Bilateralni raziskovalni projekti

(aktivni)

Naslov projekta (So)financer Vodja Trajanje projekta
Učinkovita nabava 4.0 in management operacij za odpornost oskrbovalnih verig Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) doc. dr. Marko Budler 1.7.2022 - 30.6.2024
Stare besede, nove besede, novi svet: Življenje slovenskih leksikografov - priseljencev v ZDA Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Alenka Vrbinc 1.7.2022 - 30.6.2024
Digitalno piratstvo, digitalno kopičenje in usmerjenost k nelastništvu med slovenskimi porabniki Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Mateja Kos Koklič 1.7.2022 - 30.6.2024
Zeleno računovodstvo v funkciji doseganja uravnoteženega gospodarskega razvoja - primerjalni pregled v Sloveniji in Črni gori Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Metka Tekavčič 1.1.2023 - 31.12.2024
Stereotipi, povezani z blagovno znamko: vidik povpraševanja in ponudbe Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) doc. dr. Živa Kolbl 1.1.2023 - 31.12.2024
V iskanju ravnotežja: Kako organizacijski design, stil vodenja in osebnost zaposlenih prispevajo k dvojnosti med raziskovanjem in izkoriščanjem znanj Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) doc. dr. Aleša Saša Sitar 1.1.2023 - 31.12.2024
Uporaba nevrotrženjskih metod in orodij v teoriji in praksi Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Tomaž Kolar 1.1.2024 - 31.12.2025

(zaključeni)

Naslov projekta (So)financer Vodja Trajanje projekta
Vpliv kulture na moralno presojo študentov računovodstva: primerjava Hrvaške in Slovenije Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof dr. Maja Zaman Groff 1.4.2023 - 31.3.2024
Trajnostna potrošnja in trženjske sposobnosti: prispevki k obstoječemu znanju in implikacije Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Mateja Bodlaj 1.7.2021 - 30.6.2023
Kulturna raznolikost: pot v prosperiteto ali revščino? Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Aleksandar Kešeljević 1.7.2021 - 30.6.2023
Koalicije lastnikov in njihov učinek na uspešnost podjetij v Republiki Srbski v obdobju 2006-2018 Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Matjaž Koman 7.1.2021 - 30.6.2023
Zelena davčna reforma in izzivi dvojne dividende v Sloveniji in Črni gori Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Aleksandar Kešeljević 1.1.2021 - 31.12.2023
Na vrh strani