EF FELU logo

Razpisani zagovori zaključnih nalog

Zagovori magistrskih del

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
ANJA ŠAVRIN:
ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI UPORABE PAMETNIH OČAL ZA PODPORO NABIRANJU BLAGA V IZBRANEM PODJETJU
(mentor: dr. Peter Trkman)
predsednik:
dr. Mateja Drnovšek
član:
dr. Marko Jakšič
25.5.2018
ob 13.00
v P-006
KATARINA ADAMIČ:
IMPLEMENTACIJA ANALIZE DOBIČKONOSNOSTI KUPCEV V TRGOVINI NA DEBELO: PRIMER IZBRANEGA PODJETJA
(mentor: dr. Simon Čadež)
predsednik:
dr. Maja Zaman Groff
član:
dr. Barbara Mörec
25.5.2018
ob 12.00
v P-005
ANJA ŠALEHAR:
ANALIZA UKREPOV IN SPODBUD ZA BOLJŠE OBVLADOVANJE EKONOMSKEGA BREMENA SLADKORNE BOLEZNI TIPA 2 V SLOVENIJI
(mentor: dr. Petra Došenović Bonča)
predsednik:
dr. Maks Tajnikar
član:
dr. Darija Aleksić
28.5.2018
ob 11.00
v P-201
ANDREJA SKUBE:
ANALIZA TRŽENJA SLOVENIJE KOT TURISTIČNE DESTINACIJE
(mentor: dr. Mateja Bodlaj)
predsednik:
dr. Maja Konečnik Ruzzier
član:
dr. Barbara Čater
28.5.2018
ob 09.00
v P-201
KATARINA FERJANČIČ:
IMPROVING EMPLOYEE SATISFACTION AND PERFORMANCE THROUGH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: THE CASE OF A SELECTED MULTINATIONAL COMPANY
(mentor: dr. Nada Zupan)
predsednik:
dr. Katja Zajc Kejžar
član:
dr. Robert Kaše
28.5.2018
ob 13.00
v P-201
LEA MURN:
RAZVOJ KONCEPTA PAMETNE HIŠE S PRISTOPOM SOUSTVARJANJA VREDNOSTI
(mentor: dr. Tanja Dmitrović)
predsednik:
dr. Maja Konečnik Ruzzier
član:
dr. Barbara Čater
28.5.2018
ob 10.00
v P-201
TINA LAZAR:
POSLOVNA ANALIZA ŠPORTNEGA DOGODKA: PRIMER RALLY TEKMOVANJE
(mentor: dr. Marko Hočevar)
predsednik:
dr. Mojca Marc
član:
dr. Tomaž Čater
28.5.2018
ob 13.00
v P-119
JAKOB DÖLLER:
THE DIFFERENCE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT BETWEEN BIGGER AND SMALLER FIRMS
(mentor: dr. Matej Černe)
predsednik:
dr. Polona Domadenik
član:
dr. Robert Kaše
29.5.2018
ob 14.00
v P-013
EVA SEVER:
ENTREPRENEURSHIP AND OPEN INNOVATION IN CORPORATIONS AND START-UPS IN SLOVENIA
(mentor: dr. Matej Černe)
predsednik:
dr. Polona Domadenik
član:
dr. Aleša Saša Sitar
29.5.2018
ob 13:00
v P-013
POLONA GUL:
VPLIV NECARINSKIH UKREPOV NA MEDNARODNO TRGOVINO V AGROŽIVILSKEM SEKTORJU IN MOŽNOSTI ZA MEDNARODNO REGULATIVNO SODELOVANJE
(mentor: dr. Črt Kostevc)
predsednik:
dr. Katja Zajc Kejžar
član:
dr. Tamara Pavasović Trošt
30.5.2018
ob 11.00
v P-201
JASMINA LEVSTIK ŠOLN:
INDEKSNA ZAVAROVANJA V KMETIJSTVU
(mentor: dr. Aleš Ahčan)
predsednik:
dr. Igor Lončarski
član:
dr. Barbara Mörec
4.6.2018
ob 09.00
v P-201
JANA ŠTOKELJ:
DEJAVNIKI PORABNIKOVE VKLJUČENOSTI V BLAGOVNE ZNAMKE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH
(mentor: dr. Vesna Žabkar)
predsednik:
dr. Katja Zajc Kejžar
član:
dr. Barbara Čater
6.6.2018
ob 10.30
v Klubski sobi
ALJOŠA PAUREVIĆ:
INFRASTRUKTURA KOT NALOŽBENI RAZRED
(mentor: dr. Igor Lončarski)
predsednik:
dr. Aljoša Valentinčič
član:
dr. Aleš Berk Skok
7.6.2018
ob 09.00
v P-201
FRANCESCO CIGUI:
THE COST OF CAPITAL FOR HIGH-CAP EUROPEAN BANKS
(mentor: dr. Aljoša Valentinčič)
predsednik:
dr. Andreja Cirman
član:
dr. Denis Marinšek
7.6.2018
ob 15.50
v P-201

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o podiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o doktorskem študijskem programu

Na vrh strani