EF FELU logo

Razpisani zagovori zaključnih nalog

Zagovori doktorskih disertacij

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
DIELLZA GASHI TRESI:
VLOGA ZAZNANE SAMOUČINKOVITOSTI PRI VEDENJU NA DELOVNEM MESTU IN NEDELOVNIH OBVEZNOSTIH
(mentor: dr. Katarina Katja Mihelič)
predsednik:
dr. Nada Zupan
član:
dr. Matej Černe, dr. Richard De Martino
28.8.2018
ob 14.00
v sejni sobi senata

Zagovori magistrskih del

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
EDA KARADAG:
THE INTERNATIONALIZATION OF SMES ENTERING THE SPANISH ENERGY MARKET
(mentor: dr. Gregor Pfajfar)
predsednik:
dr. Polona Domadenik
član:
dr. Marko Pahor
19.7.2018
ob 9:00
v Klubska soba
FILIP RISTESKI AND SNEZHANA JOSIFOVSKA:
AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT CONCEPT IN MACEDONIAN COMPANIES FROM THE INSURANCE AND TOURISM INDUSTRIES
(mentor: dr. Mojca Indihar Štemberger)
predsednik:
dr. Metka Tekavčič
član:
dr. Leonid Nakov
20.7.2018
ob 13.00
v Sejni soba senata
ŠPELA CEGNAR:
KRITIČNA PRESOJA RAZMEJEVANJA STROŠKOV PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH V JAVNEM SEKTORJU: PRIMER CENTRA ZA SOCIALNO DELO
(mentor: dr. Barbara Mörec)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Mojca Marc
20.7.2018
ob 10.00
v P-201
JANINA TURK:
ANALIZA VSEBINE POSLOVNEGA POROČILA V JAVNEM SEKTORJU – PRIMER IZBRANEGA VISOKOŠOLSKEGA JAVNEGA ZAVODA
(mentor: dr. Barbara Mörec)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Mojca Marc
20.7.2018
ob 10.45
v P-201
URŠKA PLANINC:
ANALIZA PRIDOBIVANJA IN PORABE EVROPSKIH SREDSTEV OBČINE HRASTNIK
(mentor: dr. Sergeja Slapničar)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Jaka Cepec
20.7.2018
ob 11.30
v P-201
TJAŠA BEVC:
NAPOVEDOVANJE STEČAJA MALIH PODJETIJ V SLOVENIJI Z NEFINANČNIMI KAZALNIKI
(mentor: dr. Sergeja Slapničar)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Jaka Cepec
20.7.2018
ob 12.15
v P-201

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o podiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o doktorskem študijskem programu

Na vrh strani