EF FELU logo

Razpisani zagovori zaključnih nalog

Zagovori magistrskih del

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
TAMARA ŠMALJCELJ:
POVEZAVA ZADOLŽENOSTI IN INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI SLOVENSKIH GOSPODARSKIH DRUŽB
(mentor: dr. Sergeja Slapničar)
predsednik:
dr. Simon Čadež
član:
dr. Matjaž Koman
22.1.2018
ob 14.00
v P-201
ŽIGA POTREBUJEŠ:
ANALIZA SPLETNE PRISOTNOSTI MAJHNIH PODJETIJ V TRGOVINI NA DROBNO Z OPREMO ZA DOM V SLOVENIJI
(mentor: dr. Mateja Bodlaj)
predsednik:
dr. Boštjan Antončič
član:
dr. Barbara Čater
23.1.2018
ob 14.00
v P-201
PETRA KROPIVŠEK:
POMEN IN VLOGA EKONOMSKE DEMOKRACIJE V XXI. STOLETJU
(mentor: dr. Bogomir Kovač)
predsednik:
dr. Boštjan Antončič
član:
dr. Aleksandar Kešeljević
23.1.2018
ob 15.00
v P-201
ANKA RUPNIK:
KULTURNO-KREATIVNI TURIZEM V MUZEJSKI DEJAVNOSTI: ANALIZA STRATEŠKEGA MANAGEMENTA V MESTNEM MUZEJU IDRIJA
(mentor: dr. Matej Černe)
predsednik:
dr. Metka Tekavčič
član:
dr. Tomaž Čater
29.1.2018
ob 11.00
v Klubski sobi
JUKKA FRANS:
A FEASIBILITY ANALYSIS OF THE ENTRY OF BELGIAN BEERBRANDS ON THE SLOVENIAN MARKET
(mentor: dr. Gregor Pfajfar)
predsednik:
dr. Matevž Rašković
član:
PhD Tamara Pavasović Trošt
6.2.2018
ob 13.00
v P-201

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o podiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o doktorskem študijskem programu

Na vrh strani