EF SEB LU logo

Razpisani zagovori zaključnih nalog

Zagovori diplomskih del univerzitetnega študija

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
MOJCA BRUNEC:
ANALIZA PRILOŽNOSTI ZA SPLETNO TRGOVINO Z OBLEKAMI ZA POSEBNE PRILOŽNOSTI ZA ŽENSKE
(mentor: dr. Blaž Zupan)
predsednik:
dr. Alenka Slavec Gomezel
član:
24.9.2021
ob 11.00
v Klubski sobi

Zagovori magistrskih del

Avtor in naslov Komisija Datum in prostor
KATARINA PAVŠIČ:
VPLIV DIGITALIZACIJE NA PROCES NAKUPNEGA ODLOČANJA GENERACIJE Y
(mentor: dr. Darija Aleksić)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Tomaž Kolar
22.9.2021
ob 11.00
v P-119
ANJA ROBIN:
ANALIZA AVTENTIČNEGA VODENJA IN ZADOVOLJSTVA NA DELOVNEM MESTU: VIDIK MLADIH IZ KOROŠKE REGIJE
(mentor: dr. Sandra Penger)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Barbara Grah
22.9.2021
ob 12.00
v P-119
MATEJ LENARČIČ:
MANAGEMENT OSKRBOVALNE VERIGE PRI IZVEDBI JAVNIH NAROČIL V IZBRANEM PODJETJU
(mentor: dr. Boštjan Jazbec)
predsednik:
dr. Matej Lahovnik
član:
dr. Mirko Gradišar
22.9.2021
ob 10.00
v P-119
HANA KONČAN:
SAVING BEHAVIOR OF SLOVENIAN HOUSEHOLDS IN A LOW-INTEREST-RATE ENVIRONMENT: AN EMPIRICAL ANALYSIS
(mentor: dr. Denis Marinšek)
predsednik:
dr. Polona Domadenik Muren
član:
dr. Nevenka Hrovatin
23.9.2021
ob 08.00
v Klubski sobi
ROK KRANJEC:
PRIVZEMANJE MOBILNEGA BANČNIŠTVA IN PRIMERJAVA Z ELEKTRONSKIM BANČNIŠTVOM
(mentor: dr. Tomaž Turk)
predsednik:
dr. Mojca Indihar Štemberger
član:
dr. Mirko Gradišar
23.9.2021
ob 09.00
v Klubski sobi
MATEJ BRUKETA:
AN ANALYSIS OF THE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN A HUMAN RESOURCES COMPANY WITH SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT
(mentor: dr. Mojca Indihar Štemberger)
predsednik:
dr. Tomaž Turk
član:
dr. Mirko Gradišar
23.9.2021
ob 10.00
v Klubski sobi
ALEKSANDRA PETROVSKA:
USING GAMIFICATION TO INCREASE CUSTOMER ENGAGEMENT: THE CASE OF MAYAMAYA BRAND
(mentor: dr. Jure Erjavec)
predsednik:
dr. Tomaž Turk
član:
dr. Mirko Gradišar
23.9.2021
ob 11.00
v Klubski sobi
EVA SEMENIČ:
KRITIČNA PRESOJA ŠTUDENTSKEGA DELA V SLOVENIJI
(mentor: dr. Marko Hočevar)
predsednik:
dr. Maja Zaman Groff
član:
dr. Nada Zupan
24.9.2021
ob 09.00
v Klubski sobi
IGOR DRAKULIĆ:
SISTEM NAGRAJEVANJA IN MOTIVIRANJA ZAPOSLENIH V IZBRANEM MAJHNEM PODJETJU
(mentor: dr. Nada Zupan)
predsednik:
dr. Marko Hočevar
član:
dr. Robert Kaše
24.9.2021
ob 09.45
v Klubski sobi
ŽAN KOREČIČ:
RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA ANALIZO BANČNIH PODATKOVNIH VIROV
(mentor: dr. Mirko Gradišar)
predsednik:
dr. Tomaž Turk
član:
dr. Peter Trkman
24.9.2021
ob 09.00
v P-119
MARK TAMAS REPASZKY:
AN ANALYSIS OF STUDY LOCATION CHOICE AND TOURISM CONSUMPTION AMONG EXCHANGE STUDENTS
(mentor: dr. Daša Farčnik)
predsednik:
dr. Tanja Mihalič
član:
dr. Tanja Istenič
28.9.2021
ob 08.00
v https://uni-lj-si.zoom.us/j/317492657
SARA SAVIČ:
ANALIZA ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI IN TRAJNOSTNEGA VODENJA NA PRIMERU TRAJNOSTNO NARAVNANEGA PODJETJA
(mentor: dr. Judita Peterlin)
predsednik:
dr. Maja Zalaznik (prej Makovec Brenčič)
član:
dr. Barbara Grah
29.9.2021
ob 11.00
v Sejni sobi senata
GREGOR HOMAN:
ANALIZA PROSTOTRŽNE ORGANIZIRANOSTI IN GOSPODARSKIH POLITIK DVEH SKUPIN ČLANIC EVROPSKE UNIJE
(mentor: dr. Andrej Sušjan)
predsednik:
dr. Borut Rusjan
član:
dr. Matjaž Koman
29.9.2021
ob 10.00
v Klubski sobi
MARKO NOVAK:
IZBIRA USTREZNEGA ATRIBUCIJSKEGA MODELA PRI VEČKANALNEM SPLETNEM OGLAŠEVANJU
(mentor: dr. Mateja Kos Koklič)
predsednik:
dr. Borut Rusjan
član:
dr. Barbara Culiberg
29.9.2021
ob 11.00
v Klubski sobi
BARBARA PRISELAC:
ANALIZA POVEZAV EEG INDIKATORJEV S PRIKLICEM TV OGLASA IN IZRAŽENO NAKUPNO NAMERO
(mentor: dr. Tomaž Kolar)
predsednik:
dr. Irena Vida
član:
dr. Maja Konečnik Ruzzier
30.9.2021
ob 12.00
v Klubski sobi
LEA KOPINA:
ANALIZA UČINKOV OGLAŠEVANJA NA DRUŽBENIH OMREŽJIH NA VKLJUČENOST IN PRIDOBIVANJE MEDNARODNIH ŠTUDENTOV
(mentor: dr. Tomaž Kolar)
predsednik:
dr. Irena Vida
član:
dr. Maja Konečnik Ruzzier
30.9.2021
ob 13.00
v Klubski sobi
MERI DIZDAREVIĆ:
VPLIV DRUŽBENIH OMREŽIJ NA SPREMINJANJE NAVAD PORABNIKOV PRI SPLETNEM NAKUPOVANJU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19
(mentor: dr. Gregor Pfajfar)
predsednik:
dr. Mateja Drnovšek
član:
dr. Živa Kolbl
1.10.2021
ob 10.00
v https://uni-lj-si.zoom.us/j/317492657

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o dodiplomskih študijskih programih

Dodatne informacije o podiplomskih študijskih programih

Na vrh strani