EF FELU logo

Raziskave

Nacionalni projekti (aktivni)

Naslov projekta Naročnik Vodja Trajanje projekta
Technologies, Services, and Business in Next Generation Networks Slovenian Research Agency (SRA) Borka Jerman Blažič, PhD 1.1.2015 - 31.12.2018
New Development Strategy Slovenian Research Agency (SRA) Boris Majcen, PhD (Joze Damijan, PhD, FELU 1.1.2015 - 31.12.2019
V iskanju trajnostne odgovorne porabe (TOP) ARRS Prof. dr. Vesna Žabkar 1.1.2016 - 31.12.2018
Vpliv formalnih in neformalnih komunikacij na trg kapitala ARRS Prof.dr. Aljoša Valentinčič 1.1.2016 - 31.12.2018
Analitika masovnih podatkov: od vpogledov v poslovanje do agilnosti poslovnih procesov ARRS Prof. dr. Aleš Popovič 1.1.2016 - 31.12.2018
Osebnost in sociološko ozadje podjetnikov ter ustanovitve, internacionalizacije in rast malih in srednje velikih podjetij ARRS Prof. dr. Boštjan Antončič 1.3.2016 - 28.2.2019
Učinkovitost upravljanja znanstveno-raziskovalnega sistema ARRS Simon Čadež 1.10.2016 - 30.9.2018
Učinkovitost upravljanja znanstveno-raziskovalnega sistema ARRS Simon Čadež 1.10.2016 - 30.9.2018
Vloga koncentriranega lastništva v sodobnem gospodarstvu ARRS prof. dr. Janez Prašnikar 1.5.2017 - 30.4.2020

Nacionalni projekti (zaključeni)

Naslov projekta Naročnik Vodja Trajanje projekta
Competitiveness, Innovativeness, Efficiency and Sustainable Development of the Slovenian Economy in the Context of EU Development Slovenian Research Agency (SRA) Nevenka Hrovatin, Ph.D 1.1.2014 - 31.12.2017
The Position of Firms, Financial Institutions and Government in Adapting to the Common European Economic Environment Slovenian Research Agency (SRA) Aljoša Valentinčič, Ph.D 1.1.2014 - 31.12.2017
Climate Change and Its Influence on the Predominant Paradigm in Economic and Business Sciences and in Slovenia Slovenian Research Agency (SRA) Janez Prašnikar, Ph.D 1.1.2014 - 31.12.2017
Javni izdatki in fiskalni multiplikatorji v razmerah različnih kombinacij ekonomske politike: kvartalni makroekonometrični pristop ARRS Prof. dr. Miroslav Verbič (IER), na EF prof. dr. Mitja Čok 1.1.2016 - 31.12.2017
Simboli na živilih kot orodje potrošnikom za lajšanje izbire zdravju koristnih živil ARRS, MZ Dr. Igor Pravst (Inštitut za nutricionistiko), na EF prof. dr. Vesna Žabkar 15.10.2015 - 15.10.2017
Determinants and effects of Slovenian firms positioning in global value chains Slovenian Research Agency (SRA) Jože Damijan, Ph.D. 1.7.2014 - 30.6.2017
Interoperabilnost vsebin in podatkov v komunikacijskih omrežjih za varstvo in reševanje Slovenian Research Agency (SRA) Borka Jerman Blažič, Ph.D. (Barbara Moerec, Ph.D., FELU) 1.7.2014 - 30.6.2017
Konec zgodovine: 20 let pozneje.Filozofija-politika-ekonomija Slovenian Research Agency (SRA) Mladen Dolar, Ph.D. (Aleksander Kešeljević, Ph.D., FELU) 1.7.2014 - 30.6.2017
Prenova poslovanja - od poslovnih modelov do inovativnih procesov Slovenian Research Agency (SRA) Peter Trkman, Ph.D. 1.7.2014 - 30.6.2017
The Impact of Corporate Governance, Organizational Learning, and Knowledge Management on Modern Organizations Slovenian Research Agency (SRA) Vlado Dimovski, Ph.D 1.1.2013 - 31.12.2016
Comparative analysis of enterprises reactions to external shocks in countries of Southeast Europe, PIGS and Slovenian Research Agency (SRA) Janez Prašnikar, Ph.D 1.8.2013 - 31.7.2016
The role of characteristics of managers of small and medium sized enterprises and their networking in technological development, innovativeness and growth Slovenian Research Agency (SRA) Boštjan Antončič, PH.D 1.8.2013 - 31.7.2016
Analysis of Price-setting Mechanism and the Price-monitoring Tool for the Food Supply Chain Slovenian Research Agency (SRA) and Ministry of Agriculture, Forestry and Food Igor Masten, PhD 1.10.2011 - 30.9.2014
Analysis of firm-level investment in tangible and intangible capital from the perspective of future competitive advantages of Slovene firms Slovenian Research Agency (SRA) Janez Prašnikar, Ph.D 1.7.2011 - 30.6.2014
Development of a Dynamic Micro-simulation Model Slovenian Research Agency (SRA) Jože Sambt, PhD 1.7.2011 - 30.6.2014

Dodatne informacije

Na vrh strani