EF SEB LU logo

Razpisani zagovori zaključnih nalog

Zagovori doktorskih disertacij

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
MILA ZEČEVIĆ:
PORABNIKOVA ZMEDENOST IN JAKOST STALIŠČ V ZAZNAVANJU INFORMACIJ O PREHRANI NA SPLETU (CONSUMER CONFUSION AND ATTITUDE STRENGTH IN THE PERCEPTION OF ONLINE NUTRITION INFORMATION)
(mentor: dr. Mateja Kos Koklič, dr. Vesna Žabkar)
predsednik:
dr. Barbara Culiberg
član:
dr. Tomaž Kolar, Professor Monika Kukar-Kinney
6.7.2022
ob 15.00
v K-202 (doktorska soba)

Zagovori diplomskih del univerzitetnega študija

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
TINA KORINŠEK CUDER:
ANALIZA INFORMACIJSKEGA SISTEMA GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE V SLOVENIJI
(mentor: dr. Tomaž Turk)
predsednik:
dr. Anton Manfreda
član:
6.7.2022
ob 09.00
v P-201

Zagovori magistrskih del

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
SAŠA MIHOLIČ:
IMPROVING SALES PROCESS BY USING SALESFORCE TOOL AT YASKAWA SLOVENIJA
(mentor: dr. Mojca Indihar Štemberger)
predsednik:
dr. Jurij Jaklič
član:
dr. Tomaž Turk
6.7.2022
ob 10.00
v P-201
LARA PERNEK:
ANALIZA UPORABE NANO IN MIKRO VPLIVNEŽEV S STRANI MAJHNIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ V SLOVENIJI
(mentor: dr. Alenka Slavec Gomezel)
predsednik:
dr. Mateja Drnovšek
član:
dr. Patricia Kotnik
7.7.2022
ob 09.00
v P-201
ANA ŠPIK:
ANALIZA TURISTIČNIH TOKOV V SLOVENIJI V ČASU PANDEMIJE COVID-19
(mentor: dr. Kir Kuščer)
predsednik:
dr. Tanja Mihalič
član:
dr. Sandra Penger
7.7.2022
ob 08.00
v P-201
ŠPELA UŠAJ:
ANALIZA KLJUČNIH FAKTORJEV UVAJANJA NOVOZAPOSLENIH NA DALJAVO V ČASU PANDEMIJE COVID-19
(mentor: dr. Matej Černe)
predsednik:
dr. Polona Domadenik Muren
član:
dr. Darija Aleksić
7.7.2022
ob 10.00
v IMB
ŽAN HROVATIN:
THE IMPACT OF TRANSACTIONAL AND TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY AND COMMITMENT
(mentor: dr. Matej Černe)
predsednik:
dr. Polona Domadenik Muren
član:
dr. Darija Aleksić
7.7.2022
ob 09.00
v IMB
MITJA KOGOJ:
RAZVOJ MODULA ZA POSLOVNO INTELIGENCO KOT DELA INTERNETA STVARI V PAMETNEM DOMU
(mentor: dr. Luka Tomat)
predsednik:
dr. Mojca Indihar Štemberger
član:
dr. Mirko Gradišar
8.7.2022
ob 09.00
v P-201
JULIJO JOSIP FRANZ:
ANALIZA TRGA POGONSKIH GORIV V SLOVENIJI PO POPOLNI LIBERALIZACIJI CEN
(mentor: dr. Matej Švigelj)
predsednik:
dr. Metka Tekavčič
član:
dr. Nevenka Hrovatin
11.7.2022
ob 12.30
v Klubski sobi
PRIMOŽ PIPAN:
ANALIZA POVEZANOSTI CELOVITEGA OBVLADOVANJA TVEGANJ IN STRATEGIJE V IZBRANEM PODJETJU
(mentor: dr. Darja Peljhan)
predsednik:
dr. Metka Tekavčič
član:
dr. Mojca Marc
11.7.2022
ob 13.30
v Klubski sobi
ANJA OSET:
VPLIV DELA OD DOMA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
(mentor: dr. Matej Černe)
predsednik:
dr. Simon Čadež
član:
dr. Barbara Grah
11.7.2022
ob 09.00
v P-201
TAMARA VOVK:
ANALIZA VPLIVA VPELJAVE POSLOVNE INTELIGENCE NA POSLOVNO ODLOČANJE V IZBRANEM PODJETJU
(mentor: dr. Simon Čadež)
predsednik:
dr. Maja Zaman Groff
član:
dr. Barbara Grah
11.7.2022
ob 08.15
v P-201
MATEJ PREGELJC:
CROSS-BORDER TRADE AND ENTREPRENEURSHIP BETWEEN SLOVENIA AND ITALY
(mentor: dr. Anastas Vangeli)
predsednik:
dr. Maja Zalaznik (prej Makovec Brenčič)
član:
dr. Tamara Pavasović Trošt
12.7.2022
ob 10.30
v Sejni sobi senata
KAJA JABLANOVEC:
POOSEBLJANJE TURISTIČNIH DESTINACIJ V PROMOCIJSKIH VIDEIH V ČASU PANDEMIJE COVID-19
(mentor: dr. Tomaž Kolar)
predsednik:
dr. Mateja Kos Koklič
član:
dr. Vesna Žabkar
18.7.2022
ob 14.00
v P-201
HASAN OKANOVIĆ:
EFFECTS OF BRAND IDENTITY FOR EMPLOYEES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
(mentor: dr. Vesna Žabkar)
predsednik:
dr. Mateja Kos Koklič
član:
dr. Tomaž Kolar
18.7.2022
ob 13.00
v P-201

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o podiplomskih študijskih programih

Na vrh strani