EF SEB LU logo

Razpisani zagovori zaključnih nalog

Zagovori doktorskih disertacij

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
HELENA BEŠTER:
NASLOVOM MOŽNOSTI UPORABE URAVNOTEŽENEGA SISTEMA KAZALNIKOV ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ V OKVIRU REŽIMA SOLVENTNOST II NA SLOVENSKEM ZAVAROVALNIŠKEM TRGU
(mentor: dr. Metka Tekavčič, dr. Irena Ograjenšek)
predsednik:
dr. Aleš Ahčan
član:
dr. Barbara Mörec, dr. Bojana Korošec
25.10.2019
ob 11.00
v doktorski sobi
MAJA HOSTA:
OKOLJSKO IN DRUŽBENO ODGOVORNE TRŽENJSKE STRATEGIJE Z VIDIKA MANAGERJEV IN PORABNIKOV
(mentor: dr. Vesna Žabkar)
predsednik:
dr. Irena Vida
član:
dr. Urša Golob Podnar, dr. Christina Sichtmann
28.10.2019
ob 10.30
v doktorski sobi

Zagovori magistrskih del

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
URŠA KREK:
REVIDIRANJE OBVEZNOSTI IN TERJATEV DO ZAPOSLENIH TER STROŠKOV DELA V OKVIRU REVIDIRANJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV: ANALIZA PRIMERA
(mentor: dr. Marjan Odar)
predsednik:
dr. Simon Čadež
član:
dr. Marko Hočevar
17.10.2019
ob 15.30
v P-201
MAJA KIMOVEC:
TRŽNI POTENCIAL NORDIJSKEGA CENTRA PLANICA
(mentor: dr. Maja Makovec Brenčič)
predsednik:
dr. Katja Zajc Kejžar
član:
dr. Tamara Pavasović Trošt
17.10.2019
ob 10.15
v P-213
KAJETANA TORNIČ:
RAZVIJANJE KOMPETENC PRI DIJAKIH
(mentor: dr. Nada Zupan)
predsednik:
dr. Tjaša Redek
član:
dr. Sandra Penger
17.10.2019
ob 10.00
v P-201
ALICA ŠKAPUR:
THE DETERMINANTS OF SME PERFORMANCE IN SELECTED CEE COUNTRIES
(mentor: dr. Črt Kostevc)
predsednik:
dr. Aleš Berk Skok
član:
dr. Katja Zajc Kejžar
18.10.2019
ob 09.00
v P-201
MATEVŽ KADAK:
VPLIV SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV NA TRŽENJE
(mentor: dr. Branko Korže)
predsednik:
dr. Polona Domadenik
član:
dr. Mitja Kovač
21.10.2019
ob 09.00
v P-014
BOJAN DIMOVSKI:
ANALIZA UČINKOVITOSTI IN TVEGANJ V PROCESIH ZDRUŽITEV IN PREVZEMOV PODJETIJ S POSEBNIM POUDARKOM NA NAFTNI INDUSTRIJI
(mentor: dr. Vlado Dimovski)
predsednik:
dr. Simon Čadež
član:
dr. Judita Peterlin
21.10.2019
ob 09.00
v P-119
ŠPELA KOLARIČ:
OBLIKOVANJE SISTEMA URAVNOTEŽENIH KAZALNIKOV V IZBRANEM DRUŠTVU
(mentor: dr. Marko Hočevar)
predsednik:
dr. Simon Čadež
član:
dr. Marko Jaklič
21.10.2019
ob 09.45
v P-119
SOMONA HODE:
VPLIV SODOBNE BEGUNSKE KRIZE NA TURIZEM V OBČINI ČRNOMELJ IN OBČINI BREŽICE
(mentor: dr. Kir Kuščer)
predsednik:
dr. Ljubica Knežević Cvelbar
član:
dr. Mitja Kovač
21.10.2019
ob 14.00
v P-201
ANDRIANA POPOVSKA:
MANAGEMENT OF HR PROCESSES: CURRENT IMPLEMENTATION AND FURTHER IMPROVEMENTS IN THE COMPANY COSMIC DEVELOPMENT
(mentor: dr. Mojca Indihar Štemberger)
predsednik:
dr. Jurij Jaklič
član:
dr. Talib Damij
21.10.2019
ob 11.00
v P-201
ZALA MINA GAVRIĆ:
VPLIV STARANJA PREBIVALSTVA NA GIBANJE IZDATKOV ZA ZDRAVILA V SLOVENIJI
(mentor: dr. Jože Sambt)
predsednik:
dr. Mitja Čok
član:
dr. Petra Došenović Bonča
21.10.2019
ob 09.00
v P-201
JANJA KASTELIC:
VPLIV POPRODAJNE LOGISTIKE NA ZADOVOLJSTVO STRANK – PRIMER PODJETJA ZA IZDELOVANJE GOSTINSKE OPREME
