Šolnina v študijskem letu 2024/2025

Redni študij

 • Prispevki za študij v študijskem letu 2024/2025 znašajo 59,80 EUR.
 • Šolnina
  Šolnino posameznega letnika študijskega programa plačajo:

  a) Slovenski državljani in državljani članic EU oz. držav, s katerimi ima Slovenija podpisan bilateralni sporazum (načelo vzajemnosti)

 • če že imajo pridobljeno najmanj enakovredno stopnjo izobrazbe;
 • če se ob spremembi študijskega programa vpišejo v isti ali nižji letnik in so pred tem že izkoristili pravico do ponavljanja letnika ali spremembe študijskega programa na isti stopnji študija;
 • če se ponovno vpišejo v isti študijski program ali smer, iz katerega/katere so se predhodno izpisali.
 • b) Tuji državljaniplačujejo šolnino za redni študij:

 • če prihajajo iz držav nečlanic EU oz. držav, s katerimi Slovenija nima podpisanega bilateralnega sporazuma (načelo vzajemnosti);
 • če v Republiki Sloveniji niso dokončali srednješolskega izobraževanja in opravili mature skladno z ZViS;
 • če nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in niso sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.
Študijsko leto Šolnina letnika Način plačila
2024/2025 4.700,00 EUR V celoti pred vpisom

Plačana šolnina letnika na rednem študiju velja eno študijsko leto. Študenti imajo ob rednem napredovanju pravico do izobraževanja in dokončanja študija pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, vključno s šolnino.

Izredni študij

 • Prispevki za študij v študijskem letu 2024/2025 znašajo 59,80 EUR.
 • Šolnina
Študijsko leto Šolnina letnika
2024/2025 3.800,00 EUR

Šolnino plačajo vsi izredni študenti. Plačana šolnina letnika na izrednem študiju velja eno študijsko leto. Študenti imajo ob rednem napredovanju pravico do izobraževanja in dokončanja študija pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, vključno s šolnino.

Načini plačila šolnine na izrednem študiju

enkratno plačilo V kolikor študent plača celotno šolnino za letnik ob vpisu, se mu šolnina,

določena s Cenikom EF, zniža za 5 %.

Pri plačilu s kartico Diners popust ne velja!
v obrokih plačilo v treh obrokih, in sicer:

 • 55% do vpisa v letnik,
 • 30% do konca februarja 2025 in
 • 15% do konca aprila 2025.

Šolnina – Poslovodenje in organizacija IMB

Šolnina letnika na programu Poslovodenje in organizacija (redni študij) znaša 4.700,00 EUR (študenti rednega magistrskega študijskega programa Poslovodenje in organizacija (IMB), ki se prvič vpisujejo na magistrski študij in predhodno še niso koristili možnosti vpisa, ponavljanja letnika ali zamenjave študijskega programa oz. še nimajo dosežene ravni izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, ob vpisu plačajo znesek 3.300,00 EUR.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije


Na vrh strani