EF FELU logo

Razpisani zagovori zaključnih nalog

Zagovori diplomskih del univerzitetnega študija

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
FRANCI KOKALJ:
BANČNIŠTVO V SENCI IN GLOBALNA FINANČNA KRIZA
(mentor: dr. Sonja Šlander Wostner)
predsednik:
dr. Tjaša Redek
član:
25.1.2017
ob 09.00
v P-201

Zagovori magistrskih in specialističnih del

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
ALJAŽ TRENTA:
MERJENJE USPEŠNOSTI POSLOVANJA V DINAMIČNEM OKOLJU – EVOLUCIJSKI IN TRAJNOSTNI VIDIK SODOBNIH SISTEMOV MERJENJA USPEŠNOSTI POSLOVANJA
(mentor: dr. Adriana Rejc Buhovac)
predsednik:
dr. Vlado Dimovski
član:
dr. Darja Peljhan
23.1.2017
ob 14.00
v P-201
ŠPELA PREŠEREN:
VLOGA NOSTALGIJE PRI ODLOČANJU PORABNIKOV V SLOVENIJI
(mentor: dr. Mateja Kos Koklič)
predsednik:
dr. Irena Vida
član:
dr. Tanja Dmitrović
23.1.2017
ob 10.00
v P-201
MAJA KEZIĆ:
ANALIZA MOTIVACIJE IN TIMSKEGA DELA NA PRIMERU VRTCA KEKEC GROSUPLJE
(mentor: dr. Sandra Penger)
predsednik:
dr. Vlado Dimovski
član:
dr. Adriana Rejc Buhovac
23.1.2017
ob 12.00
v P-201
LULE CANOLLI IN VESA RADONIQI:
THE DETERMINANTS OF PROFITABILITY IN KOSOVO’S BANKING SECTOR
(mentor: dr. Aljoša Valentinčič)
predsednik:
dr. Andreja Cirman
član:
dr. Marko Košak
25.1.2017
ob 13.00
v P-119

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o podiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o doktorskem študijskem programu

Na vrh strani