EF FELU logo

Razpisani zagovori zaključnih nalog

Zagovori doktorskih disertacij

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
EDITA BEČIĆ:
TVEGANJA IN SPODBUDE V FRANŠIZNIH POGODBAH
(mentor: dr. Matej Lahovnik, dr. Ilan Alon)
predsednik:
dr. Metka Tekavčič
član:
dr. Darja Peljhan, dr. Tamara Milenković-Kerković
7.4.2017
ob 10.00
v P-201
MIHA PREBIL:
IDENTIFIKACIJA KLJUČNIH ELEMENTOV DIZAJNERSKEGA NAČINA RAZMIŠLJANJA, KI SPODBUJAJO INOVACIJSKO AKTIVNOST
(mentor: dr. Mateja Drnovšek)
predsednik:
dr. Marko Jaklič
član:
dr. Anja Svetina Nabergoj, dr. Qing Miao
18.4.2017
ob 15.00
v P-201

Zagovori magistrskih del

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
KAROLINA KOREN:
VPLIV ENERGETSKIH IZKAZNIC STAVB NA TRANSAKCIJSKE CENE NEPREMIČNIN
(mentor: dr. Nevenka Hrovatin)
predsednik:
dr. Mojca Indihar Štemberger
član:
dr. Jelena Zorić
31.3.2017
ob 12.00
v P-201
LABEAT MUSTAFA:
THE IMPACT OF CEFTA MEMBERSHIP ON ALBANIA´S IMPORTS
(mentor: dr. Črt Kostevc)
predsednik:
dr. Gregor Pfajfar
član:
dr. Katja Zajc Kejžar
31.3.2017
ob 08.15
v P-201
SARA CERLINI:
ANALIZA MOTIVACIJE IN PRIPADNOSTI ZAPOSLENIH NA PRIMERU IZBRANE KIRURŠKE KLINIKE
(mentor: dr. Sandra Penger)
predsednik:
dr. Vlado Dimovski
član:
dr. Katarina Katja Mihelič
3.4.2017
ob 14.00
v P-201
ADI ZUKA IN ALEKSANDRA ZONJIĆ:
AN ANALYSIS OF TOURIST MOTIVATION IN SHARING ECONOMY: AN EMPIRICAL ANALYSIS
(mentor: dr. Tanja Mihalič)
predsednik:
dr. Ljubica Knežević Cvelbar
član:
dr. Marko Pahor
3.4.2017
ob 08.00
v P-201
SARA BLEIWEIS TRSTENIŠKA :
MANAGEMENT DOGODKA: ANALIZA STALIŠČ O NAČRTOVANJU POROKE V SLOVENIJI
(mentor: dr. Katarina Katja Mihelič)
predsednik:
dr. Vlado Dimovski
član:
dr. Sandra Penger
3.4.2017
ob 15.00
v P-201
SIMONA ZDEŠAR:
ANALIZA NADZORNE FUNKCIJE ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
(mentor: dr. Petra Došenović Bonča)
predsednik:
dr. Maks Tajnikar
član:
dr. Jaka Cepec
4.4.2017
ob 10.00
v P-201
BORUT VALENTINČIČ:
KREDITNO TOČKOVANJE KOMITENTOV V LIZING PODJETJIH
(mentor: dr. Marko Košak)
predsednik:
dr. Aljoša Valentinčič
član:
dr. Vasja Rant
5.4.2017
ob 11.00
v P-201
URŠA PIRIH:
OBLIKOVANJE NOTRANJIH TRANSFERNIH CEN IN MERJENJE DOBIČKONOSNOSTI POSLOVNIH ENOT V BANKAH
(mentor: dr. Marko Košak)
predsednik:
dr. Igor Lončarski
član:
dr. Vasja Rant
5.4.2017
ob 12.00
v P-201
MARKO JESIH:
UČINKOVITOST ČRPANJA EVROPSKIH KOHEZIJSKIH SREDSTEV: PRIMER OBČINE SEVNICA
(mentor: dr. Črt Kostevc)
predsednik:
dr. Irena Vida
član:
dr. Jože Damijan
18.4.2017
ob 14.00
v Klubski sobi
ASJA BORZATTA:
INOVATIVNI NAČINI TRŽENJSKEGA KOMUNICIRANJA V NOVONASTALI MIKROPIVOVARNI BRU KRU
(mentor: dr. Mateja Bodlaj)
predsednik:
dr. Irena Vida
član:
dr. Barbara Culiberg
18.4.2017
ob 15.00
v Klubski sobi
PETAR GIDAKOVIĆ:
ZAZNANA PRAVIČNOST IN ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV Z REŠEVANJEM PRITOŽB
(mentor: dr. Barbara Čater)
predsednik:
dr. Irena Vida
član:
dr. Tomaž Kolar
18.4.2017
ob 10.00
v P-201
TINE BERGINC:
SKUPINSKI NAKUPI KOT OBLIKA POSPEŠEVANJA PRODAJE
(mentor: dr. Vesna Žabkar)
predsednik:
dr. Irena Vida
član:
dr. Tanja Dmitrović
18.4.2017
ob 11.00
v P-201
ANŽE ZALOKAR:
ETIČNO ODLOČANJE SLOVENSKIH PORABNIKOV PRI NAKUPU OBLAČIL
(mentor: dr. Mateja Kos Koklič)
predsednik:
dr. Irena Vida
član:
dr. Tanja Dmitrović
18.4.2017
ob 12.00
v P-201
ALEKSANDAR LAZAREVSKI:
STOCK VALUATION MODEL ERRORS AND EFFICIENT FRONTIERS ON CAPITAL MARKETS
(mentor: dr. Aljoša Valentinčič)
predsednik:
dr. Andreja Cirman
član:
dr. Aleš Berk Skok
3.5.2017
ob 13.00
v P-201

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o podiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o doktorskem študijskem programu

Na vrh strani