EF SEB LU logo

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Širimo obzorja in razvijamo usposobljenost za družbeno odgovorno obvladovanje poslovnih in ekonomskih izzivov.

Vizija

Leta 2025 bomo med poslovnimi in ekonomskimi šolami Srednje in Vzhodne Evrope prva izbira za skupno raziskovanje, učenje in oblikovanje trajnostnih razvojnih rešitev.

Strateški cilji:

  • Zavzetost, sodelovanje in vzajemno spoštovanje zaposlenih
  • Učinkovita raba resursov
  • Zaposljivi diplomanti, ki odgovorno rešujejo kompleksne izzive
  • Kakovostna učna izkušnja
  • Vplivno raziskovalno delo
  • Ugled EF
  • Vzdržna finančna struktura
  • Gospodarski in družbeni učinki

Ključne vrednote: Vedoželjnost, Kreativnost, Podjetnost, Integriteta, Spoštovanje, Vključujoče sodelovanje.

Video o Ekonomski Fakulteti[+introtext+]
Na vrh strani