Podiplomsko izobrazevanje: Šolnina pri izrednem študiju - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Šolnina v študijskem letu 2021/22

Redni študij

 • Vpisnina
Študijsko leto Letnik Znesek vpisnine
2021/2022 1. letnik, vpis po merilih za prehode 57,00 EUR
višji letnik, ponovni vpis, dodatno leto 49,00 EUR
 • Šolnina

  Šolnino posameznega letnika študijskega programa plačajo:
 • študenti rednega študija na drugi stopnji, ki so tuji državljani iz držav nečlanic EU (izjema so: državljani držav nečlanic EU, s katerimi ima RS sklenjen sporazum, tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v RS in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti RS za davčne namene, tuji državljani s priznano mednarodno zaščito ali so prosilci za mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti),
 • študenti rednega študija na drugi stopnji, ki že imajo doseženo raven izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani,
 • študenti rednega študija na drugi stopnji, ki so na tej stopnji že ponavljali letnik ali spremenili študijski program in se želijo vpisati v nov študijski program (šolnino plačujejo v vseh letnikih študija)

Študijsko leto Šolnina letnika Način plačila
2021/2022 4.000,00 EUR V celoti pred vpisom

Plačana šolnina letnika na rednem študiju velja eno študijsko leto. Študenti imajo ob rednem napredovanju pravico do izobraževanja in dokončanja študija pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, vključno s šolnino.

Izredni študij

 • Vpisnina
Študijsko leto Letnik Znesek vpisnine
2021/2022 1. letnik, vpis po merilih za prehode 57,00 EUR
višji letnik, ponovni vpis, dodatno leto 49,00 EUR

 • Šolnina
Študijsko leto Šolnina letnika
2021/2022 3.350,00 EUR

Šolnino plačajo vsi izredni študenti. Plačana šolnina letnika na izrednem študiju velja eno študijsko leto. Študenti imajo ob rednem napredovanju pravico do izobraževanja in dokončanja študija pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, vključno s šolnino.

Načini plačila šolnine na izrednem študiju

enkratno plačilo V kolikor študent plača celotno šolnino za letnik ob vpisu, se mu šolnina, določena s Cenikom EF, zniža za določen del, in sicer:
- za 155,00 EUR pri vpisu v 1. in 2. letnik drugostopenjskega izrednega magistrskega študija.

Pri plačilu s kartico Diners popust ne velja!
v obrokih plačilo v treh obrokih, in sicer:

 • 55% do vpisa v letnik,
 • 30% do konca februarja 2022 in
 • 15% do konca aprila 2022.

Šolnina - EMTM

Informacije so objavljene na spletni strani EMTM.

Šolnina – Poslovodenje in organizacija IMB

Šolnina letnika zana programu Poslovodenje in organizacija (redni študij) znaša 4.000,00 EUR (študenti rednega magistrskega študijskega programa Poslovodenje in organizacija (IMB), ki se prvič vpisujejo na magistrski študij in predhodno še niso koristili možnosti vpisa, ponavljanja letnika ali zamenjave študijskega programa oz. še nimajo dosežene ravni izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, ob vpisu plačajo znesek 2.900,00 EUR.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure
  V času od 1. 7. do 30. 9. 2022 ob torkih ne bo popoldanskih uradnih ur.
 • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije

Na vrh strani