EF SEB LU logo

Razpisani zagovori zaključnih nalog

Zagovori magistrskih del

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
LUKA SOVDAT:
ANALIZA IZLOČANJA NOTRANJE LOGISTIKE ZUNANJEMU IZVAJALCU NA PRIMERU PODJETJA SALONIT ANHOVO
(mentor: dr. Aleš Groznik)
predsednik:
dr. Metka Tekavčič
član:
dr. Marko Hočevar
28.9.2023
ob 09.00
v P-201
MAŠA BERNIK:
OBLIKOVANJE INFORMACIJ ZA RAVNANJE Z OGLJIČNIM ODTISOM V PODJETJU DOMEL
(mentor: dr. Marko Hočevar)
predsednik:
dr. Metka Tekavčič
član:
dr. Aleš Groznik
28.9.2023
ob 10.00
v P-201
KATJA LUKANČIČ:
PRIMERJALNA ANALIZA POROČANJA O TRAJNOSTNEM RAZVOJU V IZBRANIH SLOVENSKIH PODJETJIH
(mentor: dr. Marko Hočevar)
predsednik:
dr. Metka Tekavčič
član:
dr. Mojca Marc
28.9.2023
ob 11.00
v P-201
ENA HADŽIOSMANOVIĆ:
NEW NORMAL LEADERSHIP AND WORK-LIFE BALANCE DURING AND AFTER COVID-19 AT THE BIG FOUR COMPANIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
(mentor: dr. Emir Kurtić)
predsednik:
dr. Nevenka Hrovatin
član:
dr. Nada Zupan
28.9.2023
ob 13.00
v https://uni-lj-si.zoom.us/j/94161587170
TAI HOZJAN IN ANŽE VODE:
ANALIZA RAZVOJA ELEKTRIČNE MOBILNOSTI V SLOVENIJI
(mentor: dr. Aleš Groznik)
predsednik:
dr. Jure Erjavec
član:
dr. Marko Jakšič
28.9.2023
ob 11.00
v P-201
LICIJA DANILOV:
ANALIZA ODLOČANJA PORABNIKOV PRI NAKUPU PNEVMATIK
(mentor: dr. Barbara Čater)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Tomaž Kolar
29.9.2023
ob 09.00
v P-201
ROK KALČIČ:
ANALIZA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE V NOVE PROIZVODNE LINIJE NA PRIMERU IZBRANEGA PODJETJA
(mentor: dr. Gregor Pfajfar)
predsednik:
dr. Maja Zalaznik (prej Makovec Brenčič)
član:
dr. Mojca Marc
2.10.2023
ob 11.00
v P-201
BLAŽ MALNAR:
ANALIZA TVEGANJ PRI VREDNOTENJU PODJETIJ
(mentor: dr. Igor Lončarski)
predsednik:
dr. Andreja Cirman
član:
dr. Riste Ichev
2.10.2023
ob 13.00
v P-201
URŠKA KOP BOHINEC:
OBVLADOVANJE NALOŽBENIH TVEGANJ S TRŽNO NEVTRALNIM PORTFELJEM
(mentor: dr. Igor Lončarski)
predsednik:
dr. Matej Marinč
član:
dr. Riste Ichev
2.10.2023
ob 14.00
v P-201
KLEMEN STEKLAČIČ:
RAZVOJ TRŽENJSKE STRATEGIJE NOGOMETNEGA KLUBA ARSENAL NA KITAJSKEM TRGU
(mentor: dr. Maja Zalaznik (prej Makovec Brenčič))
predsednik:
dr. Tomaž Čater
član:
dr. Barbara Čater
3.10.2023
ob 11.00
v P-201
PETRA KRPAN:
THE DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGY FOR A SELECTED SPORT BOOK ON THE CROATIAN MARKET
(mentor: dr. Maja Zalaznik (prej Makovec Brenčič))
predsednik:
dr. Tomaž Čater
član:
dr. Barbara Čater
3.10.2023
ob 11.45
v P-201
MAJA HROVAT:
ANALIZA DEJAVNIKOV SREČE MLADIH IN STAREJŠIH V SLOVENIJI
(mentor: dr. Tjaša Redek)
predsednik:
dr. Mitja Čok
član:
dr. Aleksandar Kešeljević
4.10.2023
ob 08.30
v P-201
ADRIANA MOTALN HOHLER:
IZZIVI INVESTIRANJA V KRIPTOVALUTE GLOBALNO IN V SLOVENIJI
(mentor: dr. Mojmir Mrak)
predsednik:
dr. Maja Zalaznik (prej Makovec Brenčič)
član:
dr. Vasja Rant
5.10.2023
ob 11.00
v P-119
TANJA STOJINOVIĆ:
PREMAGOVANJE STEKLENEGA STROPA ŽENSK NA VODILNIH POLOŽAJIH V RAZLIČNIH PANOGAH V SLOVENIJI
(mentor: dr. Tamara Pavasović Trošt)
predsednik:
dr. Maja Zalaznik (prej Makovec Brenčič)
član:
dr. Judita Peterlin
5.10.2023
ob 11:45
v P-119
ALJAŽ FUHRMANN:
AVTENTIČNO VODENJE IN MOTIVACIJA ZAPOSLENIH NA PRIMERU DEŽELNE BANKE SLOVENIJE
(mentor: dr. Sandra Penger)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Barbara Grah
5.10.2023
ob 12.00
v P-201
SARA KERN:
DRUŽBENA ODGOVORNOST NA PRIMERU PODJETJA GATEHUB
(mentor: dr. Matej Lahovnik)
predsednik:
dr. Mojca Indihar Štemberger
član:
dr. Simon Colnar
5.10.2023
ob 09.00
v P-201
MATIC TROBEC:
EKONOMSKA ANALIZA INVESTICIJE V AGROVOLTAIKO IN NJIHOV LOKACIJSKI POTENCIAL V SLOVENIJI
(mentor: dr. Nevenka Hrovatin)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Mojca Marc
5.10.2023
ob 11.00
v P-201
ROK HRIBŠEK:
SEGMENTACIJA SPLETNIH KUPCEV ŽIVIL
(mentor: dr. Vesna Žabkar)
predsednik:
dr. Polona Domadenik Muren
član:
dr. Barbara Čater
9.10.2023
ob 09.00
v P-201
MATEJ KURENT:
REVENUE IMPLICATIONS AND OPPORTUNITIES OF PSD2 DIRECTIVE FOR RETAIL BANKS
(mentor: dr. Marko Košak)
predsednik:
dr. Metka Tekavčič
član:
dr. Mitja Čok
12.10.2023
ob 09.00
v P-201

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o magistrskih študijskih programih

Na vrh strani