Prijava in vpis na magistrski študijski program 2015/16

Prijava za vpis na magistrske študijske programe Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je odprta in jo najdete na portalu eVŠ.

Prijava poteka preko enotnega visokošolskega sistema EVŠ dostopnega iz spletnih strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Natisnjeno prijavo in/oz. priloge morate oddati na Ekonomsko fakulteto v Službo za študijske zadeve, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.

Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2015/2016.

Prijavni roki:

  • Za prijavo v prvem prijavnem roku mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 17. septembra 2015, do 12. ure na Ekonomsko fakulteto. V kolikor boste prijavo oddali z elektronskim podpisom, morate to storiti do istega datuma in ure.
  • Za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 25. septembra 2015, do 12. ure na Ekonomsko fakulteto. V kolikor boste prijavo oddali z elektronskim podpisom, morate to storiti do istega datuma in ure.
  • Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po drugi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer najkasneje do 30. septembra 2015.

Prijave, ki bodo na Ekonomsko fakulteto prispele (po pošti ali osebno) 17.9.2015 po 12. uri, skladno z razpisom za vpis ne bodo upoštevane.

Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku. Navedeni roki za prijavo ne veljajo za vpis na redni študij magistrskega programa Poslovodenje in organizacija, za katerega je rok za prijavo 15.6.2015.

Prijava je na voljo za vse kandidate, ki so končali študijski program prve bolonjske stopnje in dosegli najmanj 180 kreditnih točk po ECTS in za kandidate, ki so končali star študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (VPŠ) in za kandidate, ki so končali štiriletni univerzitetni študij po starem programu (Ekonomija ali kateri koli drug predbolonjski univerzitetni program) s sorodnih ali nesorodnih strokovnih področij in se vpisujejo po merilih za prehode.

Kandidati za vpis morajo izpolniti elektronsko prijavo (EVŠ) in jo natisnjeno v pisni obliki oddati na Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

Prijavi morate predložiti:

  • overjeno kopijo diplome ali overjeno kopijo potrdila o diplomiranju. Diplomantom Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani potrdila ni potrebno priložiti.
  • potrdilo o povprečni oceni za vse letnike skupaj (potrdilo za celoten dodiplomski študij - izdaja fakulteta na kateri ste diplomirali). Diplomantom Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani potrdila ni potrebno priložiti.

OPOZORILO:

V kolikor predhodne izobrazbe (prvostopenjski študij) niste zaključili v Republiki Sloveniji morate poleg prijave začeti s postopkom za priznavanje predhodno dosežene izobrazbe. Več informacij je na voljo na povezavi.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

Na vrh strani