Podiplomsko izobrazevanje: Šolnina pri izrednem študiju - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF FELU logo

Šolnina v študijskem letu 2017/18

Redni študij

Diplomante druge bolonjske stopnje ob vpisu plača samo vpisnino v letnik, ki znaša za prvi letnik 32,00 EUR, za ostale (višje) letnike pa 24,00 EUR.

  Šolnino posameznega letnika študijskega programa plačajo:
 • študenti rednega študija na drugi stopnji, ki so tuji državljani iz držav nečlanic EU (izjema so:državljani držav nečlanic EU, s katerimi ima RS sklenjen sporazum, tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v RS in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti RS za davčne namene, tuji državljani s priznano mednarodno zaščito ali so prosilci za mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti),
 • študenti rednega študija na drugi stopnji, ki že imajo doseženo raven izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani,
 • študenti rednega študija na drugi stopnji, ki so na tej stopnji že ponavljali letnik ali spremenili študijski program in se želijo vpisati v nov študijski program (šolnino plačujejo v vseh letnikih študija)

Šolnina za posamezen letnik rednega bolonjskega podiplomskega študija znaša 4.000,00 EUR.

Izredni študij in programa EMTM in Poslovodenje in organizacija (IMB)

 • Šolnina za posamezen letnik izrednega bolonjskega podiplomskega študija znaša 3.150,00 EUR za letnik,
 • za program EMTM 7.000,00 EUR,
 • za program Poslovodenje in organizacija (redni študij) 4.000,00 EUR (študenti rednega magistrskega študijskega programa Poslovodenje in organizacija (IMB), ki se prvič vpisujejo na magistrski študij in predhodno še niso koristili možnosti vpisa, ponavljanja letnika ali zamenjave študijskega programa oz. še nimajo dosežene ravni izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, ob vpisu plačajo znesek 2.720,00 EUR.

Šolnina se plačuje ob vpisu v posamezni letnik.

Vpisnina za prvi letnik znaša 32,00 EUR, za ostale (višje) letnike pa 24,00 EUR.

Načini plačila (velja za vpis na izredni študij)

enkratno plačilo plačilo v enem obroku v celoti pred vpisom (priznamo popust)

plačilo v enem obroku v celoti pred vpisom s plačilno kartico Diners
(do 24 obrokov)
v obrokih plačilo v treh obrokih, in sicer:

 • 50% do vpisa v letnik,
 • 30% do konca februarja 2018 in
 • 20% do konca aprila 2018.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

Na vrh strani