Nagrade raziskovalcem - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Nagrada raziskovalcem za najboljši objavljeni članek

Z namenom spodbujanja kakovostnega raziskovalnega dela, Ekonomska fakulteta vsako leto podeljuje nagrade raziskovalcem za najboljši objavljeni članek v preteklem koledarskem letu.

Za nagrado se lahko potegujejo vsi, ki so se na članku podpisali z Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in so imeli v času podpisa pravico, se podpisovati z Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. Merilo za podelitev nagrad temelji na relativnih rangiranjih revij, v katerih je objavljen znanstveni članek po področjih, ki jih pokrivata SSCI in SCI indeksa in kot jih definira Thomson Reuters.

Nagrada raziskovalcem za najboljši objavljeni članek 2017

 • 1st Award: CULIBERG, Barbara, MIHELIČ, Katarina Katja (2017). The evolution of whistleblowing studies: a critical review and research agenda. Journal of business ethics, 143(4), 787-803.
 • 1st Award: BATISTIČ, Saša, ČERNE, Matej, VOGEL, Bernd (2017). Just how multi-level is leadership research?: a document co-citation analysis 1980-2013 on leadership constructs and outcomes. The Leadership quarterly: an international journal of political, social and behavioral science, 28(1), 86-103.
 • 1st Award: HAGSTEN, Eva, KOTNIK, Patricia (2017). ICT as facilitator of internationalisation in small- and medium-sized firms. Small business economics, 48(2), 431-446.

Nagrada raziskovalcem za najboljši objavljeni članek 2016

 • 1. Nagrada TASSABEHJI, Rana, HACKNEY, Raymond, POPOVIČ, Aleš (2016). Emergent digital era governance : enacting the role of the 'institutional entrepreneur' in transformational change. Government information quarterly : an international journal of policies, resources, services, and practices, Apr. 2016, Vol. 33, Iss. 2, str. 223-236.
 • 2. Nagrada: DOMADENIK, Polona, PRAŠNIKAR, Janez, SVEJNAR, Jan (2016). Political connectedness, corporate governance, and firm performance. Journal of business ethics, Dec. 2016, Vol. 139, Iss. 2, str. 411-428.
 • 2. Nagrada: KOS KOKLIČ, Mateja, KUKAR-KINNEY, Monika, VIDA, Irena (2016). Three-level mechanism of consumer digital piracy : development and cross-cultural validation. Journal of business ethics, 2016, Vol. 134, Iss. 1, str. 15-27.

Nagrada raziskovalcem za najboljši objavljeni članek 2015

 • ŽUPIČ, Ivan, ČATER, Tomaž. Bibliometric methods in management and organization. Organizational research methods, ISSN 1094-4281, 2015, vol. 18, iss. 3, str. 429-472.
 • ŠTIGLIC, Mitja, AGATZ, Niels, SAVELSBERGH, Martin, GRADIŠAR, Miro. The benefits of meeting points in ride-sharing systems. Transportation research. Part B, Methodological, ISSN 0191-2615. [Print ed.], Dec. 2015, vol. 82, str. 36-53.

Nagrada raziskovalcem za najboljši objavljeni članek 2014

 • 1. Nagrada: ČERNE, Matej, NERSTAD, Christina G. L., DYSVIK, Anders, ŠKERLAVAJ, Miha (2014). What goes around comes around : knowledge hiding, perceived motivational climate, and creativity. ISSN 0001-4273 ; 2014:57(1)172-192 Academy of Management journal. ISSN 0001-4273 ; 2014:57(1)172-192. DOI: 10.5465/amj.2012.0122
 • 1. Nagrada: MARQUES DA SILVA, Carlos, TRKMAN, Peter (2014). Business model : what it is and what it is not. Long range planning.,47(6)379-389. DOI:10.1016/j.lrp.2013.08.004
 • 1. Nagrada: LEE, Ronald, MASON, Andrew, SAMBT, Jože, et al. (2014) Is low fertility really a problem? : population aging, dependency, and consumption. Science, ISSN 1095-9203; 346( 6206)229-234. DOI: 10.1126/science.1250542

Nagrada raziskovalcem za najboljši objavljeni članek 2013

 • 1. Nagrada: SHARIFI TEHRANI, Mohammad, VERBIČ, Miroslav, CHUNG, Jin Young (2013). An analysis of adopting dual pricing for museums : the case of the national museum of Iran. Annals of tourism research. 43, 58-80. DOI: 10.1016/j.annals.2013.04.001
 • 2. Nagrada: KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica, DWYER, Larry (2013). An importance-performance analysis of sustainability factors for long-term strategy planning in Slovenian hotels. Journal of sustainable tourism. 21(3) 487-504. DOI: 10.1080/09669582.2012.713965

Nagrada raziskovalcem za najboljši objavljeni članek 2012

Nagrada raziskovalcem za najboljši objavljeni članek 2011

Nagrada raziskovalcem za najboljši objavljeni članek 2010

Nagrada raziskovalcem za najboljši objavljeni članek 2009

 

Nagrada raziskovalcem za najboljši objavljeni članek 2008

Čestitke vsem odličnim raziskovalcem!

Na vrh strani