EF SEB LU logo

Ciljni raziskovalni projekti

(aktivni)

Naslov projekta (So)financer Vodja Trajanje projekta
Modeliranje vplačil novih virov lastnih sredstev EU po državah članicah Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Ministrstvo za finance prof. dr. Vasja Rant 1.10.2022 - 30.9.2025
Vpliv športne/gibalne aktivnosti na ekonomske in družbene stroške zdravja Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije doc. dr. Daša Farčnik 1.10.2022 - 30.9.2024
Opredelitev modela kazalnikov za spremljanje potenciala uvajanja UI v Sloveniji s pogloblajeno primerjalno analizo stanja v Sloveniji in v EU in multi-metodološko analizo stanja in trendov v Sloveniji Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo prof. dr. Tjaša Redek 1.10.2022 - 30.9.2024
Vpliv umetne inteligence na trg dela: ekonomska analiza, zmanjševanje kompetenčnega razkoraka in zagotavljanje delovnopravne zaščite Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo dr. Valentina Franca (FU UL)/na EF prof. dr. Polona Domadenik Muren 1.10.2022 - 30.9.2024

(zaključeni)

Naslov projekta (So)financer Vodja Trajanje projekta
Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec (PF UM)/ na EF prof. dr. Polona Domadenik Muren 1.9.2021 - 31.8.2023
Izgradnja in aplikacija analitičnega modela za povečanje blaginje v Sloveniji Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prof. dr. Polona Domadenik Muren 1.9.2021 - 28.2.2023
Digitalna preobrazba, industrija 4.0 in struktura slovenskega gospodarstva ter vpliv digitalizacije in uvajanja novih tehnologij na dolgoročno gospodarsko rast in vzdržnost javnih financ v Sloveniji Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), Ministrstvo za Finance RS prof. dr. Tjaša Redek 1.9.2021 - 28.2.2023
Multidisciplinarna Analiza Prekarnega dela: pravni, ekonomski, socialni in zdravstveno varstveni vidiki (MAPA) Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), Ministrstvo z adelo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prof. dr. Grega Strban/ na EF prof. dr. Polona Domadenik 1.4.2018 - 31.3.2020
Razvoj enotne metode za oceno koristi gradbenih in negradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), Ministrstvo za okolje in prostor RS doc. dr. Andrej Kryžanowski/ na EF prof. dr. Aleksander Kešeljević 1.4.2018 - 31.3.2019
Pregled in analiza razvojnih vizij in potencialov slovenskih mest za opredelitev ključnih ukrepov urbanega razvoja Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), Ministrstvo za okolje in prostor RS prof. dr. Alenka Fikfak/ na EF prof. dr. Andreja Cirman 1.4.2018 - 31.3.2019
Smernice za management turističnih destinacij na podlagi modelov nosilnih zmogljivosti in turističnih tokov Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar 1.4.2018 - 30.9.2019
Učinkovitost upravljanja znanstveno-raziskovalnega sistema Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Simon Čadež 1.10.2016 - 30.9.2018
Na vrh strani