EF FELU logo

Razpisani zagovori zaključnih nalog

Zagovori diplomskih del univerzitetnega študija

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
SANJA NOVAKOVIĆ:
POMEN MEDNARODNEGA POSLOVANJA ZA MAJHNE DRŽAVE: PRIMERJAVA SLOVENIJE Z DANSKO
(mentor: dr. Gregor Pfajfar)
predsednik:
dr. Matevž Rašković
član:
20.9.2017
ob 08.00
v P-212

Zagovori magistrskih del

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
JERNEJA KOTNIK:
KRITIČNA PRESOJA UREDITVE RAČUNOVODSTVA KMETIJSTVA V SLOVENIJI
(mentor: dr. Marko Hočevar)
predsednik:
dr. Darja Peljhan
član:
dr. Matej Lahovnik
20.9.2017
ob 11.00
v P-213
LUKA KONDRIČ:
ANALIZA POSLOVNEGA MODELA FITNES CENTRA FITINN NA SLOVENSKEM TRGU
(mentor: dr. Matej Černe)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Matej Lahovnik
20.9.2017
ob 12.00
v P-213
ANITA KOSMAČ:
VPLIV MENJAVE REVIZIJSKE DRUŽBE IN REVIZIJSKEGA PARTNERJA NA NEODVISNOST IN KAKOVOST REVIDIRANJA
(mentor: dr. Marjan Odar)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Maja Zaman Groff
20.9.2017
ob 10.00
v P-213
PETRA ALENKA POLANEC:
REVIDIRANJE NOTRANJIH KONTROL NA PODROČJU PRODAJE
(mentor: dr. Maja Zaman Groff)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Marjan Odar
20.9.2017
ob 09.00
v P-213
ERIK GRIČNIK:
PRIMERJAVA BANČNIH STROŠKOV OB UVEDBI SHEM ZA REŠEVANJE BANK V IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAVAH
(mentor: dr. Marko Košak)
predsednik:
dr. Aljoša Valentinčič
član:
dr. Vasja Rant
20.9.2017
ob 08.00
v P-215
SARA DIMOVSKA:
DETERMINANTS OF NON-PERFORMING BANK LOANS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES
(mentor: dr. Marko Košak)
predsednik:
dr. Aljoša Valentinčič
član:
dr. Vasja Rant
20.9.2017
ob 09.00
v P-215
TIM VRBANČIČ:
ANALIZA VSTOPNIH OVIR NA INDIJSKEM TRGU: IZKUŠNJE SLOVENSKIH PODJETIJ
(mentor: dr. Katja Zajc Kejžar)
predsednik:
dr. Matevž Rašković
član:
dr. Mateja Kos Koklič
20.9.2017
ob 09.00
v P-212
HARIZ ZULJI:
AN ANALYSIS OF SUPPLIER SATISFACTION: THE CASE OF SPAR SLOVENIA
(mentor: dr. Matevž Rašković)
predsednik:
dr. Katja Zajc Kejžar
član:
dr. Mateja Kos Koklič
20.9.2017
ob 09.45
v P-212
URŠKA JAKŠA:
ODNOS SLOVENSKIH PORABNIKOV DO IZBIRE MOBILNOSTI - RAZVOJ ALTERNATIVNIH OBLIK MOBILNOSTI IN VPLIV NA LASTNIŠTVO OSEBNEGA AVTOMOBILA
(mentor: dr. Gregor Pfajfar)
predsednik:
dr. Matevž Rašković
član:
dr. Barbara Čater
20.9.2017
ob 11.00
v P-212
TOMAŽ KOKELJ:
VPLIV RAZVOJA TEHNOLOGIJE PODATKOVNIH VERIG IN KRIPTOVALUT NA RAČUNOVODSTVO
(mentor: dr. Sergeja Slapničar)
predsednik:
dr. Simon Čadež
član:
dr. Mojca Marc
21.9.2017
ob 08.30
v P-201
ALEŠ KURNIK:
ANALIZA KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA V SLOVENSKIH BANKAH PRED IN PO KRIZI
(mentor: dr. Sergeja Slapničar)
predsednik:
dr. Simon Čadež
član:
dr. Mojca Marc
21.9.2017
ob 09.15
v P-201
ALJA STRMOLE:
PRIMERJAVA PODJETNIŠKE POLITIKE IN INFRASTRUKTURE V PODPORO NOVOUSTANOVLJENIM PODJETJEM MED SLOVENIJO IN NEMČIJO
(mentor: dr. Tea Petrin)
predsednik:
dr. Mateja Drnovšek
član:
dr. Patricia Kotnik
22.9.2017
ob 11.00
v P-201
DOMINIKA PAVLIČ:
PRIMERJALNA ANALIZA RAZLIČNIH TIPOV DELOVNEGA RAZMERJA Z VIDIKA DELODAJALCA
(mentor: dr. Nada Zupan)
predsednik:
dr. Vlado Dimovski
član:
dr. Jana Žnidaršič
25.9.2017
ob 14.00
v P-201
ŽAN KRIŽANOVSKI:
PRIMERJAVA AKTIVNIH IN PASIVNIH ETF SKLADOV
(mentor: dr. Aljoša Valentinčič)
predsednik:
dr. Peter Trkman
član:
dr. Aleš Berk Skok
