EF SEB LU logo

Temeljni raziskovalni projekti

(aktivni)

Naslov projekta (So)financer Vodja Trajanje projekta
Razumevanje šibke povezanosti med velikostjo in produktivnostjo podjetij Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Sašo Polanec 1.1.2019 - 31.12.2023
Eko inovacije in krožno gospodarstvo-pot do bolj trajnostne in vključujoče prihodnosti: vloga demografskih sprememb in digitalizacije Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) dr. Jana Hojnik (FM KP)/ na EF prof. dr. Maja Konečnik Ruzzier 1.10.2021 - 30.9.2024
Vrednotenje varnosti kanabinoidov in pomen za javno zdravje in vedenje potrošnikov Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Metka Filipič (NIB)/ na EF izr. prof. dr. Mateja Kos Koklič 1.10.2021 - 30.9.2024
Omejitev agilnega dela: Preučevanje učinkov agilnosti na spanje in inovativnost Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Matej Černe 1.10.2022 - 30.9.2025
Investicije kot ključ do izgradnje trajnostnega podjetja: izgradnja teoretičnega modela in multi-metodološka empirična analiza Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) doc. dr. Tanja Istenič 1.10.2022 - 30.9.2025
Ali lahko energetska učinkovitost ublaži energetsko revščino v stanovanjskem sektorju? Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) dr. Janez Dolšak 1.10.2022 - 30.9.2024
Družbeno-ekonomske posledice rakavih obolenj z vidika posameznika in družbe ter analiza vpliva pandemije Covid-19 Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) dr. Ivica Ratoša (OI LJ)/ na EF prof. dr. Tjaša Redek 1.10.2022 - 30.9.2025
Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo-HEI-TRANSFORM Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) Izr. prof. dr. Sonja Ifko (FA UL)/ na EF prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar 1.10.2022 - 30.9.2025
Integriran pristop za hkratno reševanje okoljske in gospodarske krize Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) dr. Renata Slabe Erker (IER)/na EF prof. dr. Vesna Žabkar 1.10.2022 - 30.9.2025

(zaključeni)

Naslov projekta (So)financer Vodja Trajanje projekta
Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Rok Stergar (UL FF)/na EF doc. dr. Tamara Pavasović Trošt 1.9.2020 - 31.8.2023
Kvantitativna in kvalitativna analiza nereguliranih delov finančnega poročanja podjetij Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Igor Lončarski 1.9.2020 - 31.8.2023
Oblikovanje organizacije v digitalni dobi Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Matej Černe 1.9.2020 - 31.8.2023
Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanjem stanovanjskega sklada v vseživljenskih soseskah Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) ddr. David Bogataj/na EF prof. dr. Vlado Dimovski 1.7.2019 - 30.6.2022
Pravna in ekonomska analiza vpliva staranja prebivalstva na zakonodajo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) doc. dr. Gregor Dugar/na EF prof. dr. Igor Lončarski 1.7.2019 - 30.6.2022
Analiza in upravljanje prostorskih in družbenih učinkov mestnega turizma na primeru Ljubljane, Gradca in Maribora Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) doc. dr. Naja Marot/na EF prof. dr. Irena Ograjenšek 1.7.2019 - 30.6.2022
Pravo dolžnikov in upnikov-normativna in pravno empirična analiza Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) doc. dr. Jaka Cepec/na EF doc. dr. Rok Spruk 1.7.2019 - 30.6.2022
Okolju prijazno vedenje v turizmu Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar 1.7.2019 - 30.6.2022
Vpogled v temne plati tristranskega razmerja v delitveni ekonomiji Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) prof. dr. Barbara Culiberg 1.7.2019 - 30.6.2022
Razvoj socialne infrastrukture in storitev za izvajanje dolgotrajne oskrbe v skupnosti Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) ddr. David Bogataj/na EF prof. dr. Vlado Dimovski 1.7.2018 - 30.6.2021
Na vrh strani