Interni Projekti - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Raziskave

(aktivni)

Naslov projekta Vodja Trajanje projekta
Humanizing Innovation in Digital Work (HUMINNO) prof. dr. Matej Černe 1.10.2018 - 30.9.2021
Primerjava konceptualizacij zaznane vrednosti ter vloga zaznane vrednosti, tveganja in zaupanja pri potrošniških izbirah blagovnih znamk prof. dr. Vesna Žabkar 1.10.2018 - 30.9.2021
Empirična analiza ex post in ex ante učinkovitosit postopkov zaradi insolventnosti v Sloveniji doc. dr. Jaka Cepec 1.10.2018 - 31.12.2020
Dekompozicija izdatkov za zdravila na recept v Sloveniji v obdobju 2008- 2018 kot podlaga za analizo dejavnikov rasti in napovedovanje izdatkov v luči staranja prebivalstva doc. dr. Tanja Istenič 1.10.2019 - 30.9.2022
Pomen skupin primerjalnih kolegov pri nagrajevanju izvršnih direktorjev prof. dr. Robert Kaše 1.10.2019 - 30.9.2021
Vesolja inovacij: Iskanje ravnotežja med stabilnostjo in spremembami v portfeljih inovacijskih produktov prof. dr. Miha Škerlavaj 1.10.2019 - 30.9.2021
Vedenjska zavzetost odjemalcev: konceptualizacija in razvoj merske lestvice prof. dr. Mateja Drnovšek 1.12.2019 - 31.5.2022

(zaključeni)

Naslov projekta (So)financer Vodja Trajanje projekta
Kaj nam pove 5 milijard regresij o vplivu transakcijskih stroškov na inovacije? doc. dr. Rok Spruk 1.10.2018 - 30.9.2020
Okolju prijazno vedenje turistov prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar 1.10.2018 - 30.9.2020
Navade in hevristike notranjih podjetnikov ter pripravljenost na spremembe asist. Eva Repovš, mag. 1.8.2017 - 1.8.2019
Vpliv kulturnih razlik, inovacij in cenovnih prilagajanj na izvozno uspešnost majhnih in srednje velikih podjetij doc. dr. Mateja Bodlaj 1.8.2017 - 1.8.2018
Daily Deals: A data-driven business model in the post-recessionary times asist. mag. Miha Bratec 1.8.2017 - 1.8.2018
The Impact of the U.S. President on the Financial Markets: The Case of Donald J. Trump prof. dr. Matej Marinč 1.8.2017 - 1.8.2018
Building a database for empirical research of firm performance and wage inequality and their link to internationalisation,, labor diversity, knowledge mobility and technology prof. dr. Nina Ponikvar 1.8.2017 - 1.8.2018
How firm's structural IT capabilities, channel integration capabilities, and HRM capabilities influence firm performance in dynamic interorganizational settings prof. dr. Aleš Popovič 1.8.2017 - 1.8.2019
Dejavniki energetsko učinkovitih investicij v majhnih in srednje velikih podjetjih v Slovenij asist. Janez Dolšak, mag. 1.8.2017 - 1.8.2018
Industrija 4.0 v Sloveniji: Uvajanje koncepta v slovenska podjetja in vpliv širši družbenoekonomski razvoj Slovenije prof. dr. Tjaša Redek 1.8.2017 - 1.8.2019

Dodatne informacije

Na vrh strani