EF FELU logo

Razpisani zagovori zaključnih nalog

Zagovori doktorskih disertacij

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
TINA GOLOB ŠUŠTERŠIČ:
MOBILNOST DELOVNE SILE, PRENOS ZNANJA IN UČINKI PRELIVANJA (WORKER MOBILITY, KNOWLEDGE TRANSFER AND SPILLOVERS)
(mentor: dr. Katja Zajc Kejžar)
predsednik:
dr. Črt Kostevc
član:
dr. Polona Domadenik, dr. Anže Burger
23.6.2017
ob 09.00
v klubski sobi

Zagovori diplomskih del univerzitetnega študija

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
KATARINA BIZJAK:
NEOPREDMETENOST STORITVE: HITRO UČENJE TUJIH JEZIKOV V HOLISTIČNEM CENTRU KARNION
(mentor: dr. Barbara Culiberg)
predsednik:
dr. Tomaž Kolar
član:
29.6.2017
ob 15.45
v P-210

Zagovori magistrskih del

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
KATJA PODREPŠEK IN MARTIN VIRAG:
IZZIVI MANAGEMENTA TALENTOV GLEDE NA ZAPOSLITVENA PRIČAKOVANJA GENERACIJE Y
(mentor: dr. Nada Zupan)
predsednik:
dr. Vlado Dimovski
član:
dr. Katarina Katja Mihelič
26.6.2017
ob 15.45
v P-201
NIKOLA BRKOVIĆ:
HOW TO SUCCESSFULLY MANAGE PEOPLE IN A SPORTS ORGANIZATION: A MANAGERIAL PERSPECTIVE
(mentor: dr. Vlado Dimovski)
predsednik:
dr. Nada Zupan
član:
dr. Tomaž Čater
26.6.2017
ob 14.00
v P-201
NATAŠA LAZAR:
RAZVIJANJE STRATEGIJE V IZBRANEM PODJETJU
(mentor: dr. Tomaž Čater)
predsednik:
dr. Vlado Dimovski
član:
dr. Nada Zupan
26.6.2017
ob 15.00
v P-201
ALEKSANDRA RIBIČ:
ANALIZA PROCESA MANAGEMENTA PRODAJNEGA OSEBJA V MALEM PODJETJU
(mentor: dr. Nada Zupan)
predsednik:
dr. Irena Vida
član:
dr. Robert Kaše
28.6.2017
ob 10.00
v P-201
INGRID KORBAR:
ZASTOPANOST PROSTOVOJSTVA PO PANOGAH IN DELOVNIH MESTIH: PRIMERJAVA V IZBRANIH DRŽAVAH OECD
(mentor: dr. Robert Kaše)
predsednik:
dr. Boštjan Antončič
član:
dr. Nada Zupan
28.6.2017
ob 11.00
v P-201
MANCA ŽERJAV:
ANALIZA ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI MLADIH V SLOVENIJI PO KONČANEM VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU
(mentor: dr. Marko Jaklič)
predsednik:
dr. Gregor Pfajfar
član:
dr. Melita Balas Rant
29.6.2017
ob 15.00
v P-213
MAJA MAJER:
ANALIZA TRŽENJSKIH PLACEBO UČINKOV NA ZAZNAVO OKUSA
(mentor: dr. Tomaž Kolar)
predsednik:
dr. Irena Vida
član:
dr. Barbara Culiberg
29.6.2017
ob 15.00
v P-201
ELINA KOMLANC:
THE ROLE OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS IN CONSUMER ETHNOCENTRISM IN UKRAINE
(mentor: dr. Irena Vida)
predsednik:
dr. Gregor Pfajfar
član:
dr. Tanja Dmitrović
29.6.2017
ob 16.00
v P-201
MAŠA ŠTRAVS:
ANALIZA ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI IN DELOVNE STORILNOSTI V IZBRANEM PODJETJU
(mentor: dr. Judita Peterlin)
predsednik:
dr. Vlado Dimovski
član:
dr. Sandra Penger
3.7.2017
ob 12.00
v P-201
ŠPELA ROŽIČ:
ANALIZA DEJAVNIKOV USPEŠNOSTI STARTUP PODJETIJ
(mentor: dr. Tea Petrin)
predsednik:
dr. Boštjan Antončič
član:
dr. Patricia Kotnik
4.7.2017
ob 12.00
v P-201
MELITA JELOVČAN:
ANALIZA MOTIVACIJE IN TIMSKEGA DELA NA PRIMERU OŠ »JOŽETA KRAJCA« RAKEK
(mentor: dr. Sandra Penger)
predsednik:
dr. Mojca Indihar Štemberger
član:
dr. Melita Balas Rant
4.7.2017
ob 13.00
v P-201
MILOŠ NAKIĆENOVIĆ:
IZBOLJŠANJE POSLOVANJA IZBRANEGA DRUŽINSKEGA MIKRO PODJETJA
(mentor: dr. Jaka Vadnjal)
predsednik:
dr. Boštjan Antončič
član:
dr. Alenka Slavec
4.7.2017
ob 09.00
v P-201
GAŠPER KARANTAN VOZEL:
POVEČANJE ZRELOSTI MANAGEMENTA POSLOVNIH PROCESOV V RASTOČIH PODJETJIH: PRIMER PROCESA RAZVOJA PROGRAMSKE OPREME
(mentor: dr. Jurij Jaklič)
predsednik:
dr. Mojca Indihar Štemberger
član:
dr. Mirko Gradišar
6.7.2017
ob 11.00
v P-201

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o podiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o doktorskem študijskem programu

Na vrh strani