Prijava in vpis na magistrski študijski program 2024/25

Prijava in vpis na magistrske študijske programe za posamezno študijsko leto potekata v rokih, ki so določeni z vsakoletnim Razpisom za vpis v magistrske študijske programe.

Podrobnejše informacije o prijavno – sprejemnem postopku najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani: tukaj

Prijavo v vseh prijavnih rokih kandidati oddajo v elektronski obliki na spletnem portalu eVŠ: PRIJAVA SLO ali PRIJAVA ANG.

Prijavni roki za slovenske državljane ter tuje državljane iz držav članic Evropske Unije

Prijavni rok Rok za oddajo prijave v eVŠ Rok za oddajo prilog k prijavi (kandidati, ki so študij zaključili v SLO) Rok za oddajo prilog k prijavi (kandidati, ki so študij zaključili v tujini)
1. rok 1. julij 2024 10. julij 2024 1. julij 2024
2. rok (v primeru prostih mest) 30 avgust 2024 16. september 2024 30. avgust 2024

Drugi prijavni rok za vpis na magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani Ekonomske fakultete bo potekal od 22. 7. 2024 do 30. 8. 2024 (prijavni rok za SLO in EU državljane).

V drugem prijavnem roku za vpis v 1. letnik razpisujemo naslednje študijske programe:

Študijski program

Redni študij

(število prostih mest)

Izredni študij

(število prostih mest)

Bančni in finančni management

40

0

Denar in finance

30

0

Ekonomija s podatkovno analizo

20

0

Ekonomika javnega sektorja in okolja

0

20

Kvantitativne finance in aktuarstvo

30

0

Management

40

20

Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu

0

20

Management v športu

0

20

Mednarodno poslovanje

15

0

Oskrbovalne verige in logistika

30

0

Podjetništvo

40

0

Poslovna informatika

15

20

Poslovodenje in organizacija

5

20

Računovodstvo in revizija

20

20

Trženje

4

0

Turizem

30

0

Na mesta, razpisana v drugem prijavnem roku, lahko kandidirate vsi, ki niste bili sprejeti v okviru prvega prijavnega roka, ter tisti, ki v prvem prijavnem roku niste oddali prijave za vpis.

Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po drugi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer najkasneje do 23. septembra 2024, za vse kandidate, ki so študij zaključili v Republiki Sloveniji ter za kandidate, ki so študij zaključili v tujini in so že zaključili postopek priznavanja izobraževanja v prvem ali drugem prijavnem roku v letu 2024.

Prijavni roki za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane iz držav nečlanic Evropske Unije

Prijavni rok Rok za oddajo prijave v eVŠ Rok za oddajo prilog k prijavi (kandidati, ki so študij zaključili v SLO) Rok za oddajo prilog k prijavi (kandidati, ki so študij zaključili v tujini)
1. rok 1. julij 2024 10. julij 2024 1. julij 2024
2. rok (v primeru prostih mest) 30 avgust 2024 16. september 2024 30. avgust 2024

Drugi prijavni rok za vpis na magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani Ekonomske fakultete bo potekal od 22. 7. 2024 do 30. 8. 2024(prijavni rok za SLO brez slovenskega državljanstva in tuje državljane iz držav nečlanic EU).

V drugem prijavnem roku za vpis v 1. letnik razpisujemo naslednje študijske programe:

Študijski program

Redni študij

(število prostih mest)

Izredni študij

(število prostih mest)

Bančni in finančni management

6

0

Denar in finance

7

0

Kvantitativne finance in aktuarstvo

12

0

Management

10

0

Management v športu

0

10

Podjetništvo

10

0

Poslovna informatika

0

5

Poslovodenje in organizacija

5

10

Računovodstvo in revizija

10

0

Turizem

4

0

Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih je potrebno priložiti prijavi za vpis:

(diplomantom Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani dokazil ni potrebno priložiti)

  • elektronska kopija diplome ali elektronska kopija potrdila o diplomiranju
  • elektronska kopija potrdila o povprečni oceni za vse letnike skupaj (potrdilo za celoten dodiplomski študij - izdaja fakulteta na kateri ste diplomirali).

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju

Postopek se začne s prijavo kandidata na študij v Republiki Sloveniji.

Prijavni obrazec se za vse kandidate s tujo izobrazbo šteje tudi kot Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.


Kontaktna oseba za priznavanje predhodno dosežene izobrazbe iz tujine:

Nena Vukasović;
e-mail: recognition@ef.uni-lj.si;
tel.: 01 – 5892 422.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
  • Torek: od 15. do 17. ure

Informacije po telefonu

  • od ponedeljka do petka:
    od 9.00 do 10.00
    in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije


Na vrh strani