Ciljni raziskovalni projekti

(aktivni)

Naslov projekta (So)financer Vodja Trajanje projekta
Modeliranje vplačil novih virov lastnih sredstev EU po državah članicah Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Ministrstvo za finance prof. dr. Vasja Rant 1.10.2022 - 30.9.2025
Vpliv športne/gibalne aktivnosti na ekonomske in družbene stroške zdravja Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport doc. dr. Daša Farčnik 1.10.2022 - 30.9.2024
Opredelitev modela kazalnikov za spremljanje potenciala uvajanja UI v Sloveniji s pogloblajeno primerjalno analizo stanja v Sloveniji in v EU in multi-metodološko analizo stanja in trendov v Sloveniji Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo prof. dr. Tjaša Redek 1.10.2022 - 30.9.2024
Vpliv umetne inteligence na trg dela: ekonomska analiza, zmanjševanje kompetenčnega razkoraka in zagotavljanje delovnopravne zaščite Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo dr. Valentina Franca (FU UL)/na EF prof. dr. Polona Domadenik Muren 1.10.2022 - 30.9.2024
Spremljanje kratkoročnega gibanja tržnega gospodarstva v čim bolj realnem času Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Statistični urad RS prof. dr. Mojca Bavdaž 1.10.2023 - 30.6.2025
Učinek velikih mednarodnih športnih prireditev na BDP oziroma druge ključne socio - ekonomske in finančne kazalnike Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport prof. dr. Maja Zalaznik 1.10.2023 - 30.9.2024
Konvergenca Slovenije napram Avstriji in Nemčiji z ukrepi sodobne razvojne politike Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport doc. dr. Denis Marinšek 1.10.2023 - 30.9.2024
Analiza stanja in razvoj gospodarskega prostora v zamejstvu v povezavi s slovenskim gospodarstvom Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport doc. dr. Maja Rožman (UM EPF)/na EF prof. dr. Metka Tekavčič 1.10.2023 - 30.9.2024
Raziskava kongresnih gostov, njihovih navad in potrošnje v Sloveniji Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport izr. prof. dr. Marko Kukanja (UP Turistica)/na EF izr. prof. dr. Kir Kuščer 1.10.2023 - 30.9.2024
Analiza lastniških struktur v slovenskem gospodarstvu in potenciala za spodbujanja družbeno-odgovornega lastništva (ALSPDOL) Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Ministrstvo za solidarno prihodnost prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela (UL FDV)/na EF prof. dr. Polona Domadenik Muren 1.10.2023 - 30.9.2025

(zaključeni)

Naslov projekta (So)financer Vodja Trajanje projekta
Reorganizacija sistema socialnih transferjev Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti doc. dr. Simon Colnar 1.10.2022 - 30.9.2023
Sekundarna preventiva in kakovost oskrbe po srčnem infarktu v slovenskih bolnišnicah ter analiza vpliva epidemije COVID-19 na obravnavo aterosklerotične žilne bolezni Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Ministrstvo za zdravje prof. dr. Borut Jug (UKC LJ)/ na EF prof. dr. Petra Došenović Bonča 1.10.2021 - 30.9.2023
Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec (PF UM)/ na EF prof. dr. Polona Domadenik Muren 1.9.2021 - 31.8.2023
Izgradnja in aplikacija analitičnega modela za povečanje blaginje v Sloveniji Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prof. dr. Polona Domadenik Muren 1.9.2021 - 28.2.2023
Digitalna preobrazba, industrija 4.0 in struktura slovenskega gospodarstva ter vpliv digitalizacije in uvajanja novih tehnologij na dolgoročno gospodarsko rast in vzdržnost javnih financ v Sloveniji Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Ministrstvo za Finance RS prof. dr. Tjaša Redek 1.9.2021 - 28.2.2023
Multidisciplinarna Analiza Prekarnega dela: pravni, ekonomski, socialni in zdravstveno varstveni vidiki (MAPA) Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prof. dr. Grega Strban/ na EF prof. dr. Polona Domadenik 1.4.2018 - 31.3.2020
Razvoj enotne metode za oceno koristi gradbenih in negradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Ministrstvo za okolje in prostor RS doc. dr. Andrej Kryžanowski/ na EF prof. dr. Aleksandar Kešeljević 1.4.2018 - 31.3.2019
Pregled in analiza razvojnih vizij in potencialov slovenskih mest za opredelitev ključnih ukrepov urbanega razvoja Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Ministrstvo za okolje in prostor RS prof. dr. Alenka Fikfak/ na EF prof. dr. Andreja Cirman 1.4.2018 - 31.3.2019
Smernice za management turističnih destinacij na podlagi modelov nosilnih zmogljivosti in turističnih tokov Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar 1.4.2018 - 30.9.2019
Učinkovitost upravljanja znanstveno-raziskovalnega sistema Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Simon Čadež 1.10.2016 - 30.9.2018
Na vrh strani