %) in oceno izpita predmeta tipa 2 in predmeta tipa 3 na prvostopenjskem študijskem programu Ekonomske fakultete oziroma temeljnega in smernega predmeta za diplomante VPŠ (30 %). Tabelo z navedenimi predmeti za posamezen program in formulo izračuna si lahko ogledate tukaj.

Omejitve vpisa v prvem prijavnem roku za redni študij v zadnjih sedmih letih


Kako in kdaj se bo izvajal pedagoški proces na drugostopenjskem bolonjskem magistrskem programu za redni in kako in kdaj za izredni študij?

Redni pedagoški proces se bo izvajal med tednom v dopoldanskem in popoldanskem času in sicer bodo skupni obvezni predmeti programa potekali semestrsko (kot na rednem prvostopenjskem študiju), posebni predmeti programa in izbirni predmeti pa modularno v popoldanskem času.

Na izrednem študiju se bodo predavanja izvajala v popoldanskem času (pričetek ob 17. uri), predmeti pa bodo potekali zaporedno. Predavanja so lahko na katerikoli dan v tednu, vendar več kot dva-krat tedensko le izjemoma. Predavanja bodo občasno tudi ob sobotah dopoldne.


Kako je s statusom študenta na drugostopenjskem bolonjskem magistrskem študijskem programu?

Vpisani študenti bodo dobili potrdilo o vpisu za študijsko leto iz katerega bo razvidno, da so vpisani na redni oziroma izredni drugostopenjski bolonjski študij Ekonomske fakultete. Pravice in ugodnosti, ki jih nudijo posamezne institucije bodo lahko uveljavljali študenti, ki izpolnjujejo njihove pogoje. Študenti dobijo tudi študentsko izkaznico.


Kaj bo s študenti, ki zaradi omejitve števila prostih mest ne bodo sprejeti na podiplomski magistrski program na katerega so se prijavili?

Študente bomo pisno obvestili o neuvrstitvi na prijavljen program in jih pozvali, da oddajo prijavo v drugem oz. tretjem prijavnem roku. Kriterij za omejitev vpisa ostajajo enaki, vendar se študentov, ki so bili na ta program sprejeti že po prvi želji oziroma prijavi, ne bo ponovno razvrščalo.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

Na vrh strani