Skupaj smo boljši, močnejši in uspešnejši!

Na fakulteti delujejo mnoga društva, ki jih pri njihovem delovanju spodbuja in podpira Ekonomska fakulteta. Večina naših študentov je včlanjena vsaj v eno ali dve društvi in v njih aktivno deluje. Ker druge fakultete nimajo tako razvite kulture društev in organizacij, je vedno pogostejši trend, da naša društva postajajo vseslovenska in tako namenjena študentom vseh fakultet. Namen je združiti ambiciozne posameznike z idejami in tako razvijati njihov potencial. Oglejte si predstavitvene strani društev in poiščete tiste, ki najbolj ustrezajo vašim željam in ambicijam, ter se vanje včlanite.

ŠOEF logo

Študentska organizacija Ekonomske fakultete

je družba mladih, ambicioznih študentov, ki jih poleg študija zanima tudi medsebojno druženje in izvajanje projektov. Njihovo poslanstvo je študentom Ekonomske fakultete ponuditi najboljše projekte in storitve. Organizirajo izlete, izobraževalne delavnice, različne športne aktivnosti, zabavne in kulturne dogodke ter še mnogo več. Študentom poskušajo popestriti in olajšati obdobje študija. >>>

Management Group logo

Management Group

je neodvisna in neprofitna organizacija, ki na Ekonomski fakulteti obstaja že 15 let. Združuje študente in diplomante z različnih področij, ki si poleg teoretičnega znanja, pridobljenega na fakulteti, poskušajo v času študija pridobiti še praktičen vpogled na področje organizacije in vodenja projektov. Člani pridobijo pomembna znanja in poslovne izkušnje ter si s tem zagotovijo konkurenčno prednost in uspešnejši vstop v poslovni svet. >>>

ŠDEF logo

Športno društvo Ekonomske fakultete

Športno društvo Ekonomske fakultete (ŠDEF), se ukvarja z različnimi športnimi projekti, ki študentom zagotavljajo športne aktivnosti in nova spoznanja preko le teh. Poleg vseh projektov, ki jih ŠDEF izvede čez leto, se ŠDEF ukvarja tudi s promocijo športnih ekip, ki so na fakulteti aktivne in sodelujejo v Univerzitetnih tekmovanjih. ŠDEF skrbi, da se študentje udejstvujejo na različnih športnih področjih, ki jih veselijo in s tem pripomore k ugledu naše fakultete.

>>>
TopEF logo

TopEf

V društvu so pod mentorstvom prof. dr. Bogomirja Kovača zbrani najbolj ambiciozni študentje Ekonomske fakultete v Ljubljani ter tisti, ki jih vodi želja po večjem sodelovanju gospodarstva s študenti in izobraževalno sfero nasploh. Vodi jih vizija povezovanja ambicioznih in sposobnih študentov, da bi z združevanjem in nadgrajevanjem znanja pripomogli tako k razvoju slovenskega gospodarstva kot tudi večji konkurenčnosti svojih članov na trgu delovne sile. Od drugih društev se razlikuje po tem, da so bodoči člani vanj povabljeni pod določenimi pogoji. Med največjimi projekti društva je študentski poslovni hackathlon »Innovative All-nighter«, ki letno združi 300 študentov in 8 podjetij. Več info: http://innovativeallnighter.com/

Klub Š.E.F.

Klub Š.E.F.

je združenje študentov in bivših študentov Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki skupaj kreirajo mnoge uspešne športne, kulturne, zabavne in humanitarne dogodke. V Klubu Š.E.F. skrbimo za uspešno medsebojno sodelovanje, soustvarjanje projektov, prijateljski odnos ter pomoč pri študiju in zaposlovanju študentov Ekonomske fakultete v Ljubljani.

>>>
Študentska borza logo

Študentska borza

je organizacija, ki mlade izobražuje na finančno-borznem področju in opremlja člane z aktualnim znanjem in koristnimi veščinami. Na njihovi spletni strani se lahko preizkusiš v navideznem trgovanju in si prislužiš celo 300 EUR, sodeluješ v razpravah na forumih ali pa izpopolniš svoje znanje v Učilnici, izobraževalnem središču Študentske borze. >>>

Mladi projektni managerji logo

Mladi projektni managerji

Njihovo poslanstvo je združiti ambiciozne študente, ki želijo pridobiti praktično znanje z delom na projektih, in podjetij, ki želijo zaposlovati kader, ki se predhodno izkaže z aktivnim sodelovanjem na projektih. Prizadevajo si za promocijo projektnega managementa in pomagajo svojim članom pri njihovem poklicnem uveljavljanju ter sodelujejo pri projektih Združenja za projektni management Slovenija. >>>

Študentska sekcija DMS logo

Študentska sekcija Društva za marketing Slovenije

aktivno deluje že od leta 1994 in predstavlja močno študentsko združenje na področju marketinga v Sloveniji. Združuje posameznike, ki si želijo poglobiti svoje znanje o marketingu, s svojimi aktivnostmi izobražuje, prinaša nove izkušnje, znanja, vidike in s tem prispeva svoj delež na področje marketinške stroke. >>>

