EF SEB LU logo

Prijava in vpis na magistrski študijski program 2022/23

Prijava in vpis na magistrske študijske programe za posamezno študijsko leto potekata v rokih, ki so določeni z vsakoletnim Razpisom za vpis v magistrske študijske programe.

Podrobnejše informacije o prijavno – sprejemnem postopku najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani: >>> .

Prijavo v vseh prijavnih rokih kandidati oddajo v elektronski obliki na spletnem portalu eVŠ: PRIJAVA SLO ali PRIJAVA ANG.

PRIJAVA NA MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/23 SE PREDVIDOMA ZAČNE 1. APRILA 2022

Prijavni roki za slovenske državljane ter tuje državljane iz držav članic Evropske Unije

Prijavni rok Rok za oddajo prijave v eVŠ Rok za oddajo prijave v eVŠ Rok za oddajo prilog k prijavi (kandidati, ki so študij zaključili v SLO) Rok za oddajo prilog k prijavi (kandidati, ki so študij zaključili v tujini)
1. rok 13. september 2022 13. september 2022 31. avgust 2022
2. rok
(v primeru prostih mest)
22. september 2022 22. september 2022 22. september 2022

Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po drugi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer najkasneje do 30. septembra 2022, za vse, ki bodo na dan oddaje prijave že zaključili predhodni študij (diplomirali) in s prijavo oddali tudi ustrezno potrdilo o diplomiranju.

Prijavo in vse priloge oddate v elektronski obliki v eVŠ in jih ni treba pošiljati po pošti.

Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.

Prijavni roki za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane iz držav nečlanic Evropske Unije *

Prijavni rok Rok za oddajo prijave v eVŠ Rok za oddajo prijave v eVŠ Rok za oddajo prilog k prijavi (kandidati, ki so študij zaključili v SLO) Rok za oddajo prilog k prijavi (kandidati, ki so študij zaključili v tujini)
1. rok 30. junij 2022 30. junij 2022 30. junij 2022
2. rok
(v primeru prostih mest)
13. september 2022 13. september 2022 31. avgust 2022

Prijavo in vse priloge oddate v elektronski obliki v eVŠ in jih ni treba pošiljati po pošti.

Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.

*Državljani držav članic EU in drugi tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v R Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti R Slovenije za davčne namene ter osebe s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti, se prijavijo na vpisna mesta, razpisana za državljane R Slovenije in državljane držav članic EU.

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju

Postopek se začne s prijavo kandidata na študij v Republiki Sloveniji.

Prijavni obrazec se za vse kandidate s tujo izobrazbo šteje tudi kot Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.


Kontaktna oseba za priznavanje predhodno dosežene izobrazbe iz tujine:

Nena Vukasović;
e-mail: recognition@ef.uni-lj.si;
tel.: 01 – 5892 422.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
  • Torek: od 15. do 17. ure
    V času od 1. 7. do 30. 9. 2022 ob torkih ne bo popoldanskih uradnih ur.
  • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

  • od ponedeljka do petka:
    od 9.00 do 10.00
    in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije

Na vrh strani