Ciljni raziskovalni projekti - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Ciljni raziskovalni projekti

(aktivni)

Trenutno se ne izvaja noben projekt.

(zaključeni)

Naslov projekta (So)financer Vodja Trajanje projekta
Multidisciplinarna Analiza Prekarnega delA: pravni, ekonomski, socialni in zdravstveno varstveni vidiki (MAPA) Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo z adelo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prof. dr. Grega Strban/ na EF prof. dr. Polona Domadenik 1.4.2018 - 31.3.2020
Razvoj enotne metode za oceno koristi gradbenih in negradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za okolje in prostor RS doc. dr. Andrej Kryžanowski/ na EF prof. dr. Aleksander Kešeljević 1.4.2018 - 31.3.2019
Pregled in analiza razvojnih vizij in potencialov slovenskih mest za opredelitev ključnih ukrepov urbanega razvoja Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za okolje in prostor RS prof. dr. Alenka Fikfak/ na EF prof. dr. Andreja Cirman 1.4.2018 - 31.3.2019
Smernice za management turističnih destinacij na podlagi modelov nosilnih zmogljivosti in turističnih tokov Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar 1.4.2018 - 30.9.2019
Učinkovitost upravljanja znanstveno-raziskovalnega sistema Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS prof. dr. Simon Čadež 1.10.2016 - 30.9.2018

Dodatne informacije

Na vrh strani