Raziskave

(aktivni)

Trenutno se ne izvaja noben projekt.

(zaključeni)

Naslov projekta (So)financer Vodja Trajanje projekta
Vedenjska zavzetost odjemalcev: konceptualizacija in razvoj merske lestvice prof. dr. Mateja Drnovšek 1.12.2019 - 31.5.2022
Vesolja inovacij: Iskanje ravnotežja med stabilnostjo in spremembami v portfeljih inovacijskih produktov prof. dr. Miha Škerlavaj 1.10.2019 - 30.9.2021
Pomen skupin primerjalnih kolegov pri nagrajevanju izvršnih direktorjev prof. dr. Robert Kaše 1.10.2019 - 30.9.2021
Dekompozicija izdatkov za zdravila na recept v Sloveniji v obdobju 2008- 2018 kot podlaga za analizo dejavnikov rasti in napovedovanje izdatkov v luči staranja prebivalstva doc. dr. Tanja Istenič 1.10.2019 - 30.9.2022
Empirična analiza ex post in ex ante učinkovitosit postopkov zaradi insolventnosti v Sloveniji doc. dr. Jaka Cepec 1.10.2018 - 31.12.2020
Kaj nam pove 5 milijard regresij o vplivu transakcijskih stroškov na inovacije? doc. dr. Rok Spruk 1.10.2018 - 30.9.2020
Primerjava konceptualizacij zaznane vrednosti ter vloga zaznane vrednosti, tveganja in zaupanja pri potrošniških izbirah blagovnih znamk prof. dr. Vesna Žabkar 1.10.2018 - 30.9.2021
Okolju prijazno vedenje turistov prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar 1.10.2018 - 30.9.2020
Humanizing Innovation in Digital Work (HUMINNO) prof. dr. Matej Černe 1.10.2018 - 30.9.2021
Navade in hevristike notranjih podjetnikov ter pripravljenost na spremembe asist. Eva Repovš, mag. 1.8.2017 - 1.8.2019

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Na vrh strani