ŠPIK logo

Center za Študentsko Podjetništvo, Inovativnost in Kreativnost – ŠPIK

Njihovo poslanstvo je združiti ambiciozne študente, ki želijo pridobiti praktično znanje z delom na projektih, in podjetij, ki želijo zaposlovati kader, ki se predhodno izkaže z aktivnim sodelovanjem na projektih. Prizadevajo si za promocijo projektnega managementa in pomagajo svojim članom pri njihovem poklicnem uveljavljanju ter sodelujejo pri projektih Združenja za projektni management Slovenija. >>>

AIESEC logo

AIESEC

je po 62 letih delovanja največja organizacija, ki jo vodijo izključno mladi. V letih se je iz Evrope razširila na vseh pet celin, danes ima že 50 000 članov v 107 državah po vsem svetu. V AIESEC-u imajo člani svojo vlogo in položaj, za katerega sprejmejo odgovornost. Izberejo ga na osnovi tega, kar jih zanima ali kar bi radi počeli na svoji poklicni poti. Pri tem gre za vodenje določene funkcije, delo na projektu ali katero od drugih oblik aktivnega sodelovanja. >>>

Debatni klub logo

Debatni klub Ekonomske fakultete

Debatirati pomeni podpreti svoje stališče z logičnim konstruktom argumentov, ki se jih nato v kratkih govorih predstavi na kar najbolj razumljiv in prepričljiv način. Na debatnem klubu se učimo prav tega; moč argumentacije, retorike, pogajalskih spretnosti, predvsem pa debatiramo na aktualne tematike z vseh področij. Sodelujemo z večimi klubi Univerze v Ljubljani, se udeležujemo domačih in mednarodnih turnirjev, delavnic ter organiziramo javne debate in okrogle mize. >>>

PI-PL logo

Društvo poslovnih informatikov in poslovnih logistov

Je skupina, ki želi študentom zagotavljati dostopnost do aktualnih in specifičnih znanj, timskega dela, sodelovanje na projektih, s katerimi bodo pridobili konkretne praktične izkušnje in reference ter tako omogočiti uspešno kariero študentom Poslovne informatike in Poslovne logistike. Vizija društva je, da društvo do leta 2015 v Sloveniji postane prepoznavno okolje, ki spodbuja študente k udejstvovanju na področju poslovne informatike in poslovne logistike z razvijanjem lastnih konceptov ter timskih projektov.>>>

EF News

EF news

EF news je medij, ki v središče svojega poslanstva postavlja poročanje o aktualnem dogajanju na Ekonomski fakulteti ter v sliki in besedi prepleta zgodbe neposredno in posredno povezanih deležnikov fakultete.
Poročanje o aktualnih dogodkih na fakulteti, posredovanje znanja in izkušenj domačih in tujih deležnikov fakultete ter k prihodnosti in napredku usmerjene kolumne so vsebine, katerim s ponosom rečemo DA in vas vljudno vabimo, da postanete del njih.>>>

DŠRR logo

Društvo študentov računovodstva in revizije

Društvo študentov računovodstva in revizije deluje na področju davkov, računovodstva, revizije in financ ter informiranja. Organizira projekte katerih namen je ponuditi dodatno znanje, izkušnje in spretnosti. Odlikuje nas sodelovanje s podjetji, sproščena društvena atmosfera in predanost. Poslanstvo DŠRR je njenim članom zagotoviti konkurenčno prednost na trgu dela. Izstopi iz povprečja ter se nam pridruži.>>>

DFM logo

Društvo Finančnih Managerjev

Društvo Finančnih Managerjev je neprofitno društvo namenjeno izobraževanju študentov na finančnem področju, povezovanje študentov s profesorji in delodajalci ter izvajanje aktivnosti z namenom povezovanja članov društva. Z izvajanjem različnih poslovnih projektov, seminarjev, in okroglih miz z večjimi slovenskimi podjetji želimo pridobiti praktične izkušnje in poglobiti znanje pridobljeno med študijem. Če te zanima finančno področje in resno delo se nam pridruži.

GEP logo

Društvo GEP

Gibanje za ekonomsko pluralnost (GEP) je društvo, ki želi v razmerah teoretske hegemonije v ekonomski znanosti širiti prostor za alternativne teorije, ozavestiti neizogibno ideološko/vrednostno pogojevanje družbenih znanosti (in ekonomije kot ene izmed teh) ter spodbuditi altruistični vzgib. GEP aktivno deluje v spodbujanju metodološkega, teoretičnega in ideološkega pluralizma ekonomskih paradigem ter v interdisciplinarnem odpiranju ekonomske znanosti.

>>>

DSPV logo

Društvo študentk poslovnih ved

Društvo študentk poslovnih ved je bilo ustanovljeno z namenom povezovanja, izobraževanja in zastopanja študentk ekonomskih in poslovnih ved. Naš cilj je večje sodelovanje tako med študentkami Ekonomske fakultete kot tudi z že uveljavljenimi poslovnimi ženskami. Pridruži se nam, če nas želiš spoznati, izboljšati svoje mehke veščine, pridobiti praktične izkušnje dela na projektih ter z nami deliti tudi svoje znanje in ideje.

>>>

Na vrh strani