Prijava in vpis na magistrski študijski program 2014/15

Prijava za vpis v študijskem letu 2014/15 bo objavljena konec junija 2014.

Prijava in vpis na magistrski študijski program 2013/14

Prijave za vpis na redni magistrski študij so se zaključile. Na rednem študiju ni več prostih mest na nobenem študijskem programu. Vpis sprejetih kandidatov bo potekal do 30.9.2013.

Prijava za IZREDNI študij je še vedno odprta in bo potekala do 30.9.2013, o izvedbi in vpisu pa boste vsi prijavljeni kandidati pravočasno obveščeni.

Prijava za vpis na drugostopenjski bolonjski magistrski študijski program

Za kandidate, ki so končali študijski program prve bolonjske stopnje in dosegli najmanj 180 kreditnih točk po ECTS in za kandidate, ki so končali star študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (VPŠ) in za kandidate, ki so končali štiriletni univerzitetni študij po starem programu (Ekonomija ali kateri koli drug predbolonjski univerzitetni program) s sorodnih ali nesorodnih strokovnih področij in se vpisujejo po merilih za prehode.

Prijavi morate predložiti:

  • overjeno kopijo diplome ali overjeno kopijo potrdila o diplomiranju (diplomanti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani dostavijo neoverjeno kopijo diplome ali neoverjeno kopijo potrdila o diplomiranju)
  • Potrdilo o povprečni oceni za vse letnike skupaj in oceni diplome dodiplomskega študija (potrdilo za celoten dodiplomski študij - izdaja fakulteta na kateri ste diplomirali). Za diplomante Ekonomske fakultete potrdilo pridobimo mi.
  • Obrazec za izdajo računa - 1. letnik (Izredni študij) ali
  • Obrazec za izdajo računa - Vpis po merilih za prehode.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

Na vrh strani