EF SEB LU logo

Razpisani zagovori zaključnih nalog

Zagovori diplomskih del univerzitetnega študija

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
MATEJA POČIVALŠEK:
STRATEŠKE ANALIZE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA OŠ BISTRICA OB SOTLI
(mentor: dr. Adriana Rejc Buhovac)
predsednik:
dr. Darja Peljhan
član:
9.9.2019
ob 10.30
v P-213

Zagovori magistrskih del

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
JAN FRANČEŠKIN:
IZGRADNJA NOVE ŠPORTNE BLAGOVNE ZNAMKE
(mentor: dr. Maja Konečnik Ruzzier)
predsednik:
dr. Irena Vida
član:
dr. Mateja Kos Koklič
28.8.2019
ob 11.00
v P-201
TJAŠA DERSTVENŠEK:
VLOGA PERSONALIZIRANEGA SPLETNEGA OGLAŠEVANJA V VEDENJU PORABNIKOV
(mentor: dr. Mateja Kos Koklič)
predsednik:
dr. Irena Vida
član:
dr. Maja Konečnik Ruzzier
28.8.2019
ob 12.00
v P-201
ALJA DRAKSLER:
ANALIZA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA: PRIMER SLOVENSKIH REGIJSKIH PARKOV
(mentor: dr. Kir Kuščer)
predsednik:
dr. Tanja Mihalič
član:
dr. Daša Farčnik
28.8.2019
ob 08.00
v P-201
MARUŠA REHBERGER:
VPLIV OBVESTILNIH PISEM IN OPOMNIKOV NA STOPNJO ODGOVORA
(mentor: dr. Irena Ograjenšek)
predsednik:
dr. Irena Vida
član:
dr. Jože Rovan
28.8.2019
ob 15.00
v P-201
BARBARA MIKLIČ:
UČINKI NOVEGA MEDNARODNEGA RAČUNOVODSKEGA STANDARDA 15 NA POSLOVNI IZID IN PREMOŽENJSKI POLOŽAJ PODJETJA
(mentor: dr. Metka Tekavčič)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Barbara Mörec
30.8.2019
ob 10.00
v Klubski sobi
IVA JANKOVIĆ:
ŠIRITEV IZBRANE BLAGOVNE ZNAMKE NA ŠPANSKI IN NIZOZEMSKI TRG
(mentor: dr. Tamara Pavasović Trošt)
predsednik:
dr. Maja Makovec Brenčič
član:
dr. Katja Zajc Kejžar
2.9.2019
ob 12.45
v P-201
NASTJA ILAR:
DEJAVNIKI SPODBUJANJA ZADOVOLJSTVA PRI DELU IN PRIPADNOSTI MILENIJCEV
(mentor: dr. Darija Aleksić)
predsednik:
dr. Maja Makovec Brenčič
član:
dr. Robert Kaše
2.9.2019
ob 11.00
v P-201
NINA NIĆIFOROVIĆ:
EMPLOYERS' WILLINGNESS TO HIRE SKILLED REFUGEES AND BARRIERS TO THEIR EMPLOYMENT IN TRANSITIONAL COUNTRIES – A CASE OF SERBIA AND NORTH MACEDONIA
(mentor: dr. Robert Kaše)
predsednik:
dr. Maja Makovec Brenčič
član:
dr. Darija Aleksić
2.9.2019
ob 12.00
v P-201
HANNA KOSLER:
OCENA VREDNOSTI LASTNIŠKO ZAPRTEGA PODJETJA S PRIMERJALNO ANALIZO PRISTOPOV ZA IZRAČUN KOEFICIENTA OBČUTLJIVOSTI NA TRŽNO GIBANJE
(mentor: dr. Aljoša Valentinčič)
predsednik:
dr. Andreja Cirman
član:
dr. Igor Lončarski
4.9.2019
ob 09.00
v P-201
KATJA SLOMŠEK:
ANALIZA KAKOVOSTI RAZKRITIJ O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI V LETNIH POROČILIH SLOVENSKIH PODJETIJ
(mentor: dr. Adriana Rejc Buhovac)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Maja Zaman Groff
9.9.2019
ob 09.00
v P-201
PIA PETROVČIČ:
IZZIVI MERJENJA UČINKOV NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ: PRIMER DRUŠTVA ZA ZAŠČITO ŽIVALI
(mentor: dr. Adriana Rejc Buhovac)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Maja Zaman Groff
9.9.2019
ob 09.45
v P-201
JURE BREGANT:
USREDSTVOVANJE STROŠKOV RAZISKAV IN RAZVOJA
(mentor: dr. Mojca Marc)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Darja Peljhan
9.9.2019
ob 13.00
v P-201
JERNEJA KMETIČ:
MANAGEMENT SPREMEMB V JAVNEM SEKTORJU REPUBLIKE SLOVENIJE
(mentor: dr. Tomaž Čater)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Igor Ivašković
10.9.2019
ob 11.30
v P-008
MARIJA OVEN:
AVTENTIČNO VODENJE IN ZAVZETOST ZAPOSLENIH NA PRIMERU PODJETJA JE & GR
(mentor: dr. Sandra Penger)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Aleša Saša Sitar
10.9.2019
ob 10.00
v P-008
KLAVDIJA PAVLOVIĆ:
AVTENTIČNO VODENJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU ZARA
(mentor: dr. Sandra Penger)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Aleša Saša Sitar
10.9.2019
ob 10.45
v P-008
DEJAN LAZIĆ:
EXPLORING THE LONG WORKING HOURS PHENOMENON IN COLOMBIAN COMPANIES
(mentor: dr. Robert Kaše)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Nada Zupan
10.9.2019
ob 12.15
v P-008
BARBARA GORENC:
ANALIZA UPORABE KONTROLINGA V PODJETJIH JUGOVZHODNE SLOVENIJE
(mentor: dr. Tomaž Čater)
predsednik:
dr. Mojca Indihar Štemberger
član:
dr. Marko Hočevar
10.9.2019
ob 10.30
v P-213
JURE TRTNIK:
ANALIZA DRUŽBENIH UČINKOV UVEDBE ELEKTRIČNIH VOZIL V SLOVENIJI
(mentor: dr. Maks Tajnikar)
predsednik:
dr. Mateja Drnovšek
član:
dr. Darja Peljhan
11.9.2019
ob 10.00
v P-201
GREGOR HORVAT:
THE USE OF RELATIVE VALUATION MULTIPLES IN IDENTIFYING UNDERVALUED STOCKS
(mentor: dr. Igor Lončarski)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Aleš Berk Skok
13.9.2019
ob 09.00
v P-201
LUCIJA KORBAR:
TRŽENJE TURISTIČNIH DESTINACIJ S POMOČJO MNENJSKIH VPLIVNEŽEV
(mentor: dr. Maja Konečnik Ruzzier)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Tomaž Kolar
13.9.2019
ob 09.45
v P-201
TINA STOJANOVSKI:
POZICIONIRANJE BLAGOVNE ZNAMKE PRI UVAJANJU NOVIH IZDELKOV: PRIMER ENERGETIKE CELJE
(mentor: dr. Barbara Čater)
predsednik:
dr. Metka Tekavčič
član:
dr. Mateja Bodlaj
20.9.2019
ob 09.00
v P-201

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o podiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o doktorskem študijskem programu

Na vrh strani