EF SEB LU logo

Prijava in vpis na magistrski študijski program 2023/24

Prijava in vpis na magistrske študijske programe za posamezno študijsko leto potekata v rokih, ki so določeni z vsakoletnim Razpisom za vpis v magistrske študijske programe.

Podrobnejše informacije o prijavno – sprejemnem postopku najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani: tukaj

Prijavo v vseh prijavnih rokih kandidati oddajo v elektronski obliki na spletnem portalu eVŠ: PRIJAVA SLO ali PRIJAVA ANG.

Prijavni roki za slovenske državljane ter tuje državljane iz držav članic Evropske Unije

Prijavni rok Rok za oddajo prijave v eVŠ Rok za oddajo prilog k prijavi (kandidati, ki so študij zaključili v SLO) Rok za oddajo prilog k prijavi (kandidati, ki so študij zaključili v tujini)
1. rok 30. junij 2023 10. julij 2023 30. junij 2023
2. rok (v primeru prostih mest) 30 avgust 2023 12. september 2023 30. avgust 2023
3. rok 25. september 2023 25. september 2023 25. september 2023(če so že zaključili postopek priznavanja izobraževanja v prvem ali drugem prijavnem roku v letu 2023)

Tretji prijavni rok za vpis na magistrske študijske programe Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani bo potekal od 4. 9. 2023 do 25. 9. 2023 (prijavni rok samo za SLO in EU državljane).

V tretjem prijavnem roku, med 4. in 25. septembrom 2023, za vpis v 1. letnik razpisujemo naslednje študijske programe:

 • Ekonomika javnega sektorja in okolja (izredni študij)
 • Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu (izredni študij)
 • Management v športu (izredni študij)
 • Poslovna informatika (izredni študij)
 • Poslovodenje in organizacija (izredni študij)
 • Računovodstvo in revizija (izredni študij)
 • Ekonomija (redni študij – angleški jezik)
 • Turizem (redni študij – angleški jezik)
 • Oskrbovalne verige in logistika (redni študij – angleški jezik)

Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih je potrebno priložiti prijavi za vpis:

(diplomantom Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani dokazil ni potrebno priložiti)

 • elektronska kopija diplome ali elektronska kopija potrdila o diplomiranju
 • elektronska kopija potrdila o povprečni oceni za vse letnike skupaj (potrdilo za celoten dodiplomski študij - izdaja fakulteta na kateri ste diplomirali).

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju

Postopek se začne s prijavo kandidata na študij v Republiki Sloveniji.

Prijavni obrazec se za vse kandidate s tujo izobrazbo šteje tudi kot Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.


Kontaktna oseba za priznavanje predhodno dosežene izobrazbe iz tujine:

Nena Vukasović;
e-mail: recognition@ef.uni-lj.si;
tel.: 01 – 5892 422.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • V času od 1.7.2023 do 31.8.2023 v Službi za študijske zadeve ne bo popoldanskih uradnih ur.

Informacije po telefonu

 • V času od 1.7.2023 do 31.8.2023 v Službi za študijske zadeve ne bo popoldanskih uradnih ur.

Dodatne informacije


Na vrh strani