EF FELU logo

Prijava in vpis na magistrski študijski program 2018/19

Prijava za vpis na magistrske študijske programe Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je odprta in najdete jo na povezavi.

Prijava poteka preko enotnega visokošolskega sistema EVŠ dostopnega na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Natisnjeno prijavo in/oz. priloge morate oddati na Ekonomsko fakulteto v Službo za študijske zadeve, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.

V primeru, da pošiljate po pošti na kuverto napišite: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana (za študij +2).

Prijavni roki:


 • Za prijavo v prvem prijavnem roku mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 14. septembra 2018. V kolikor boste prijavo oddali z elektronskim podpisom, morate to storiti do istega datuma. Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih) je prvi naslednji delovni dan (ponedeljek, 17.9.2018), do 12. ure na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
 • Za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 24. septembra 2018. V kolikor boste prijavo oddali z elektronskim podpisom, morate to storiti do istega datuma. Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih) je prvi naslednji delovni dan (torek, 25.9.2018), do 12. ure na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
 • Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po drugi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer najkasneje do 30. septembra 2018, za vse, ki bodo na dan oddaje prijave že zaključili predhodni študij (diplomirali) in s prijavo oddali tudi ustrezno potrdilo o diplomiranju.

Prijave in dokazila, ki bodo na Ekonomsko fakulteto prispela (po pošti ali osebno) 17.9.2018 po 12. uri, skladno z razpisom za vpis ne bodo upoštevana.

Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.

Več informacij za prijavo in vpis na redni študij magistrskega programa Poslovodenje in organizacija (International Master Programme in Business and Organization – IMB) je na voljo na povezavi.

Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2018/2019 je na voljo na povezavi.

Informativni dan za vpis na magistrski študij na Ekonomski fakulteti UL bo v četrtek, 14.6.2018 ob 17. uri

Prijava je na voljo za vse kandidate, ki so končali študijski program prve bolonjske stopnje in dosegli najmanj 180 kreditnih točk po ECTS, za kandidate, ki so končali star študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (VPŠ) in za kandidate, ki so končali štiriletni univerzitetni študij po starem programu (Ekonomija ali katerikoli drug predbolonjski univerzitetni program) s sorodnih ali nesorodnih strokovnih področij in se vpisujejo po merilih za prehode.

Kandidati za vpis morajo izpolniti elektronsko prijavo (EVŠ) in jo natisnjeno v pisni obliki oddati na Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

Prijavi morate predložiti:

 • overjeno kopijo diplome ali overjeno kopijo potrdila o diplomiranju. Diplomantom Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani potrdila ni potrebno priložiti.
 • potrdilo o povprečni oceni za vse letnike skupaj (potrdilo za celoten dodiplomski študij - izdaja fakulteta na kateri ste diplomirali). Diplomantom Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani potrdila ni potrebno priložiti.

OPOZORILO:

V kolikor predhodne izobrazbe (prvostopenjski študij) niste zaključili v Republiki Sloveniji, morate hkrati s prijavo začeti tudi s postopkom za priznavanje predhodno dosežene izobrazbe.

Postopek se začne s prijavo kandidata na študij v Republiki Sloveniji.

Kontaktna oseba za priznavanje predhodno dosežene izobrazbe:
Katja Gostinčar
email: katja.gostincar@ef.uni-lj.si
tel.: 01 – 5892 407

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

Uradne ure referata

 • od ponedeljka do petka:
  od 10.00 do 12.00
 • torek:
  tudi od 15.00 do 17.00

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Na vrh strani