Prijava in vpis na magistrski študijski program 2014/15

Prijava za vpis na drugostopenjski bolonjski magistrski študijski program

Za kandidate, ki so končali študijski program prve bolonjske stopnje in dosegli najmanj 180 kreditnih točk po ECTS in za kandidate, ki so končali star študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (VPŠ) in za kandidate, ki so končali štiriletni univerzitetni študij po starem programu (Ekonomija ali kateri koli drug predbolonjski univerzitetni program) s sorodnih ali nesorodnih strokovnih področij in se vpisujejo po merilih za prehode.

  • Prijava (samo za slovenske državljane).
  • Prijava za tuje državljane se nahaja tukaj.

Prijavi morate predložiti:

  • overjeno kopijo diplome ali overjeno kopijo potrdila o diplomiranju (diplomanti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani dostavijo neoverjeno kopijo diplome ali neoverjeno kopijo potrdila o diplomiranju)
  • Potrdilo o povprečni oceni za vse letnike skupaj in oceni diplome dodiplomskega študija (potrdilo za celoten dodiplomski študij - izdaja fakulteta na kateri ste diplomirali). Za diplomante Ekonomske fakultete potrdilo pridobimo mi.
  • Obrazec za izdajo računa - 1. letnik (Izredni študij) ali
  • Obrazec za izdajo računa - Vpis po merilih za prehode.

Prijava poteka od 23. junija do 19. septembra. O vpisu oziroma omejitvi vpisa boste obveščeni v septembru.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

Na vrh strani