EF FELU logo

Razpisani zagovori zaključnih nalog

Zagovori diplomskih del univerzitetnega študija

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
VESNA TRBOVC:
PRESOJANJE POSLOVANJA BANČNEGA KOMITENTA
(mentor: dr. Marko Hočevar)
predsednik:
dr. Branko Korže
član:
26.3.2018
ob 14.15
v P-201

Zagovori magistrskih del

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
MARIJA HABINC:
DAVČNA OLAJŠAVA GOSPODARSKIM DRUŽBAM KOT SPODBUDA ZA VLAGANJE V RAZISKAVE IN RAZVOJ V PRAVNEM REDU REPUBLIKE SLOVENIJE
(mentor: dr. Branko Korže)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Darja Peljhan
26.3.2018
ob 13.30
v P-201
ROBERT GARTNER:
ZAGOTAVLJANJE PODATKOV ZA SISTEM MERJENJA POSLOVNIH PROCESOV: PRIMER PRODUKCIJSKIH PROCESOV NA RADIU SLOVENIJA
(mentor: dr. Jurij Jaklič)
predsednik:
dr. Mojca Indihar Štemberger
član:
dr. Aleš Popovič
29.3.2018
ob 11.00
v P-201
TATJANA GABROVŠEK:
USKLAJEVANJE DELOVNIH IN DRUŽINSKIH OBVEZNOST: ANALIZA STALIŠČ MATER
(mentor: dr. Katarina Katja Mihelič)
predsednik:
dr. Irena Vida
član:
dr. Melita Balas Rant
29.3.2018
ob 14.00
v P-201
ANJA KOZLOVIČ:
VPLIV DENARNE POLITIKE NA TRG NEPREMIČNIN V SLOVENIJI
(mentor: dr. Igor Masten)
predsednik:
dr. Mitja Čok
član:
dr. Andreja Cirman
30.3.2018
ob 09.00
v P-201
SAMI RAJAI FARIS HAJ SAID:
USING SPREADSHEETS IN PRODUCTION PLANNING IN A PHARMACEUTICAL COMPANY
(mentor: dr. Jure Erjavec)
predsednik:
dr. Aleš Popovič
član:
dr. Roberto Henriques
3.4.2018
ob 11.00
v P-119
MIHA VICOZI:
VLOGA POSAMEZNIKA PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJSKE VARNOSTI
(mentor: dr. Tomaž Turk)
predsednik:
dr. Mojca Indihar Štemberger
član:
dr. Jure Erjavec
3.4.2018
ob 10.00
v P-201
URŠA FRANKO:
ANALIZA SPREMEMB UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O MEDBANČNIH PROVIZIJAH ZA KARTIČNE TRANSAKCIJE
(mentor: dr. Marko Košak)
predsednik:
dr. Aljoša Valentinčič
član:
dr. Aleš Berk Skok
5.4.2018
ob 08.00
v P-201
MOJCA MARIJA NAGLIČ:
VPLIV ZDRUŽEVANJA VZAJEMNIH SKLADOV NA NETO VPLAČILA
(mentor: dr. Aleš Berk Skok)
predsednik:
dr. Aljoša Valentinčič
član:
dr. Marko Košak
5.4.2018
ob 09.00
v P-201

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o podiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o doktorskem študijskem programu

Na vrh strani