Varstvo osebnih podatkov

  • Izjava o skladnosti poslovanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679) in obvestilo o obdelavi osebnih podatkov >>>
  • Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov >>>
  • Evidence obdelave osebnih podatkov, ki se vodijo na Univerzi v Ljubljani Ekonomski fakulteti ter Klasifikacijski načrt Univerze v Ljubljani >>>
  • Postopek uveljavljanja pravic posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov >>>

1. Izjava o skladnosti poslovanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani na področju obdelave in varstva osebnih podatkov

Izjava o skladnosti poslovanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679) in obvestilo o obdelavi osebnih podatkov


2. Pravilnik o varnosti obdelave osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani

>>>


3. Smernice za varstvo osebnih podatkov Univerze v Ljubljani

>>>


4. Smernice obdelave in varstva osebnih podatkov na UL EF

>>>


5. Informacije za zaposlene - obdelava osebnih podatkov - UL EF - ZVOP-2

>>>


6. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov – mag. Jure Jeklič, e-pošta: dpo@ef.uni-lj.si


7. Evidence obdelave osebnih podatkov

Evidence obdelave osebnih podatkov, ki se vodijo na Univerzi v Ljubljani Ekonomski fakulteti:


8. Izvajanje videonadzora


9. Postopek uveljavljanja pravic posameznikov

Postopek uveljavljanja pravic posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov – » Pravice posameznikov katerih osebni podatki se obdelujejo v sklopu izvajanja dejavnosti EF UL kot izhajajo iz veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov so sledeče:

  • preverjanje kateri podatki se obdelujejo,
  • pravica dostopa do vseh osebnih podatkov posameznika, ki zaproša za dostop,
  • popravljanje obdelovanih osebnih podatkov,
  • brisanje tistih osebnih podatkov katere EF UL obdeluje na podlagi danega soglasja posameznika,
  • prenos in nasprotovanje uporabi podatkov v primerih, ko je potrebno soglasje posameznika za obdelavo osebnih podatkov ter zahteva za omejitev take uporabe osebnih podatkov.

Za uveljavljanje teh pravic zadostuje podaja jasne zahteve preko e-poštnega sporočila na naslov: dpo@ef.uni-lj.si.

Posameznik ne more zahtevati uveljavljanja pravice do brisanja osebnih podatkov, nasprotovanja uporabi podatkov oz. omejitve take uporabe osebnih podatkov v primeru zakonsko predpisane in predvidene obdelave osebnih podatkov v okviru izvajanja javne službe EF UL.«


Na vrh strani