EF SEB LU logo

Prijava in vpis na magistrski študijski program 2021/22

Prijava in vpis na magistrske študijske programe za posamezno študijsko leto potekata v rokih, ki so določeni z vsakoletnim Razpisom za vpis v magistrske študijske programe.

Podrobnejše informacije o prijavno – sprejemnem postopku najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani: http://www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki.

Prijavo v vseh prijavnih rokih kandidati oddajo v elektronski obliki na spletnem portalu eVŠ: PRIJAVA SLO ali PRIJAVA ANG.

Prijavni roki za slovenske državljane ter tuje državljane iz držav članic Evropske Unije

Prijavni rok Rok za oddajo prijave in prilog v eVŠ (kandidati, ki so študij zaključili v SLO) Rok za oddajo prilog k prijavi v eVŠ (kandidati, ki so študij zaključili v tujini)
3. rok 30. september 2021 30. september 2021

V tretjem prijavnem roku za vpis v 1. letnik razpisujemo naslednje študijske programe:

 • Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu (izredni študij)
 • Management v športu (izredni študij)
 • Poslovodenje in organizacija (izredni študij)
 • Poslovna informatika(izredni študij)
 • Računovodstvo in revizija (izredni študij)
 • Management (izredni študij)

Na mesta, razpisana v tretjem prijavnem roku, lahko kandidirate vsi, ki ste dobili obvestilo, da niste bili sprejeti niti s prvo, niti z drugo željo v okviru prvega ali drugega prijavnega roka, ter tisti, ki v prvem ali drugem prijavnem roku niste oddali prijave za vpis.

Prijavo in vse priloge oddate v elektronski obliki v eVŠ in jih ni treba pošiljati po pošti.

Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih je potrebno priložiti prijavi za vpis:

(diplomantom Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani dokazil ni potrebno priložiti)

 • elektronska kopija diplome ali elektronska kopija potrdila o diplomiranju
 • elektronska kopija potrdila o povprečni oceni za vse letnike skupaj (potrdilo za celoten dodiplomski študij - izdaja fakulteta na kateri ste diplomirali).

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju

Postopek se začne s prijavo kandidata na študij v Republiki Sloveniji.

Prijavni obrazec se za vse kandidate s tujo izobrazbo šteje tudi kot Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.


Kontaktna oseba za priznavanje predhodno dosežene izobrazbe iz tujine:

Nena Vukasović;
e-mail: recognition@ef.uni-lj.si;
tel.: 01 – 5892 422.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure
 • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije

Na vrh strani