Raziskovalni programi - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Raziskovalni programi

(aktivni)

Naslov projekta (So)financer Vodja Trajanje projekta
Trajnostna konkurenčnost slovenskega gospodarstva v evropskem in globalnem okviru Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS prof. dr. Nevenka Hrovatin 1.1.2018 - 31.12.2023
Izzivi vključujočega in trajnostnega razvoja v prevladujoči paradigmi ekonomskih in poslovnih znanosti Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS prof. dr. Vesna Žabkar 1.1.2018 - 31.12.2023
Izzivi vlagateljev, podjetij, finančnih institucij in države v negotovem evropskem gospodarskem okolju Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS prof. dr. Aljoša Valentinčič 1.1.2018 - 31.12.2023
Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS prof. dr. Vlado Dimovski 1.1.2018 - 31.12.2020
Digitalizacija kot gonilo trajnostnega razvoja posameznika, organizacij in družbe Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS prof. dr. Aleš Popovič 1.1.2019 - 31.12.2024
Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in družbeno-ekonomski vidiki Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS prof. dr. Borka Jerman Blažič (prof. dr. Tomaž Turk) 1.1.2019 - 31.12.2024
Razvojna strategija Slovenije kot članice EU Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS dr. Boris Majcen/na EF prof. dr. Jože Damijan 1.1.2020 - 31.12.2025

(zaključeni)

V arhivu ni projektov.

Dodatne informacije

Na vrh strani