EF FELU logo

Razpisani zagovori zaključnih nalog

Zagovori magistrskih del

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
KRISTINA FABJAN:
REVIZORJEVI POSTOPKI NA PODROČJU PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA
(mentor: dr. Mitja Kovač)
predsednik:
dr. Simon Čadež
član:
dr. Maja Zaman Groff
24.9.2018
ob 13.30
v P-201
KATARINA DRAGAR:
POMEN RAČUNOVODSKIH SERVISOV ZA ODLOČANJE MALIH PODJETNIKOV
(mentor: dr. Marko Hočevar)
predsednik:
dr. Simon Čadež
član:
dr. Mitja Kovač
24.9.2018
ob 12.30
v P-201
NADJA KERŽAN:
ANALIZA UPORABNIŠKE IZKUŠNJE NA PRIMERU SPLETNE TRGOVINE OKAY.SI
(mentor: dr. Mateja Bodlaj)
predsednik:
dr. Boštjan Antončič
član:
dr. Vesna Žabkar
24.9.2018
ob 12.00
v P-213
KATARINA MEZE:
NAPOVEDOVANJE POVPRAŠEVANJA ZA IZDELKE VSAKODNEVNE RABE: ANALIZA IZBRANEGA PRIMERA
(mentor: dr. Tanja Dmitrović)
predsednik:
dr. Barbara Čater
član:
dr. Liljana Ferbar Tratar
24.9.2018
ob 09.00
v P-201
SARA VODOPIVEC:
ANALIZA PREMOŽENJA BLAGOVNE ZNAMKE IZBRANEGA PODJETJA
(mentor: dr. Barbara Čater)
predsednik:
dr. Tanja Dmitrović
član:
dr. Mateja Bodlaj
24.9.2018
ob 10.00
v P-201
DAŠO GOMBOC:
ANALIZA POSLOVNE PRILOŽNOSTI ZA NASAD GOJI JAGOD
(mentor: dr. Boštjan Antončič)
predsednik:
dr. Jure Erjavec
član:
dr. Vlado Dimovski
24.9.2018
ob 10.00
v P-213
ŽIGA TOMŠIČ:
STRATEGIJA TRŽENJA PRVE SLOVENSKE NOGOMETNE LIGE
(mentor: dr. Barbara Čater)
predsednik:
dr. Jože Damijan
član:
dr. Igor Ivašković
24.9.2018
ob 12.30
v P-127
NIK RAŽMAN:
ANALIZA PODJETNIŠKE PRILOŽNOSTI NA PRIMERU PODJETJA ISTRA.SI
(mentor: dr. Boštjan Antončič)
predsednik:
dr. Patricia Kotnik
član:
dr. Vlado Dimovski
24.9.2018
ob 11.00
v P-213
ANNA GRAPULIN:
THE ROLE OF CDOS IN THE FINANCIAL CRISIS 2007 – 2008
(mentor: dr. Aleš Berk Skok)
predsednik:
dr. Igor Lončarski
član:
dr. Matjaž Črnigoj
24.9.2018
ob 09.30
v P-127
JANJA HUMAR:
SISTEM DODATKOV K PLAČAM JAVNIH USLUŽBENCEV IN PRAVNA UREDITEV EVIDENC O IZRABI DELOVNEGA ČASA
(mentor: dr. Jaka Cepec)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Mitja Kovač
24.9.2018
ob 11.45
v P-201
SARA NOVAK:
OBVLADOVANJE KIBERNETSKEGA TVEGANJA V RAČUNOVODSKIH SERVISIH
(mentor: dr. Sergeja Slapničar)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Tomaž Turk
24.9.2018
ob 13.30
v P-127
JURE KASTELIC:
DEJAVNIKI (NE)USPEHA UVEDBE KRIPTOVALUT KOT PLAČILNEGA SREDSTVA
(mentor: dr. Marko Pahor)
predsednik:
dr. Maja Konečnik Ruzzier
član:
dr. Tjaša Redek
25.9.2018
ob 12.00
v P-201
SILVIJA JAKUPOVIĆ:
KONKURENČNO POZICIONIRANJE BLAGOVNE ZNAMKE HERPATCH NA SLOVENSKEM IN HRVAŠKEM TRGU
(mentor: dr. Tomaž Kolar)
predsednik:
dr. Maja Konečnik Ruzzier
član:
dr. Tamara Pavasović Trošt
25.9.2018
ob 13.00
v P-201
ŠPELA VERBIČ SUSMAN:
RAZKRIVANJE INFORMACIJ O VLAGANJIH V KADROVSKE DEJAVNOSTI V SLOVENSKIH PODJETJIH
(mentor: dr. Adriana Rejc Buhovac)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Darija Aleksić
26.9.2018
ob 12.15
v P-213
BARBARA MALOVRH:
PROCES MANAGEMENTA SPREMEMB V FAZI UPADANJA PODJETJA STELKOM
(mentor: dr. Gregor Pfajfar)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Vlado Dimovski
26.9.2018
ob 10.00
v P-213
LUKA HRVATIN:
VIRI FINANCIRANJA IN PRIJAVA PROJEKTA NA EVROPSKI RAZPIS ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV EU
(mentor: dr. Gregor Pfajfar)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Vlado Dimovski
26.9.2018
ob 10.45
v P-213
MIHA KOSI FUKS:
RAZVOJ POSLOVNE STRATEGIJE DELAVSKE HRANILNICE V OBDOBJU 2019-2023
(mentor: dr. Adriana Rejc Buhovac)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Vlado Dimovski
26.9.2018
ob 11.30
v P-213
MARKO SKUBIC:
VIZUALIZACIJA VELIKIH PODATKOVNIH ZBIRK Z OMEJENIMI VIRI
(mentor: dr. Jurij Jaklič)
predsednik:
dr. Mojca Indihar Štemberger
član:
dr. Mirko Gradišar
27.9.2018
ob 09.00
v Klubski sobi
MONIKA ČURIN:
ANALIZA STANJA IN POSLOVNIH PRILOŽNOSTI UPORABE MASOVNIH PODATKOV V VELIKIH SLOVENSKIH PODJETJIH
(mentor: dr. Aleš Groznik)
predsednik:
dr. Mojca Indihar Štemberger
član:
dr. Mirko Gradišar
27.9.2018
ob 10.00
v Klubski sobi
TINA BLEIWEIS TRSTENIŠKA :
VPLIV FIZIČNE AKTIVNOSTI NA RAZPOLOŽENJE, SAMOSPOŠTOVANJE, SAMOUČINKOVITOST IN STRES PODJETNIKA POSAMEZNIKA TER POSREDNI VPLIV NA PODJETNIKOVO ZADOVOLJSTVO
(mentor: dr. Mateja Drnovšek)
predsednik:
dr. Boštjan Antončič
član:
dr. Judita Peterlin
5.10.2018
ob 13.00
v P-201
ANDREJ SEDEJ:
AN EMPIRICAL COMPARISON OF STRUCTURAL CREDIT RISK MODELS
(mentor: dr. Igor Lončarski)
predsednik:
dr. Mitja Čok
član:
dr. Aleš Ahčan
8.10.2018
ob 09.00
v P-201

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o podiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o doktorskem študijskem programu

Na vrh strani