EF FELU logo

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

S prepletanjem ekonomskih in poslovnih znanj, z inovativnim raziskovanjem in izobraževanjem ustvarjamo najboljše kadre za delo v mednarodnem okolju. Družbi zagotavljamo učinkovit in odgovoren prenos lastnih in globalnih znanj.

Vizija

Leta 2020 se bomo uvrstili med najboljše šole na področju poslovnih in ekonomskih ved na svetu.

Strateški cilji:

  • Zavzetost, sodelovanje in vzajemno spoštovanje zaposlenih
  • Učinkovita raba resursov
  • Zaposljivi diplomanti, ki odgovorno rešujejo kompleksne izzive
  • Kakovostna učna izkušnja
  • Vplivno raziskovalno delo
  • Ugled EF
  • Vzdržna finančna struktura
  • Gospodarski in družbeni učinki

Ključne vrednote: integriteta, sodelovanje, odgovornost, znanje in akademska svoboda.

Video o Ekonomski Fakulteti[+introtext+]
Na vrh strani