EF FELU logo

Razpisani zagovori zaključnih nalog

Zagovori magistrskih del

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
ČRTOMIR DEBELJAK:
PRENOVA PROCESOV POSLOVANJA SKLADNA S SMERNICAMI STANDARDOV VODENJA KAKOVOSTI
(mentor: dr. Andrej Kovačič)
predsednik:
dr. Mojca Indihar Štemberger
član:
dr. Tomaž Turk
20.11.2017
ob 13.00
v P-201
SANDRA ČUK:
STRES NA DELOVNEM MESTU IN NJEGOVO OBVLADOVANJE: ANALIZA NA PRIMERU FINANČNEGA URADA
(mentor: dr. Jana Žnidaršič)
predsednik:
dr. Mateja Drnovšek
član:
dr. Melita Balas Rant
21.11.2017
ob 11.00
v P-007
VLASTA KNEZ:
PRIMERJAVA SEDANJEGA IN PREDVIDENEGA MEDNARODNEGA RAČUNOVODSKEGA STANDARDA O NAJEMIH
(mentor: dr. Marjan Odar)
predsednik:
dr. Sergeja Slapničar
član:
dr. Barbara Mörec
22.11.2017
ob 12.00
v P-128
ANA TRILLER:
OCENJEVANJE SPOSOBNOSTI IN PRIMERNOSTI ČLANOV UPRAVE ZAVAROVALNICE
(mentor: dr. Barbara Mörec)
predsednik:
dr. Sergeja Slapničar
član:
dr. Marjan Odar
22.11.2017
ob 12.45
v P-128
VANJA ČAS:
TRAJNOSTNO TRŽENJE IN KONKURENČNE PREDNOSTI NA PRIMERU MLEKARNE CELEIA
(mentor: dr. Vesna Žabkar)
predsednik:
dr. Irena Vida
član:
dr. Mateja Kos Koklič
22.11.2017
ob 11.00
v P-201
MOJCA ČERPNJAK IN TAJA OREMUŽ:
VPLIV ZAZNAVE DRUŽBENO ODGOVORNEGA PODJETJA NA NAKUPNE ODLOČITVE PORABNIKOV
(mentor: dr. Vesna Žabkar)
predsednik:
dr. Irena Vida
član:
dr. Mateja Kos Koklič
22.11.2017
ob 11.45
v P-201
TANJA OPEKA:
MOŽNOSTI INFORMATIZACIJE TOVORNEGA LISTA V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
(mentor: dr. Andrej Kovačič)
predsednik:
dr. Jure Erjavec
član:
dr. Peter Trkman
22.11.2017
ob 12.00
v Klubski sobi
ANITA KOLARŽIK:
ALOKACIJA KAPITALA V OKVIRU SOLVENTNOSTI II
(mentor: dr. Aleš Ahčan)
predsednik:
dr. Jure Erjavec
član:
dr. Marko Pahor
22.11.2017
ob 13.00
v Klubski sobi

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o podiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o doktorskem študijskem programu

Na vrh strani