25.9.2017
ob 09.00
v P-201
LUCIJA MRAVLJA:
THE IMPACT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BANKS ON THEIR FINANCIAL PERFORMANCE
(mentor: dr. Matej Marinč)
predsednik:
dr. Mitja Čok
član:
dr. Mojca Marc
26.9.2017
ob 10.00
v P-201
MAJA KUNSTELJ:
THE EVALUATION OF ENVIRONMENTAL TAX REFORMS IN THE EUROPEAN UNION
(mentor: dr. Matej Švigelj)
predsednik:
dr. Mitja Čok
član:
dr. Nevenka Hrovatin
26.9.2017
ob 11.00
v P-201
IGOR KOŠČAK:
TRANSFORMACIJA POSLOVNEGA MODELA V IZBRANI BANKI
(mentor: dr. Adriana Rejc Buhovac)
predsednik:
dr. Vlado Dimovski
član:
dr. Sergeja Slapničar
27.9.2017
ob 09.00
v P-201
ALJOŠA ZIMŠEK:
ANALIZA PREVZEMNIH AKTIVNOSTI IN PREVZEMNIH PREMIJ PO VSTOPU REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO
(mentor: dr. Matej Lahovnik)
predsednik:
dr. Nada Zupan
član:
dr. Marko Hočevar
28.9.2017
ob 10.00
v P-213
ŽIGA KORITNIK:
RAZVOJ ZASAVJA PRED IN PO VSTOPU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO
(mentor: dr. Tjaša Redek)
predsednik:
dr. Aljoša Valentinčič
član:
dr. Petra Došenović Bonča
28.9.2017
ob 10.00
v P-210
JUMAGUL UMAROVA:
AN ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY OF THE FOREIGN INVESTMENT INCENTIVES IN UZBEKISTAN
(mentor: dr. Tjaša Redek)
predsednik:
dr. Maks Tajnikar
član:
dr. Petra Došenović Bonča
28.9.2017
ob 11.00
v P-210
JAKA AŽMAN:
PRILOŽNOSTI IN OVIRE UPORABE PODATKOVNE ANALITIKE ZA MANAGEMENT TURISTIČNE DESTINACIJE
(mentor: dr. Jurij Jaklič)
predsednik:
dr. Metka Tekavčič
član:
dr. Mojca Indihar Štemberger
29.9.2017
ob 09.00
v Sejni sobi senata
MARTIN GEC:
KAKO POVEČATI KONKURENČNOST INVALIDOV, DIPLOMANTOV VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA, NA TRGU DELA
(mentor: dr. Nada Zupan)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Katarina Katja Mihelič
2.10.2017
ob 13.00
v Klubski sobi
SIMONA KRIŽANEC:
TRANSFORMACIJSKO VODENJE IN INOVATIVNOST: ANALIZA IZBRANEGA VISOKOTEHNOLOŠKEGA PODJETJA
(mentor: dr. Sandra Penger)
predsednik:
dr. Peter Trkman
član:
dr. Darja Peljhan
2.10.2017
ob 13.00
v P-201
SIMONA RIGLER:
PRISTOPI MOTIVIRANJA ZAPOSLENIH V IZBRANIH HOTELIH V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI
(mentor: dr. Sandra Penger)
predsednik:
dr. Ljubica Knežević Cvelbar
član:
dr. Jana Žnidaršič
3.10.2017
ob 14.00
v P-201
PRIMOŽ LESJAK:
PREGLED RAZVOJA VLOGE SINDIKATOV IN EKONOMSKIH UČINKOV STAVK V SLOVENIJI
(mentor: dr. Nada Zupan)
predsednik:
dr. Metka Tekavčič
član:
dr. Robert Kaše
3.10.2017
ob 10.00
v Klubski sobi
MATEJ IVANKO:
POMEN OBVLADOVANJA STROŠKOV V ŠPORTNI ORGANIZACIJI: PRIMER FITNES ZVEZE SLOVENIJE
(mentor: dr. Metka Tekavčič)
predsednik:
dr. Nada Zupan
član:
dr. Marko Hočevar
3.10.2017
ob 09.00
v Klubski sobi
DUNJA ZLOTRG:
ANALIZA MOTIVACIJE MLADIH ZA UKVARJANJE S ŠPORTOM IN PRIDOBLJENIH SPRETNOSTI NA PRIMERU DIJAKOV GIMNAZIJE ŠIŠKA
(mentor: dr. Sandra Penger)
predsednik:
dr. Mateja Drnovšek
član:
dr. Jana Žnidaršič
3.10.2017
ob 13.00
v P-201
TANJA MIKLAVČIČ:
RAZLIKA MED ZAZNAVANJEM TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK DISKONTNIH TRGOVCEV TER OSTALIH TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK
(mentor: dr. Mateja Bodlaj)
predsednik:
dr. Irena Vida
član:
dr. Vesna Žabkar
4.10.2017
ob 14.00
v P-201

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o podiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o doktorskem študijskem programu

Na vrh strani