EF FELU logo

Prijava in vpis na magistrski študijski program 2016/17

Prvi prijavni rok za vpis na magistrske študijske programe Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani se je zaključil 16.9.2016.

Z današnjim dnem odpiramo drugi prijavni rok za vpis na magistrske študijske programe Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki bo potekal do ponedeljka, 26.9.2016.

V drugem prijavnem roku na izrednem študiju razpisujemo iste magistrske študijske programe, kot v prvem prijavnem roku, na rednem študiju pa naslednje programe: Bančni in finančni management (samo za državljane RS in EU), Denar in finance (samo za državljane RS in EU), Ekonomija, Kvantitativne finance in aktuarstvo, Management, Podjetništvo, Poslovna informatika (samo za državljane RS in EU), Poslovna logistika, Poslovodenje in organizacija.

Na mesta, razpisana v drugem prijavnem roku, lahko kandidirate vsi, ki ste dobili obvestilo, da niste bili sprejeti niti s prvo, niti z drugo željo v okviru prvega prijavnega roka, ter tisti, ki v prvem prijavnem roku niste oddali prijave za vpis.

Na mesta, razpisana v drugem prijavnem roku, lahko kandidirate vsi, ki ste dobili obvestilo, da niste bili sprejeti niti s prvo, niti z drugo željo v okviru prvega prijavnega roka, ter tisti, ki v prvem prijavnem roku niste oddali prijave za vpis.

Prijava za vpis na magistrske študijske programe Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je odprta in najdete jo na povezavi.

Prijava poteka preko enotnega visokošolskega sistema EVŠ dostopnega na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Natisnjeno prijavo in/oz. priloge morate oddati na Ekonomsko fakulteto v Službo za študijske zadeve, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.

V primeru, da pošiljate po pošti na kuverto napišite: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana (za študij +2).

Prijavni roki:

  • Za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 26. septembra 2016. V kolikor boste prijavo oddali z elektronskim podpisom, morate to storiti do istega datuma.
    Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih) je prvi naslednji delovni dan (torek, 27.9.2016), do 12. ure na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
  • Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po drugi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer najkasneje do 30. septembra 2016, za vse, ki bodo na dan oddaje prijave že zaključili predhodni študij (diplomirali) in s prijavo oddali tudi ustrezno potrdilo o diplomiranju.

Prijave in dokazila, ki bodo na Ekonomsko fakulteto prispela (po pošti ali osebno) 27.9.2016 po 12. uri, skladno z razpisom za vpis ne bodo upoštevana.

Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.

Več informacij za prijavo in vpis na redni študij magistrskega programa Poslovodenje in organizacija (International Master Programme in Business Administration – IMB) je na voljo na povezavi.

Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 je na voljo na povezavi.

Informativni dan za vpis na magistrski študij na Ekonomski fakulteti UL bo v četrtek, 16.6.2016 ob 17. uri.

Prijava je na voljo za vse kandidate, ki so končali študijski program prve bolonjske stopnje in dosegli najmanj 180 kreditnih točk po ECTS, za kandidate, ki so končali star študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (VPŠ) in za kandidate, ki so končali štiriletni univerzitetni študij po starem programu (Ekonomija ali kateri koli drug predbolonjski univerzitetni program) s sorodnih ali nesorodnih strokovnih področij in se vpisujejo po merilih za prehode.

Kandidati za vpis morajo izpolniti elektronsko prijavo (EVŠ) in jo natisnjeno v pisni obliki oddati na Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

Prijavi morate predložiti:

  • overjeno kopijo diplome ali overjeno kopijo potrdila o diplomiranju. Diplomantom Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani potrdila ni potrebno priložiti.
  • potrdilo o povprečni oceni za vse letnike skupaj (potrdilo za celoten dodiplomski študij - izdaja fakulteta na kateri ste diplomirali). Diplomantom Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani potrdila ni potrebno priložiti.

OPOZORILO:

V kolikor predhodne izobrazbe (prvostopenjski študij) niste zaključili v Republiki Sloveniji, morate hkrati s prijavo začeti tudi s postopkom za priznavanje predhodno dosežene izobrazbe.

Postopek se začne s prijavo kandidata na študij v Republiki Sloveniji.

Kontaktna oseba: Katja Gostinčar; email: katja.gostincar@ef.uni-lj.si; tel.: 01 – 5892 407.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

Na vrh strani