EF SEB LU logo

Razpisani zagovori zaključnih nalog

Zagovori diplomskih del univerzitetnega študija

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
ANA MAVRETIĆ:
DIVESTMENT FROM RUSSIA IN THE WAKE OF THE 2022 INVASION OF UKRAINE: ANALYSIS OF CORPORATE DISCOURSE
(mentor: dr. Anastas Vangeli)
predsednik:
dr. Katja Zajc Kejžar
član:
22.3.2023
ob 10.00
v P-201

Zagovori magistrskih del

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
JAKOB RAJBAR:
ANALIZA AVTENTIČNEGA VODENJA IN ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH V PODJETJU MEBLO INT
(mentor: dr. Sandra Penger)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Simon Colnar
21.3.2023
ob 12.00
v P-201
JAN BOŽIČ:
MANAGEMENT TRAJNOSTNIH VIROV ENERGIJE ZA PRIHODNOST MOBILNOSTI
(mentor: dr. Tomaž Čater)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Darja Peljhan
21.3.2023
ob 12.45
v P-201
MAŠA ŽNIDARŠIČ:
AN ANALYSIS OF GENDER GAPS AND THE LEAKY PIPELINE IN THE ACADEMIC FIELDS OF ECONOMICS AND BUSINESS IN SLOVENIA
(mentor: dr. Tamara Pavasović Trošt)
predsednik:
dr. Maja Zalaznik (prej Makovec Brenčič)
član:
dr. Mojca Bavdaž
22.3.2023
ob 12.15
v P-201
MARTINA EFTIMOVA:
THE IMPACT OF DIGITAL NUDGES ON CONSUMER ONLINE PURCHASING
(mentor: dr. Mateja Kos Koklič)
predsednik:
dr. Maja Zalaznik (prej Makovec Brenčič)
član:
dr. Tomaž Kolar
22.3.2023
ob 13.00
v P-201
ERIK FABIJAN:
SUBJEKTIVNO VREDNOTENJE MOŽNOSTI FLEKSIBILNEGA DELA
(mentor: dr. Robert Kaše)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Judita Peterlin
23.3.2023
ob 10.00
v P-201
DOMEN PAVLOVIČ:
POMEN OBSEGA DELA OD DOMA IN MOŽNOSTI IZBIRE UREDITVE DELA OD DOMA ZA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH NA PRIMERU IZBRANEGA PODJETJA
(mentor: dr. Robert Kaše)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Judita Peterlin
23.3.2023
ob 11.00
v P-201
MATEJ SUŠEC:
DEJAVNIKI VZPOSTAVITVE SISTEMA JAVNE IZPOSOJE KOLES NA GORSKI DESTINACIJI: PRIMER KRANJSKE GORE
(mentor: dr. Daša Farčnik)
predsednik:
dr. Tanja Mihalič
član:
dr. Tanja Istenič
27.3.2023
ob 08.00
v P-201
DANIELA TANCIK:
ANALIZA RAZLIK MANAGEMENTA INFORMACIJSKIH PROJEKTOV MED ZAKONODAJNO IN POSLOVNO OSNOVANIMI PROJEKTI V FINANČNI INSTITUCIJI
(mentor: dr. Mojca Indihar Štemberger)
predsednik:
dr. Jurij Jaklič
član:
dr. Tomaž Turk
28.3.2023
ob 12.00
v P-201
DANAJA STASJA HLUPIČ:
ANALIZA IN SPREMINJANJE ORGANIZACIJE V OBDOBJU PANDEMIJE COVID-19 NA PRIMERU TURISTIČNE AGENCIJE PALMA
(mentor: dr. Aleša Saša Sitar)
predsednik:
dr. Jure Erjavec
član:
dr. Katarina Katja Mihelič
28.3.2023
ob 13.00
v P-201
ANA PAVLOVA:
AN ANALYSIS AND IMPLEMENTATION OF CONTENT MARKETING STRATEGY: THE CASE OF "SPORT GARAGE"
(mentor: dr. Mateja Kos Koklič)
predsednik:
dr. Mojca Indihar Štemberger
član:
dr. Tomaž Kolar
3.4.2023
ob 10.00
v P-201

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o podiplomskih študijskih programih

Na vrh strani