EF SEB LU logo

Razpisani zagovori zaključnih nalog

Zagovori magistrskih del

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
SANJA ŠELIGO:
VPLIV DIGITALIZACIJE NA PROCES SPREJEMANJA ODLOČITEV V RAČUNOVODSTVU
(mentor: dr. Darija Aleksić)
predsednik:
dr. Simon Čadež
član:
dr. Katarina Katja Mihelič
22.10.2020
ob 08.30
v https://uni-lj-si.zoom.us/j/81802392851
VIDA MAVER:
INFLATION FORECASTING DRIVEN BY INFLATION EXPECTATIONS: A DYNAMIC MULTI-FACTOR MODEL
(mentor: dr. Igor Masten)
predsednik:
dr. Igor Lončarski
član:
dr. Matej Marinč
22.10.2020
ob 12.00
v https://uni-lj-si.zoom.us/j/81802392851
DAVID TAVŽELJ:
CHALLENGES OF MANAGING AN INTERNATIONAL NONPROFIT ORGANIZATION: THE CASE OF ICPE
(mentor: dr. Metka Tekavčič)
predsednik:
dr. Nevenka Hrovatin
član:
dr. Matej Lahovnik
23.10.2020
ob 11.00
v https://uni-lj-si.zoom.us/j/97897243481
ENRICO MARIA DI FLORA:
CO-CREATING A SMART TOURISM LOCAL SERVICE SYSTEM IN RURAL AREAS: A CASE STUDY FROM SOUTH ITALY
(mentor: dr. Anton Manfreda)
predsednik:
dr. Peter Trkman
član:
dr. Pedro Cabral
29.10.2020
ob 09.00
v https://uni-lj-si.zoom.us/j/317492657
BOŽIDAR JANJILOVIĆ:
UPORABA SODOBNE PREMOŽENJSKE TEORIJE PRI OPTIMIZACIJI PREMOŽENJA NAJPOMEMBNEJŠIH SVETOVNIH VALUT
(mentor: dr. Igor Lončarski)
predsednik:
dr. Aleš Berk Skok
član:
dr. Aljoša Valentinčič
29.10.2020
ob 14.00
v https://uni-lj-si.zoom.us/j/317492657
GAŠPER BRODNIK:
PRIMERJAVA DEJANSKIH STROŠKOV KAPITALA IZ TESTOV SLABITEV SREDSTEV IN STROŠKOV KAPITALA PO TRIFAKTORSKEM MODELU FAMA-FRENCH
(mentor: dr. Aljoša Valentinčič)
predsednik:
dr. Aleš Berk Skok
član:
dr. Igor Lončarski
29.10.2020
ob 15.00
v https://uni-lj-si.zoom.us/j/317492657
NAXHIE REXHEPI:
AN ANALYSIS OF OPPORTUNITIES FOR AND BARRIERS TO FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN KOSOVO
(mentor: dr. Tjaša Redek)
predsednik:
dr. Aleš Berk Skok
član:
dr. Andrej Sušjan
29.10.2020
ob 16.00
v https://uni-lj-si.zoom.us/j/317492657
ANDRAŽ VERLIČ:
ELECTRIC CARS AS A TECHNOLOGICAL DISRUPTION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
(mentor: dr. Andrej Sušjan)
predsednik:
dr. Tjaša Redek
član:
dr. Sonja Šlander Wostner
29.10.2020
ob 17.00
v https://uni-lj-si.zoom.us/j/317492657

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o podiplomskih študijskih programih

Na vrh strani