(mentor: dr. Peter Trkman)
predsednik:
dr. Jure Erjavec
član:
dr. Anton Manfreda
22.10.2019
ob 09.00
v P-210
LEA PRELOVŠEK:
ANALIZA VPLIVA KONSOLIDACIJE SKLADIŠČ IN ZUNANJEGA IZVAJANJA NA PROCESE V DISTRIBUCIJI
(mentor: dr. Marko Jakšič)
predsednik:
dr. Jure Erjavec
član:
dr. Peter Trkman
22.10.2019
ob 11.30
v P-210
MIŠEL MIHELJAK:
RAZISKAVA MOŽNOSTI IZBOLJŠAV V PROCESU NOTRANJEGA TRANSPORTA MATERIALA IZ SKLADIŠČA DO PROIZVODNIH LINIJ V PODJETJU HIDRIA AET
(mentor: dr. Marko Jakšič)
predsednik:
dr. Jure Erjavec
član:
dr. Peter Trkman
22.10.2019
ob 12.30
v P-210
KRISTINA ROTOVNIK:
ANALIZA STANJA DIGITALIZACIJE V OSKRBNIH VERIGAH V SLOVENSKIH PODJETJIH
(mentor: dr. Aleš Popovič)
predsednik:
dr. Jure Erjavec
član:
dr. Marko Jakšič
22.10.2019
ob 14.30
v P-201
KRISTINA PERKO:
SNOVANJE PROJEKTA NA PRIMERU PRENOVE DOSTOPA DO GEODETSKIH PODATKOV
(mentor: dr. Aleša Saša Sitar)
predsednik:
dr. Mojca Indihar Štemberger
član:
dr. Darija Aleksić
22.10.2019
ob 09.00
v P-201
IGOR JONČEVSKI IN UROŠ JARC:
AN ASSORTMENT PLANNING PROCESS ANALYSIS: THE CASES OF A NORWEGIAN AND A DUTCH RETAILER
(mentor: dr. Mojca Indihar Štemberger)
predsednik:
dr. Jure Erjavec
član:
dr. Anton Manfreda
22.10.2019
ob 10.00
v P-201
ROK PERPER:
ANALIZA UVEDBE OBLAČNE REŠITVE ZA MANAGEMENT ODNOSOV Z ODJEMALCI V PODJETJU BILBAN
(mentor: dr. Mojca Indihar Štemberger)
predsednik:
dr. Talib Damij
član:
dr. Anton Manfreda
22.10.2019
ob 11.15
v P-201
ANJA KOSMAČ:
TEHNOLOŠKE REŠITVE ZA SOOČANJE Z IZZIVI IN SPREMEMBAMI V ELEKTRODISTRIBUCIJSKIH PODJETJIH
(mentor: dr. Aleš Groznik)
predsednik:
dr. Jure Erjavec
član:
dr. Tomaž Turk
22.10.2019
ob 08.00
v P-210
MATEJ PETERNEL:
STRATEGIJA RAZVOJA NOGOMETNO-IZOBRAŽEVALNEGA INŠTITUTA 2019-2022
(mentor: dr. Adriana Rejc Buhovac)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Marko Hočevar
23.10.2019
ob 10.00
v P-201
BARBARA VRHOVNIK:
ANALIZA AVTENTIČNEGA VODENJA IN ČUJEČNOSTI NA PRIMERU PODJETJA IZ PANOGE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
(mentor: dr. Sandra Penger)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Melita Balas Rant
23.10.2019
ob 10.45
v P-201
GAŠPER KRŽIŠNIK:
S STRATEŠKO POVEZAVO DO VODILNE BLAGOVNE ZNAMKE NA SLOVENSKEM TRGU
(mentor: dr. Gregor Pfajfar)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Adriana Rejc Buhovac
23.10.2019
ob 09.15
v P-201
JAKOB IVANUŠIČ:
POMEN TEHNOLOGIJE VERIŽENJA PODATKOVNIH BLOKOV ZA KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
(mentor: dr. Marko Pahor)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Igor Lončarski
23.10.2019
ob 11.30
v P-201
MATJAŽ ZALOKAR:
ANALIZA PODJETNIŠKIH PRILOŽNOSTI V GRADBENIŠTVU MED GOSPODARSKO KRIZO
(mentor: dr. Mateja Drnovšek)
predsednik:
dr. Boštjan Antončič
član:
dr. Blaž Zupan
5.11.2019
ob 11.00
v P-201

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o podiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o doktorskem študijskem programu

Na vrh strani