EF FELU logo

Razpisani zagovori zaključnih nalog

Zagovori magistrskih del

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
ANA MARTEK:
ANALIZA NAKUPNIH ODLOČITVEV IMETNIKOV MNOGOTERIH KARTIC ZVESTOBE TRGOVCEV Z ŽIVILI
(mentor: dr. Tanja Dmitrović)
predsednik:
dr. Barbara Čater
član:
dr. Barbara Culiberg
17.1.2019
ob 13.00
v P-201
BALŽ PAPEŽ:
BREXIT IN NJEGOVI UČINKI NA GOSPODARSTVO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA
(mentor: dr. Vasja Rant)
predsednik:
dr. Aljoša Valentinčič
član:
dr. Mojmir Mrak
18.1.2019
ob 09.00
v Klubski sobi
ALJAŽ KAVKA:
KRITIČNA PRESOJA ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI
(mentor: dr. Marko Hočevar)
predsednik:
dr. Simon Čadež
član:
dr. Nada Zupan
18.1.2019
ob 11.00
v P-201
GREGOR ROŽMAN:
ZADOLŽITVENI POTENCIAL LOKALNIH SKUPNOSTI V IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAVAH
(mentor: dr. Mitja Čok)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Vasja Rant
18.1.2019
ob 10.00
v P-201
EVA ZUPANČIČ:
PRIMERJAVA OBDAVČITVE POSLOVANJA S KRIPTOVALUTAMI V SLOVENIJI IN ZDA
(mentor: dr. Marjan Odar)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Barbara Mörec
18.1.2019
ob 09.00
v P-201
TJAŠA LONGAR:
ANALIZA UČINKOVITOSTI SPONZORSKE DEJAVNOSTI V ZAVAROVALNICI TRIGLAV
(mentor: dr. Mateja Kos Koklič)
predsednik:
dr. Mojca Indihar Štemberger
član:
dr. Vesna Žabkar
18.1.2019
ob 08.00
v P-201
ANŽE ŠTULAR:
ANALIZA POLITIK KVANTITATIVNEGA IN KREDITNEGA SPROŠČANJA GLAVNIH SVETOVNIH CENTRALNIH BANK
(mentor: dr. Vasja Rant)
predsednik:
dr. Aljoša Valentinčič
član:
dr. Matej Marinč
18.1.2019
ob 13.30
v P-201
TINCA MRAKIČ:
BOJ PROTI PLAČILNIM ZAMUDAM: ANALIZA UVEDBE DIREKTIVE EU O PLAČILIH V TRGOVINSKIH POSLIH
(mentor: dr. Mitja Kovač)
predsednik:
dr. Tanja Mihalič
član:
dr. Nina Ponikvar
21.1.2019
ob 10.00
v P-201
MARKO LAVRENČIČ:
ANALIZA RAZUMEVANJA TIPA TRGA MED ZAGONSKIMI PODJETJI V ZGODNJI FAZI RAZVOJA V ZDA
(mentor: dr. Matej Černe)
predsednik:
dr. Mateja Drnovšek
član:
dr. Alenka Slavec Gomezel
22.1.2019
ob 13.00
v P-201
TIZIAN BÖGER :
THE IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF A SHOPPING ASSISTANCE CHATBOT IN AN E-COMMERCE CASE
(mentor: dr. Jure Erjavec)
predsednik:
dr. Aleš Popovič
član:
dr. Fernando Jose Ferreira Lucas Bacao
24.1.2019
ob 12.00
v Klubski sobi

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o podiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o doktorskem študijskem programu

Na vrh strani