EF SEB LU logo

Bilateralni raziskovalni projekti

(aktivni)

Naslov projekta (So)financer Vodja Trajanje projekta
Zelena davčna reforma in izzivi dvojne dividende v Sloveniji in Črni gori Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Aleksandar Kešeljević 1.1.2021 - 31.12.2023
Učinkovita nabava 4.0 in management operacij za odpornost oskrbovalnih verig Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) doc. dr. Marko Budler 1.7.2022 - 30.6.2024
Stare besede, nove besede, novi svet: Življenje slovenskih leksikografov - priseljencev v ZDA Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Alenka Vrbinc 1.7.2022 - 30.6.2024
Digitalno piratstvo, digitalno kopičenje in usmerjenost k nelastništvu med slovenskimi porabniki Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Mateja Kos Koklič 1.7.2022 - 30.6.2024
Zeleno računovodstvo v funkciji doseganja uravnoteženega gospodarskega razvoja - primerjalni pregled v Sloveniji in Črni gori Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Metka Tekavčič 1.1.2023 - 31.12.2024
Stereotipi, povezani z blagovno znamko: vidik povpraševanja in ponudbe Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) doc. dr. Živa Kolbl 1.1.2023 - 31.12.2024
V iskanju ravnotežja: Kako organizacijski design, stil vodenja in osebnost zaposlenih prispevajo k dvojnosti med raziskovanjem in izkoriščanjem znanj Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) doc. dr. Aleša Saša Sitar 1.1.2023 - 31.12.2024
Vpliv kulture na moralno presojo študentov računovodstva: primerjava Hrvaške in Slovenije Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof dr. Maja Zaman Groff 1.4.2023 - 31.3.2024

(zaključeni)

Naslov projekta (So)financer Vodja Trajanje projekta
Trajnostna potrošnja in trženjske sposobnosti: prispevki k obstoječemu znanju in implikacije Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Mateja Bodlaj 1.7.2021 - 30.6.2023
Kulturna raznolikost: pot v prosperiteto ali revščino? Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Aleksandar Kešeljević 1.7.2021 - 30.6.2023
Koalicije lastnikov in njihov učinek na uspešnost podjetij v Republiki Srbski v obdobju 2006-2018 Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Matjaž Koman 7.1.2021 - 30.6.2023
Na vrh strani